Budapest, 2024. március 14. –  Az MNB vizsgálata nyomán összesen 160 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a budapesti székhelyű Car Service Partner Kft.-re és a prágai székhelyű Car Service Partner s.r.o.-ra jogosulatlan pénzkölcsönnyújtási tevékenység miatt, és végleg megtiltotta, hogy Magyarországon jogosulatlanul, üzletszerűen pénzkölcsönt nyújtsanak.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból – előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – piacfelügyeleti eljárást folytatott a budapesti Car Service Partner Kft. és a prágai székhelyű Car Service Partner s.r.o. tevékenységének vizsgálatára. A cél annak megállapítása volt, hogy a társaságok végeztek-e üzletszerűen – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) szerint jegybanki engedélyhez kötött – hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatási tevékenységet.

A Car Service Partner s.r.o. és a Car Service Partner Kft. használt személygépjárműveket vásárolt természetes és jogi személyektől, azok piaci értékének megfelelő, vagy az alatti vételáron. A megvett gépjárművet aztán a tulajdonossá váló társaságok a korábbi eladó részére – mint üzembentartónak – használatra visszaadták. Ezzel egyidejűleg a járműre a korábbi eladó javára határozatlan időtartamra visszavásárlási jogot kötöttek ki és garantálták, hogy harmadik személy részére nem adják el, illetve nem terhelik meg. A társaságok a megkötött szerződésekben foglaltak szerint a visszavásárlási jog ellenértékeként havonta „foglalási díjat” kértek.

Az MNB tv. rendelkezése alapján az MNB-nek a piacfelügyeleti eljárásban feltárt jogviszonyokat azok tényleges tartalma – és nem például a formális elnevezése – szerint kell minősítenie. A piacfelügyeleti eljárás során beszerzett adatok alapján a jegybank megállapította, hogy a társaságok valós gazdasági célja nem a gépjárművek feletti tulajdonjog megszerzése, hanem annak biztosítása volt, hogy az azokat eladó személyek egy meghatározott pénzösszeghez jussanak. A társaságok tehát valójában finanszírozták az eladót üzleti jelleggel, díj ellenében, azaz kamat fejében nyújtottak pénzkölcsönt. A fenti konstrukcióban a jármű – a vizsgált társaságok által végzett finanszírozási tevékenység kockázatának csökkentése érdekében – fedezetként, a „foglalási díj” pedig – többek között – a pénz használatának ellenértékeként szolgált. Az MNB vizsgálata feltárta, hogy a társaságok a velük kapcsolatba került természetes és jogi személyek részére 2021 márciusát követően együttesen több mint 300 esetben, több száz millió forintot meghaladó értékben nyújtottak kölcsönt.

Az MNB a piacfelügyeleti eljárása során megállapította, hogy a társaságok az MNB engedélye nélkül, üzletszerűen, azaz rendszeresen, előre egyedileg meg nem határozott ügyfélkörnek, nyereség, illetve vagyonszerzés érdekében végeztek pénzügyi szolgáltatási tevékenységet.

Mint ismert, az MNB ideiglenes intézkedés keretében már az eljárás közben megtiltotta, hogy a Car Service Partner s.r.o. és a Car Service Partner Kft. bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen és feljelentést is tett a Fővárosi Főügyészségen jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntett elkövetésének gyanúja miatt.

Az MNB a feltárt jogsértés miatt azonnali hatállyal véglegesen megtiltotta a társaságoknak, hogy engedély nélkül pénzkölcsönt nyújtsanak és a feltárt jogsértések miatt a Car Service Partner s.r.o.-ra 70 millió, a Car Service Partner Kft.-re 90 millió forint piacfelügyeleti bírságot is kiszabott.

Az MNB ismételten felhívja az ügyfelek figyelmét arra, hogy egy-egy szolgáltatás, termék igénybevétele előtt előzetesen mindig ellenőrizzék, hogy az adott szolgáltatónak van-e pénzügyi tevékenység végzéséhez szükséges engedélye vagy regisztrációja, s így szerepel-e a jegybank Piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásában. Az MNB ügyfélszolgálata, vidéki pénzügyi tanácsadó irodái, illetve honlapja minden szükséges tájékoztatást megadnak ennek kapcsán a szerződésük megkötése előtt érdeklődőknek.

Magyar Nemzeti Bank