Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

A kártyahasználat költségei

nyomtatás
A kártyahasználat költségei

Milyen jutalékkal, költséggel és kamattal terheli meg a kibocsátó a kártyabirtokos számláját?

A bankkártyákhoz kapcsolódó díjak, költségek és kamatok kibocsátó bankonként változnak. A teljesség igénye nélkül, általában a következő díjakat és költségeket számíthatják fel a kibocsátók:
 • fő- és társkártya éves díja,
 • pótkártya díja,
 • letiltási díj,
 • sürgősségi kártyacsere díja,
 • cserekártya kézbesítési díja,
 • készpénzfelvételi díj,
 • egyenleglekérdezés díja,
 • mobiltelefon-feltöltés díja,
 • PIN-kód cseréjének díja,
 • vásárlási limit módosításának a díja,
 • hitelkártyákhoz kapcsolódó kamat,
 • hitelkeret-túllépési díj,
 • hitel visszafizetéséhez kapcsolódó késedelmi díj,
 • fedezethiány miatt meghiúsult készpénzfelvétel díja.

A konkrét díjakról, kamatokról, azok mértékéről tájékozódjon a bankszámlát vezető pénzügyi szolgáltatónál.

Mint minden szerződésben foglalt feltételt, ezeket is csak abban az esetben módosíthatja egyoldalúan a kibocsátó, ha ezt a jogát a szerződésben kiköti.

A szerződéses kamatot, díjat érintő, ügyfél számára kedvezőtlen módosítását, annak hatályba lépését legalább 15 nappal hirdetményben közzé kell tenni. Szerződés egyoldalúan nem módosítható új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes kamat, díj vagy költségelemek szerződésben meghatározott számítási módja egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosítható. Az ügyfél hirdetményben történő tájékoztatása során biztosítani kell, hogy megállapítható legyen, melyik kamat-,díj-, vagy költségelem milyen mértékben változik. Az ügyfél számára elérhetővé kell tenni a módosítás okait.


Kedvezmények

A pénzügyi szolgáltatók általában előnyben részesítik a készpénz-helyettesítő fizetési eszközöket, ezek használatáért kedvezményeket nyújtanak. A kedvezményekről kötelesek a fizető felet tájékoztatni.

Hogyan számítják ki a hitelkártyáknál a hitel kamatát?

Jogszabály írja elő, hogy a kártyabirtokos és a bankja közötti szerződésnek az egyéb díjak és költségek mellett tartalmaznia kell a felszámítható kamatot, a teljes hiteldíjmutatót (THM) és a kamatszámítás szempontjából figyelembe veendő napot is, amennyiben az eltér a könyvelés napjától.

Általános gyakorlat, hogy a kibocsátó nem számít fel kamatot az igénybe vett hitel után, amennyiben a hitel teljes összege visszafizetésre kerül a kibocsátó által meghatározott határidőn belül. Egyes bankok részfizetés esetén is biztosítják a kamatmentességet, a tartozás visszafizetett hányadára. Amennyiben a részfizetés esetén előírt minimum összeget a kártyabirtokos nem fizeti vissza, a kibocsátó büntető kamatot, illetve késedelmi díjat is felszámolhat.

Mi a kamatmentes hitelperiódus és hogyan állapítják meg?

A kamatmentes hitelperiódus egy időintervallum, amely a könyvelés (egyes bankoknál a vásárlás) napjával kezdődik és a számlakivonatban jelzett fizetési határidőn belül addig a napig tart, amikor a kártyabirtokos kifizeti tartozását a bankjának.

Általában nem vonatkozik a kamatmentesség arra az esetre, ha a bankkártyát nem vásárlásra, hanem készpénz felvételére használja a kártyabirtokos. Ilyenkor ugyanis a művelet vagy a könyvelés napjától kezdődően ki kell fizetni a felvett összeg után járó kamatot.

Milyen díjak terhelik a kártyabirtokost külföldi készpénzfelvétel és vásárlás esetén?

A külföldi készpénzfelvételi díjakra vonatkozóan sincs egységes díjszabás, a kibocsátó bankok hirdetményben (kondíciós listában) tájékoztatják ügyfeleiket az aktuális díjakról. Ezek általában eltérést mutatnak attól függően, hogy ATM-nél vagy pénzügyi szolgáltatónál történik a készpénzfelvétel, valamint a hazai kibocsátók esetében eltérés mutatkozik a belföldi valamint a külföldi tranzakciók díjai között is. A bankfióki készpénzfelvétel jellemzően drágább.

A bankkártyával történő vásárlás általában külföldön is ingyenes, néhány ország szabályai azonban lehetővé teszik a kereskedő számára, hogy eltérő árat állapítson meg ugyanarra az árura vagy szolgáltatásra attól függően, hogy a vásárló készpénzzel vagy kártyával fizet.

Utazás előtt érdemes ezekről a díjakról az adott ország vonatkozásában a kártyakibocsátójánál tájékozódni.

Külföldi tranzakciók esetében alkalmazott árfolyamok

Külföldön végzett tranzakciók elszámolásakor 3 tényező pénznemét kell vizsgálni, mégpedig a bankkártyánk mögött álló számláét, a végzett művelet pénznemét valamint a bankok közötti elszámolás pénznemét.

Ezek alapján a következő eseteket különböztethetjük meg:

 • mindhárom pénznem azonos: vagyis a bankszámlára terhelt összeg megegyezik a végzett művelet összegével;
 • mindhárom pénznem különböző: ekkor két konverzió történik, először a végzett művelet összegét váltják át a bankok között alkalmazott elszámolási pénznemre, ezután pedig az így kapott értéket váltják át a bankszámla pénznemére, mely terhelésre kerül. Például, ha forint számlánk van és az ahhoz kapcsolódó forint alapú bankkártyával vásárolunk külföldön angol fontban először a vásárlás angol font értékét átváltják euróra, a bankok közötti elszámolás pénznemére, majd az így kapott euró összeget forintosítják, és terhelik a számlára;
 • két különböző pénznem: ekkor egyetlen konverzió történik, és a konverzió során kapott értékkel kerül terhelésre számlánkon (például forint számlánk és az ahhoz kapcsolódó forint alapú bankkártyánkkal vásárolunk külföldön euróban, valamint a bankok közötti elszámolás pénzneme euró, ekkor a vásárlás euró értékét forintosítják, és terhelik a számlánkra).
A kártyakibocsátók meghatározzák a kártyaműveletek elszámolása során használt árfolyamot, mely jellemzően saját eladási árfolyamuk és az elszámolás devizanemét (bankok között alkalmazott elszámolási pénznemet) veszik kiindulópontként.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem