Budapest, 2023. augusztus 31. – Az MNB összesen több mint 20 millió forint bírságot szabott ki a K&H Bankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, nem tudott mindenkor megbizonyosodni a tényleges tulajdonos személyéről, s nem megfelelően működtette szűrőrendszerét sem.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból célvizsgálatot folytatott le a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél (K&H Bank) a hitelintézet pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységének ellenőrzésére. A jegybanki vizsgálat a 2020. október 1. napjától a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át.

Az MNB a K&H Bank pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységével kapcsolatban a legsúlyosabb hiányosságokat a bejelentési gyakorlatával, illetőleg a tényleges tulajdonos személyének megállapításával kapcsolatban tapasztalta. Eszerint a bank gyakorlatában nem helyezett megfelelő hangsúlyt a tényleges tulajdonosok személyének megállapítására, valamint az ügyfél tulajdonosi és irányítási rendszerének megismerésére.

A tényleges tulajdonos kilétére vonatkozó ellenőrzés nem szorítkozhat csak a vonatkozó nyilatkozatban szereplő személyes adatok ellenőrzésére anélkül, hogy a szolgáltató meggyőződött volna a megjelölt személy tényleges tulajdonosi minőségéről. Ezt csak akkor lehet biztonsággal megállapítani, amikor az ügyfél tulajdonosi és irányítási rendszerével kapcsolatban már nem tehetők fel olyan kérdések, amelyekre a szolgáltató ne tudná a választ.

A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenység kapcsán kiemelt jelentőségű, hogy a szolgáltatók a lehető legteljesebb és naprakész információkkal rendelkezzenek az ügyfeleikről a felmerülő kockázatok pontos és hatékony kezelése érdekében.

Az MNB a bank ügyfél-átvilágítási gyakorlatában további hiányosságokat is talált. A hitelintézet nem ismerte fel egyes ügyfeleinek magas kockázati profilját, ezért bizonyos esetekben nem alkalmazott fokozott ügyfél-átvilágítást.

A vizsgálat további hiányosságokat tárt fel a K&H Banknál a pénzeszközök forrására vonatkozó információk beszerzésének gyakorlatával összefüggésben is. A hitelintézet a szűrőrendszerének működtetése kapcsán a jogszabályban előírt egyes kötelező szűrési eseteket nem vezette be a jogszabályban előírt határidőben, továbbá nem dolgozta fel határidőben a szűrési riasztásokat. Hiányosságok voltak tapasztalhatóak a szűrőrendszer belső eljárásrendjével kapcsolatban is, mivel az nem felelt meg teljeskörűen a jogszabályban előírt tartalmi követelményeknek.

A jegybank szabálytalanságokat azonosított a K&H Bank gyakorlatában a belső szabályzatában meghatározott vezetőjének döntését igénylő esetekben.

A célvizsgálat során feltárt jogsértések miatt az MNB összesen mintegy 20,5 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki, s (a jogsértések típusától függően) 2023 végi és jövő decemberi határidőkkel kötelezte a K&H Bankot a hiányosságok kijavítására. Az MNB kötelezte továbbá a bankot ezen belső intézkedéseire vonatkozó belső ellenőrzés elvégzésére és az intézkedések végrehajtását igazoló rendkívüli adatszolgáltatásra a jegybank felé.

A bírságösszegek meghatározásakor az MNB súlyosbító körülményként értékelte többek között a bank piaci részesedését, az ismétlődő hiányosságokat, a mulasztással előidézett kockázat mértékét, valamint a biztonságos működésre gyakorolt hatást. Enyhítő körülménynek számított viszont, hogy a hitelintézet egyes jogszabálysértések kiküszöbölése érdekében már intézkedéseket hozott.

Magyar Nemzeti Bank