Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Mire, hol és hogyan lehet használni a bankkártyát?

nyomtatás
Mire, hol és hogyan lehet használni a bankkártyát?

A bankjegykiadó automata (ATM) segítségével végezhető műveletek

ATM-en keresztül elérhető szolgáltatások köre – a készpénzfelvétel kivételével – intézményenként különböző lehet, továbbá az automata működésében is előfordulhatnak eltérések. A kártya behelyezését követően azonban az ATM képernyőjén megjelenő szöveg részletes, lépésről lépésre történő tájékoztatást nyújt az egyes műveletek elvégzéséről.

ATM-ek segítségével jellemzően a következő műveletek végezhetőek.

Készpénzfelvétel

Magyarországon a bankkártya segítségével készpénz vehető fel az erre jogosult pénzintézetnél, bankjegykiadó automatánál vagy postahivatalban. Ehhez mindig szükség van a PIN-kódra is. A Magyarországon üzemelő bankjegykiadó automaták legnagyobb hányada éjjel-nappal elérhető. Érdemes tudni, hogy a készpénzfelvétel általában pénzbe kerül. A saját pénzintézet vagy a kibocsátó által üzemeltetett ATM-nél történő pénzfelvétel általában olcsóbb, mintha más bank fiókjában vagy "idegen" ATM-nél történik a készpénzfelvétel.

Amennyiben az automatából történő készpénzfelvétel külföldön történik, annak költsége lényegesen meghaladhatja a hazai pénzfelvétel költségét.

Jogszabály alapján legfeljebb havonta kétszer, összesen 150 ezer Ft-ig lehetőség van ingyenesen készpénzt felvenni egy választott bankszámlánkról. Ez a lehetőség nem automatikus, nyilatkozatban kell kérni a banktól.

  • Fontos, hogy a fenti keretek között nem csak a számlavezető bankunk bankjegykiadó automatáiból (ATM), hanem bármely Magyarországon található bankjegykiadó automatából történő készpénzfelvétel is ingyenes.
  • Ha azonban 150 ezer Ft-ot meghaladóan, vagy havi két alkalomnál többször veszünk fel készpénzt, akkor azért már díjat kell fizetni! Ez bankonként eltérő, sőt ebben az esetben már attól is függhet, hogy a bank saját automatáját használjuk vagy más bankét, esetleg külföldön veszünk fel készpénzt.

 

Egyéb műveletek

Az ATM-eken keresztül egyéb más szolgáltatások is végezhetők, például számlaegyenleg-lekérdezés, PIN-kód módosítása, mobiltelefon feltöltése, készpénzbefizetés, csekkbefizetés, átutalás a kártya mögötti bankszámláról más bankszámlára stb.

Fizetés a postahivatalokban: kártyás vásárlásnak minősül, így a befizetőknek ingyenes a sárga csekk befizetése.

Fizetés az elfogadóhelyeken

Magyarországon a forgalmasabb üzletekben, áruházakban és szolgáltatóknál csaknem mindenütt elfogadják a bankkártyás fizetést.

A több mint százezer elfogadóhelyen a POS terminálok segítenek a bankkártya elfogadásában. Ezek a terminálok megállapítják, nincs-e letiltva a bankkártya és van-e elegendő fedezet a fizetési művelethez.

Magyarországon a bankkártyával történő fizetés általában ingyenes.

Előfordulhat, bár nem általános, hogy az elfogadóhelyen a bankkártya használatakor valamelyik személyazonosító okmányt is elkérik (pl. magasabb összegű vásárlás vagy visszaélés gyanúja esetén). Ez annak érdekében történik, hogy megakadályozzák a visszaélést vagy biztosítsák magukat (és ezzel közvetve a kártyatulajdonost is!) a nagyobb pénzügyi kockázat ellen. A személyazonosság okmánnyal történő igazolása természetesen önkéntes, az elfogadónak pedig az adatvédelem szabályai szerint kell eljárnia.

Milyen kártyaelfogadó berendezés működhet az elfogadóhelyeken?

A kereskedői elfogadóhelyeken elektronikus POS-terminálok üzemelnek.

Előfordulhat, hogy a kártyaelfogadást biztosító POS-terminált nem személyzet üzemelteti, például önkiszolgáló benzinkutaknál, parkolóházaknál.

Az elektronikus POS terminál a mágnescsíkon vagy a chipen kódolt adatokat leolvassa, és előállítja a kártyabizonylatot.

A terminállal felszerelt kereskedelmi elfogadóhelyen a dombornyomott kártyák mellett a kizárólag elektronikus környezetben működő kártyákkal (például MasterCard Electronic, Maestro és VISA Electron) is lehet vásárolni.

Hogyan kell vásárolni bankkártyával?

I. Első lépés: felhatalmazás vagy más szóval engedélyezés (= fedezet, kártyaadatok, pl. lejárat és tiltólista-ellenőrzés), amelynek menete az alábbi:

A POS-terminál elektronikus összeköttetésben áll a kereskedő bankjával (elfogadó bankkal) és így képes arra, hogy közvetlenül tájékoztassa a kereskedőt arról, hogy szerepel-e a kártya tiltólistán, van-e elegendő fedezet a kártyabirtokos számláján a fizetési művelet elvégzéséhez. A számlán rendelkezésre álló fedezet összegére vonatkozóan azonban a kereskedő semmilyen körülmények között nem juthat információhoz, csak azt tudhatja meg, hogy belefér-e a fizetés értéke vagy sem.

Bizonyos vásárlások esetén a kereskedők ún. előengedélyt is kérhetnek.

II. Második lépés: PIN-kód és/vagy aláírás = a kártyabirtokos azonosítása, a művelet elismerése.

Sikeres tranzakció esetén, a bizonylaton szereplő adatok valódiságát a kártya birtokosa az aláírásával és/vagy a PIN-kóddal igazolja. Érintéses fizetés esetén 15.000 Ft összeghatárig PIN-kód nélkül, azonnal teljesül a tranzakció, a felett pedig meg kell adni a PIN-kódot a fizetéshez. A kártyahasználat biztonságának növelése érdekében azonban némelyik fizetésnél a 15.000 Ft összeghatár alatt is szükséges lehet megadni a PIN-kódot. (PIN-kódot az elektronikus terminálhoz csatlakozó vagy annak részét képező billentyűzeten kell beütni, de szóban sosem szabad közölni.) Ez az igazolás természetesen a kártyán szereplő adatok mellett kiterjed a tranzakció összegére és valutanemére is. Ezt követően a kártyabirtokos kézhez kapja a bizonylat egy példányát. A bizonylatot ajánlatos megőrizni a soron következő számlakivonat kézhezvételéig, mert a számlakivonat és a bizonylatok utólagos összevetésével ellenőrizhető, hogy a számlát valóban a jóváhagyott összeggel terhelték-e meg. A PIN-kód megadása, illetve az aláírás a tranzakciós bizonylaton a kártyabirtokos azonosítására is szolgál. Az aláírás ellenőrzése (azaz összehasonlítása a bankkártyán található aláírással) a kereskedő feladata és kötelessége, az ügyfél által bebillentyűzött PIN-kódot pedig a kibocsátó ellenőrzi a fizetési művelet során.

Fizetés interneten vagy telefonon

Egyre jobban terjed a kártyás fizetés azon formája, amikor az interneten vagy telefonon megrendelt termék vagy szolgáltatás vételárának kifizetéséhez a bankkártyánk számát kell megadni a szállítónak, aki a megrendelést követően önállóan gondoskodik a vételár beszedéséről.

Interneten vagy telefonon megrendelt termék bankkártyával történő fizetésre valamennyi, előlapján dombornyomású, védjeggyel ellátott (pl. MasterCard, Visa, stb.) kártya alkalmas, továbbá léteznek speciális internetes kártyák is. Elektronikus kártya (pl. Maestro, MasterCard Electronic, Visa Electron) internetes felhasználhatóságát illetően a kibocsátó intézménytől kapható tájékoztatás.

A vásárlás általában úgy történik, hogy az ügyfél begépeli vagy telefonon bemondja a bankkártyájának a számát, aminek érvényességét az elfogadó megvizsgálja, majd a vételárat beszedi a vásárló bankjától. Az internetes vásárláshoz kapcsolódó költségekről a kibocsátótól kérhető tájékoztatás. Mivel az utóbbi időben, szerte a világon egyre inkább terjednek a bankkártyákkal kapcsolatos internetes visszaélések, a bankok új megoldásokat is kifejlesztettek. A nemzetközi kártyatársaságok folyamatosan dolgoznak az internetes vásárlások biztonságának növelésén. Hazánkban az ún. webkártya a legelterjedtebb megoldás, amellyel nem lehetséges interneten kívül vásárolni, azaz a kártyaszám esetleges ellopása esetén nem kell visszaéléstől tartani. (A bankok egy része olyan megoldást alkalmaz, amelynél a kártyabirtokos egyszer használható „kártyaszámhoz" jut, mellyel mindössze egyetlen vásárlás hajtható csak végre az interneten. Más esetekben a webkártyával csak a konkrét vásárlásra elkülönített ellenértéket lehet elkölteni.)

Ezeknél a vásárlási műveleteknél fokozottan érvényesülnie kell az adatbiztonság követelményeinek, ezért néhány bank az internetes tranzakciókhoz külön virtuális kártyát kínál, és néhány kártyakibocsátó az adatkezelési biztonságot növelő szolgáltatásokkal segíti ügyfelei vásárlásait. Gyakori vásárlás esetén érdemes tájékozódni ezekről a lehetőségekről.

Az erős ügyfél-hitelesítés érdekében 2021. január 1-jétől minden elektronikusan indított tranzakciónál két, egymástól független hitelesítési elemet kell alkalmazni. Ilyen lehet például egy PIN-kód vagy jelszó és az ujjlenyomat, az arcfelismerő vagy egy SMS-ben kapott, egyszer működő kód együttes használata. A tranzakció csak akkor kezdeményezhető, ha mindkét hitelesítés sikeres. Ennek lényege, hogy az egyik feltörése nem befolyásolja a másik elem megbízhatóságát. Ha például adathalászat során sikerül is megszerezni az ügyfél jelszavát, az önmagában még nem elegendő egy fizetés kezdeményezéséhez.

Internetes vásárlás céljából a megfelelő biztonsági védelemmel ellátott honlapok látogatása javasolt. Ha bankkártyát internetes vásárlásra használják, akkor sem szabad megfeledkezni a kártya használatához kapcsolódó napi limitek betartásáról, hiszen ezek internetes műveletek esetében is érvényesek.

Honnan tudhatjuk, hogy használhatjuk-e a bankkártyánkat?

A bankkártyán mindig szerepel a kibocsátó bank emblémája, továbbá - hacsak nem kizárólag a kibocsátó saját hálózatában használható a kártya - azoknak a nagy nemzetközi kártyatársaságoknak (pl. VISA, Mastercard) az emblémája, amelyek a bankkártya elfogadásáról gondoskodnak. Ha ezt az emblémát, más néven logót jól láthatóan elhelyezték az üzlet ajtaján, kirakatában, nagy áruházakban a pénztáraknál, a bankjegykiadó automatákon, illetve interneten (internetes áruházban) feltüntetik, akkor ez a bankkártya elfogadását jelzi.

Bankkártyahasználathoz kapcsolódó limitek

Az egyes használati műveletekhez, azaz az elfogadó helyeken történő fizetésre (vásárlás) valamint készpénzfelvételre beállítható felhasználási limit is. A felhasználási limit egy előre meghatározott időszakra, jellemzően egy napra vonatkozik, továbbá kapcsolódhat az egy nap alatt végzett műveletek számához, vagy összegéhez, vagy akár a kettőhöz együtt, továbbá jellemzően eltérő limit adható meg a készpénzfelvételre és a vásárlásra. Azaz a limit meghatározza, hogy naponta maximum mekkora összeget és/vagy hány alkalommal lehet készpénzben felvenni, valamint vásárlásra fordítani.

A limit beállítások tetszőleges gyakorisággal igény szerint módosíthatók, azonban számos kártyakibocsátó meghatároz felső felhasználási limiteket. A felhasználási limitek beállítása bizonyos fokú biztonságot jelenthet a kártyahasználónak is, hiszen ha a kártya illetéktelen kezekbe kerülve (elvesztés, ellopás esetén) nem lehet azonnal felvenni vagy elkölteni a számlán lévő teljes összeget, csak a limit erejéig.

A bankkártyákhoz kapcsolódó biztonsági kérdésekről és teendőkről a Bankkártyabiztonság menüpontban található további információ.

Utolsó frissítés: 2020. november 19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem