Budapest, 2023. július 14. – A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma publikált határozatában tizennyolcmillió forintra bírságolta a MBH Bank Nyrt-t, mint a Takarékbank Zrt. jogutódját  

Az MNB határozatában megállapította, hogy a jogelőd Hitelintézet megsértette a PSD2 szerinti nyílt bankoláshoz kapcsolódóan az erős ügyfél-hitelesítésről és biztonságos kommunikációról szóló felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, valamint a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény több pontját.

A Hitelintézet – többek között – nem biztosította a fizetés-kezdeményezési szolgáltatók szolgáltatásának nyújtásához szükséges interfészt, megsértette a számlainformációs szolgáltatók akadályozásának tilalmára vonatkozó előírást, továbbá a Hitelintézet nem rendelkezett megfelelő tervekkel arra az esetre, ha a nyílt bankolást biztosító interfész nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően működik.

A jogsértésekre tekintettel az MNB tizennyolcmillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezte a Hitelintézetet. Az MNB a Hitelintézet terhére értékelte, hogy a jogszabálysértő állapot esetenként huzamosan, a Hitelintézet informatikai rendszerébe, illetve belső eljárásrendjébe építetten állt fenn, továbbá a fizetés-kezdeményezési szolgáltatók szolgáltatásának nyújtását nem tette lehetővé, valamint a számlainformációs szolgáltatók akadályozása a nyílt bankoláshoz kapcsolódó műveletek jelentős körét érintette.

Az MNB a pénzforgalmi ellenőrzési tevékenysége során kiemelten veszi figyelembe az ügyfelek jogainak megsértését. Az MNB éppen ezért különösen fontosnak tartja a pénzforgalmi szabályok betartásának ellenőrzését, elítél minden jogszabályszegést és ennek megfelelően a továbbiakban is kellő szigorral fog fellépni a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó intézmények ellenőrzése során.