Budapest, 2023. május 2. – Az MNB 300 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.-re annak jogosulatlan pénzkölcsönnyújtási tevékenysége miatt. A társaság éveken át nyújtott üzletszerűen, az arra vonatkozó engedély hiányában jelentős összegű kölcsönöket, noha a pénzpiac ismerete – a jogszerű és illegális tevékenység megkülönböztetése – üzletszerű bizalmi vagyonkezelői volta okán fokozottan elvárható tőle.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) – előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzést is magában foglaló – piacfelügyeleti ellenőrzést folytatott az üzletszerű bizalmi vagyonkezelésre engedéllyel rendelkező Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.-nél (Primus Trust) annak megállapítására, hogy a társaság – az említett engedélyén túlterjeszkedve – végzett-e engedély nélküli pénzügyi tevékenységet.

A vizsgálat megállapította, hogy a több vagyont (trustot) is kezelő Primus Trust – nem az engedélyezett tevékenységébe tartozóan – több cégnek és magánszemélynek nyújtott kölcsönöket a felügyeleti eljárást megelőző öt éven belül, több tíz milliárd forint összegben az egyes trustok vagyonkezelőjeként. A társaság a pénzkölcsönnyújtási tevékenységet üzletszerűen – azaz rendszeresen, nyereségszerzés végett, valamint előre egyedileg meg nem határozott ügyletek keretében – folytatta, és az érintett kölcsönügyletek nem minősültek (az MNB engedélye nélkül is végezhető) csoportfinanszírozásnak. A Primus Trust ugyanakkor nem rendelkezik a jegybank engedélyével pénzügyi szolgáltatási, s ezen belül pénzkölcsönnyújtási tevékenység végzésére.

A bizalmi vagyonkezelés elsősorban a nagyobb magán és családi vagyonok hosszú távú védelmének, értékmegőrzésének és gyarapításának eszköze. Az üzletszerű bizalmi vagyonkezelők felett a jegybank nem lát el üzleti megbízhatósági (prudenciális), avagy fogyasztóvédelmi felügyeletet. Az MNB ugyanakkor bármely gazdasági társasággal vagy magánszeméllyel szemben indíthat piacfelügyeleti vizsgálatot, ha azok esetében jogosulatlan pénzügyi tevékenység hazai végzésének a gyanúja merülne fel.

A feltárt jogsértés miatt az MNB ma publikált határozatában azonnali hatállyal megtiltotta a Primus Trust számára az engedély nélküli pénzkölcsönnyújtási tevékenység végzését, és – a jogsértés súlyához igazodó mértékű – 300 millió forint összegű piacfelügyeleti bírságot szabott ki vele szemben. A jegybank emellett feljelentést is tesz jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntett gyanúja miatt.

A piacfelügyeleti bírság összegének meghatározása kapcsán súlyosító körülménynek minősült, hogy egy bizalmi vagyonkezelésre engedéllyel rendelkező társaságtól fokozottan várható el a pénzpiac működésének (és ezen belül a legális és a jogosulatlannak minősülő tevékenységek) ismerete. Szintén súlyosító elemnek számított, hogy a Primus Trust jogsértő tevékenységét huzamosabb időn át folytatta, és hogy az – a hitel- és pénzkölcsönnyújtásra engedéllyel rendelkező, professzionális piaci szereplőkét elérő – volumene okán a pénzpiacra vonatkozóan ténylegesen hatást gyakorolhatott. Enyhítő körülménynek számított ugyanakkor, hogy a bizalmi vagyonkezelő a jegybanki vizsgálat során együttműködő magatartást tanúsított.

Az MNB jelenleg a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési jogszabályok betartásának ellenőrzésére folytat vizsgálatot a Primus Trustnál.

Magyar Nemzeti Bank