Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Egyéb biztosítások

nyomtatás
Egyéb biztosítások
frissítve 2016. május 4-én

Az alábbiakban az egyéb biztosításokkal (casco, lakás, utasbiztosítás, élet- és közlekedési baleset, vagyon- és felelősségbiztosítással) kapcsolatos kérdéseket és válaszokat találja. A KGFB-vel kapcsolatos információkat IDE KATTINTVA éri el.


1.Mi történt az Astra Biztosítóval?

A román pénzügyi felügyelet (ASF) visszavonta a Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító tevékenységi engedélyét és kezdeményezése alapján a bukaresti törvényszék elrendelte az Astra Biztosító felszámolását és 2016. április 28-án jogerőre emelkedett, ezzel a román Garancia Alap (FGA) fizetési kötelezettsége megnyílt.


  2.Hogyan érinti az Astra magyarországi tevékenységét az, hogy a bukaresti törvényszék elrendelte az Astra Biztosító felszámolását?

  Mivel a magyarországi Astra Fióktelep a román Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító fióktelepe, a felszámolás eredményeként a fióktelep tevékenysége megszűnik, a fiókteleppel kapcsolatosan a felszámoló jogosult intézkedni.


  3.Honnan szerezhetek információt a felszámolás elrendelésének következményeiről?

  A biztosító és magyarországi fióktelepe felügyeletét a román pénzügyi felügyelet (ASF) látja el, amely folyamatos kapcsolatban áll a Magyar Nemzeti Bankkal (MNB). A felszámolással, és az ennek keretében történő kártalanítással kapcsolatos információkról és legfrissebb tudnivalókról az MNB honlapján a közvéleményt haladéktalanul tájékoztatja.


  4.Teljesíti-e az Astra a biztosítási szolgáltatáshoz kapcsolódó kötelezettségeit?

  Az Astra magyarországi fióktelepének tájékoztatása szerint 2015. december 1-jétől a biztosítási tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásokat már nem tudja teljesíteni (díjigazolást és zöldkártyát nem tud kiadni, a díjakat nem könyveli le, a kártörténeti nyilvántartásba sem tud adatokat jelenteni), illetve a KGFB-s károkat sem téríti meg, ezért - A FELSZÁMOLÓ FELMONDÁSÁTÓL FÜGGETLENÜL– amennyiben még nem tette meg - A LEHETŐ LEGHAMARABB KÖSSÖN ÚJ SZERZŐDÉST EGY MÁSIK BIZTOSÍTÓVAL.


  5.A felszámolás jogerős elrendelését követően mikor szűnik meg a szerződésem?

  A hatályos román rendelkezések szerint a felszámoló jogosult a még élő szerződéseket felmondani és így a szerződések megszűnésének időpontjáról dönteni.


  6. Hogyan értesülök a szerződés megszűnésének időpontjáról?

  A szerződése megszűnésének időpontjáról a felszámoló által írásban megküldött felmondásból értesül.


  7.Mi a román és a magyar törvények által megszabott kártalanítási mérték?

  A román pénzügyi felügyelet (ASF) honlapján lévő információ szerint a román biztosítási garanciaalap (FGA) esetében valamennyi biztosítási üzletágra - így a KGFB-re is vonatkozóan – a kártalanítás károsultanként mintegy 450 ezer lejig (körülbelül 100 ezer euróig, vagyis több mint 30 millió forintig terjed).

  A MABISZ fizetési kötelezettsége kizárólag a KGFB szerződések kapcsán áll fenn, egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül dologi károk esetén káreseményenként 500 millió forint összeghatárig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként 1600 millió forint összeghatárig áll fenn.


  8.Ha a szerződésem megszűnik, hogyan kapom vissza a már előre befizetett díjat?

  A túlfizetésként jelentkező díjat a Román Garancia Alaptól (FGA) lehet visszaigényelni. Az igényeket a román felügyelet tájékoztatása szerint az Astra felszámolásának jogerőre emelkedésétől, 2016. április 28-tól 90 napig, tehát 2016. július 27-ig kell a megfelelő nyomtatvány kitöltésével írásban megküldeni a Román Garancia Alap részére úgy, hogy az a fenti időpontig a címzetthez megérkezzen.

  A Román Garancia Alap által a kérelmezőket megillető kártérítések/kártalanítások megállapítására irányuló eljárásról a román felügyelet által közzétett rövid összefoglalót magyar nyelven IDE KATTINTVA érheti el.


  9.Benyújthatom-e a kártérítés iránti kérelmemet magyar nyelven a román garancia alaphoz (FGA), illetve van-e lehetőség ezeket az ügyeket Magyarországon intézni?

  A romániai felügyelettől kapott információk szerint az FGA-hoz magyar nyelven is benyújtható az igény, az alábbi formanyomtatványokon és elérhetőségeken:

  Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi nyomtatványok a román FGA által kiadott dokumentumok, amelyek a nem KGFB károk, illetve a meg nem szolgált díj visszatérítésének igénylésére szolgálnak.

  A kitöltéssel kapcsolatban a MABISZ ügyfélszolgálata nyújt további tájékoztatást.

  FGA:

  Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA)

  Honlap: www.fgaromania.ro

  Levelezési cím: Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA)

  Strada Amiral Constantin Bâlescu, nr. 18, sector 1, Bucuresti, CP:011954

  România

  Telefonszám: +4021.211.60.37; +4021.211.60.52; +4021.211.60.73; +4021.211.60.79

  Telefax: +4021.211.60.94

  E-mail: office@fgaromania.ro

  MABISZ:

  Magyar Biztosítók Szövetsége

  Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93.

  Levelezési cím: MABISZ ESZE

  1381 Budapest 62., Pf. 1297

  Honlap: www.mabisz.hu

  Központi telefonszám: (+36 1) 802-8400

  Kárügyintézés telefax: (+36 1) 802-8499

  Kárbejelentés: astrakar@mabisz.hu

  Hivatali idő: hétfő-csütörtök 8-16h, péntek 8-13:30

  Az Ügyfélszolgálat minden szerdán 20:00-ig fogadja a hívásokat a központi telefonszámon.

  Kérelmek KGFB káresemény esetén: http://www.mabisz.hu/hu/sajtoszoba/544-tajekoztatas-astra.html

   

   

  Az FGA által kezelendő kártérítési igény bejelentésére Magyarországon nincs lehetőség.


  10.Ki az Astra Biztosító felszámolója?

  A KPMG Restructuring SPRL.

  Cím: Bucharest, DN1, Ploiesti-Bucharest Street, no. 69-71, 1st District

  Telefon/fax: +40 372 377 700


  11.Milyen típusú igényekkel kell/lehet a Román Garancia Alaphoz fordulni?

  Az FGA a biztosítási szerződésből eredő követeléseket téríti meg jogosultanként 450.000 lei összeghatárig.


  12.Az Astra részére befizetett biztosítási díjat költségként el akarom számolni. Kitől kapok erre vonatkozó igazolást?

  Számlát a biztosítási díj megfizetése alkalmával kellett kapnia, illetve kellett volna kérnie. Díjigazolást a felszámoló állíthat ki, amennyiben ez megfelel az Ön számára.


  13.Mi történik akkor, ha nem fizetem a biztosítási díjat, meddig él a szerződésem?

  Vagyonbiztosítások esetében, ha 2014. március 15. előtt kötötte meg a szerződését, akkor - a szerződési feltételek szerint - az elmaradt díj esedékességétől számított 30-90 nap után szűnik meg a szerződés.

  Abban az esetben, ha 2014. március 15-én vagy az után kötött szerződést, úgy a díjfizetés esedékességével szűnik meg, ha a díjfizetési felszólításnak 30 napon belül, nem tesz eleget.


  14.Az esetlegesen bekövetkező károknál a magyar vagy a román garancia alap kártalanít?

  A román pénzügyi felügyelet (ASF) tájékoztatása szerint a román állami biztosítási garanciaalapból (FGA) a magyarországi fióktelep ügyfeleit is kártalanítják, a román törvények által megszabott mértékben.


  15.Korábban kártérítés iránti igénnyel fordultam az Astra Biztosítóhoz, de a kárrendezés még nem történt meg. Be kell-e jelentenem újra az igényemet a Román Garancia Alaphoz, vagy a felszámolóhoz, vagy esetleg mind a kettőhöz?

  A felszámolóhoz történő benyújtás határideje 2016. január 18-án, az FGA-hoz történő kárigény benyújtásának lehetősége pedig 2016. április 28-án lejárt. Az FGA-hoz 2016. április 28-ig beérkezett kárakta megnyitásra (kárrendezési eljárás megindítáására) vonatkozó kérelem alapján kárkifizetés iránti kérelem 2016. július 27-ig nyújtható be.

  A befizetett, de meg nem szolgált díj visszaigénylése tekintetében a kifizetési kérelmet 2016. július 27-ig még be lehet nyújtani az FGA-hoz.


  16.Korábban kártérítés iránti igénnyel fordultam a Román Garancia Alaphoz. Be kell-e jelentenem újra az igényemet a hozzájuk, illetve be kell-e jelentenem a felszámolóhoz is?

  Amennyiben igényét a Román Garancia Alap (FGA) felé korábban már bejelentette, úgy azt az Astra felszámolásának jogerőre emelkedéséig, 2016. április 28-ig lehetett ismételten megtennie, a 9. kérdésben foglaltak szerint. Az FGA-hoz 2016. április 28-ig beérkezett kárakta megnyitásra (kárrendezési eljárás megindítására) vonatkozó kérelem alapján kárkifizetés iránti kérelem 2016. július 27-ig nyújtható be. A felszámolóhoz történő benyújtás határideje 2016. január 18-án lejárt.


  17.Kártérítés iránti igényem van, amit még nem nyújtottam be sehova. Kihez kell benyújtanom?

  A követelést az FGA-hoz lehetett 2016. április 28-ig bejelenteni.


  18.Mit kell tennem, amennyiben EGYÉB (nem KGFB) biztosítási kár ügyében bírósági ítélet alapján van követelésem az Astrával szemben?

  A bíróság által az Astrával szemben megítélt kártérítési összegek kifizetése iránti igényeket az FGA felé kell benyújtani. A benyújtásra nyitva álló határidő 2016. július 27. A kérelemhez célszerű csatolni a - jogerős - bírósági döntés másolatát.


  Utolsó frissítés: 2016. május 4.

  A KGFB-vel kapcsolatos információkat IDE KATTINTVA éri el.

  Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

  Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem