Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

KGFB

nyomtatás
KGFB
frissítve 2016. április 29-én

Az alábbiakban a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatos kérdéseket és válaszokat találja. Az egyéb biztosításokkal (pl.: casco, lakás, utasbiztosítás, élet- és baleset, vagyon- és felelősségbiztosítással) kapcsolatos információkat IDE KATTINTVA éri el.


1.Mi történt az Astra Biztosítóval?

A román pénzügyi felügyelet (ASF) visszavonta a Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító tevékenységi engedélyét és kezdeményezése alapján a bukaresti törvényszék elrendelte az Astra Biztosító felszámolását. A döntést 2015. december 3-án szóban kihirdették, és 2016. április 28-án jogerőre emelkedett, ezzel a román Garancia Alap (FGA) fizetési kötelezettségi megnyílt.


2.Hogyan érinti az Astra magyarországi tevékenységét az, hogy a bukaresti törvényszék elrendelte az Astra Biztosító felszámolását?

Mivel a magyarországi Astra Fióktelep a román Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító fióktelepe, a felszámolás eredményeként a fióktelep tevékenysége megszűnik, a fiókteleppel kapcsolatosan a felszámoló jogosult intézkedni.


3.Honnan szerezhetek információt a felszámolás elrendelésének következményeiről?

A biztosító és magyarországi fióktelepe felügyeletét a román pénzügyi felügyelet (ASF) látja el, amely folyamatos kapcsolatban áll a Magyar Nemzeti Bankkal (MNB). A felszámolással, és az ennek keretében történő kártalanítással kapcsolatos információkról és legfrissebb tudnivalókról az MNB honlapján a közvéleményt haladéktalanul tájékoztatja.


4.Teljesíti-e az Astra a biztosítási szolgáltatáshoz kapcsolódó kötelezettségeit?

Az Astra magyarországi fióktelepének tájékoztatása szerint 2015. december 1-jétől a biztosítási tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásokat már nem tudja teljesíteni (díjigazolást és zöldkártyát nem tud kiadni, a díjakat nem könyveli le, a kártörténeti nyilvántartásba sem tud adatokat jelenteni), illetve a KGFB-s károkat sem téríti meg, ezért - A FELSZÁMOLÓ FELMONDÁSÁTÓL FÜGGETLENÜL– amennyiben még nem tette meg - A LEHETŐ LEGHAMARABB KÖSSÖN ÚJ SZERZŐDÉST EGY MÁSIK BIZTOSÍTÓVAL.


5.A felszámolás jogerős elrendelését követően mikor szűnik meg a szerződésem?

A hatályos román rendelkezések szerint a felszámoló jogosult a még élő szerződéseket felmondani és így a szerződések megszűnésének időpontjáról dönteni.


6. Hogyan értesülök a szerződés megszűnésének időpontjáról?

A szerződése megszűnésének időpontjáról a felszámoló által írásban megküldött felmondásból értesül.


7.Mi a román és a magyar törvények által megszabott kártalanítási mérték?

A román pénzügyi felügyelet (ASF) honlapján lévő információ szerint a román biztosítási garanciaalap (FGA) esetében valamennyi biztosítási üzletágra - így a KGFB-re is vonatkozóan – a kártalanítás károsultanként mintegy 450 ezer lejig (körülbelül 100 ezer euróig, vagyis több mint 30 millió forintig terjed).

A MABISZ fizetési kötelezettsége kizárólag a KGFB szerződések kapcsán áll fenn, egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül dologi károk esetén káreseményenként 500 millió forint összeghatárig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként 1600 millió forint összeghatárig áll fenn.


8.Ha a szerződésem megszűnik, hogyan kapom vissza a már előre befizetett díjat?

A túlfizetésként jelentkező díjat a Román Garancia Alaptól (FGA) lehet visszaigényelni. Az igényeket a román felügyelet tájékoztatása szerint az Astra felszámolásának jogerőre emelkedésétől, 2016. április 28-tól 90 napig, tehát 2016. július 27-ig kell a megfelelő nyomtatvány kitöltésével írásban megküldeni a Román Garancia Alap részére úgy, hogy az a fenti időpontig a címzetthez megérkezzen.

A Román Garancia Alap által a kérelmezőket megillető kártérítések/kártalanítások megállapítására irányuló eljárásról a román felügyelet által közzétett rövid összefoglalót magyar nyelven IDE KATTINTVA érheti el.


9.Benyújthatom-e a kártérítés iránti kérelmemet magyar nyelven a román garancia alaphoz (FGA), illetve van-e lehetőség ezeket az ügyeket Magyarországon intézni?

A romániai felügyelettől kapott információk szerint az FGA-hoz magyar nyelven is benyújtható az igény, az alábbi formanyomtatványokon és elérhetőségeken:

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi nyomtatványok a román FGA által kiadott dokumentumok, amelyek a nem KGFB károk, illetve a meg nem szolgált díj visszatérítésének igénylésére szolgálnak.

A kitöltéssel kapcsolatban a MABISZ ügyfélszolgálata nyújt további tájékoztatást.

FGA:

Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA)

Honlap: www.fgaromania.ro

Levelezési cím: Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA)

Strada Amiral Constantin Bâlescu, nr. 18, sector 1, Bucuresti, CP:011954

România

Telefonszám: +4021.211.60.37; +4021.211.60.52; +4021.211.60.73; +4021.211.60.79

Telefax: +4021.211.60.94

E-mail: office@fgaromania.ro

MABISZ:

Magyar Biztosítók Szövetsége

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93.

Levelezési cím: MABISZ ESZE

1381 Budapest 62., Pf. 1297

Honlap: www.mabisz.hu

Központi telefonszám: (+36 1) 802-8400

Kárügyintézés telefax: (+36 1) 802-8499

Kárbejelentés: astrakar@mabisz.hu

Hivatali idő: hétfő-csütörtök 8-16h, péntek 8-13:30

Az Ügyfélszolgálat minden szerdán 20:00-ig fogadja a hívásokat a központi telefonszámon.

Kérelmek KGFB káresemény esetén: http://www.mabisz.hu/hu/sajtoszoba/544-tajekoztatas-astra.html

 

 

Az FGA által kezelendő kártérítési igény bejelentésére Magyarországon nincs lehetőség.


10.Ki az Astra Biztosító felszámolója?

A KPMG Restructuring SPRL.

Cím: Bucharest, DN1, Ploiesti-Bucharest Street, no. 69-71, 1st District

Telefon/fax: +40 372 377 700


11.Milyen típusú igényekkel kell/lehet a Román Garancia Alaphoz fordulni?

Az FGA a biztosítási szerződésből eredő követeléseket - ide értve az Astra által meg nem szolgált biztosítási díjakat is - téríti meg jogosultanként 450.000 lei összeghatárig.


12.Az Astra részére befizetett biztosítási díjat költségként el akarom számolni. Kitől kapok erre vonatkozó igazolást?

Számlát a biztosítási díj megfizetése alkalmával kellett kapnia, illetve kellett volna kérnie. Díjigazolást a felszámoló állíthat ki, amennyiben ez megfelel az Ön számára.


13.Hogyan érinti a KGFB törvény módosítása az Astra ügyfeleit?

A módosítás (2015. évi CXLVII. tv.) eredményeként:

  • lehetővé vált az, hogy a biztosító engedélyének visszavonása után (ez az Astra Biztosító esetében már megtörtént) a szerződők gyorsan és egyszerűen biztosítót válthassanak;
  • a már megindult kárrendezési folyamatok lezárásával nem kell a biztosító felszámolásának megindulását megvárni, mivel a MABISZ az engedély visszavonása után köteles megkezdeni a KGFB kárrendezést és a kárkifizetéseket.


14.Hogyan tudom megszüntetni az esetlegesen még élő KGFB szerződést?

Az Astra KGFB-ügyfelei a jogszabály szerint bármikor azonnal új szerződést köthetnek egy másik hazai biztosítónál, anélkül, hogy kezdeményezniük kellene régi Astra-szerződésük megszüntetését. Ennek érdekében elegendő az Ön által kiválasztott biztosítót megkeresnie és - az Astra tevékenységi engedélyének visszavonására hivatkozással - új szerződést kötnie. Korábbi biztosítása az új KGFB-szerződés kockázatviselésének kezdete előtti napon automatikusan megszűnik. A biztosítóváltás elmulasztása jelentős kockázatokat hordoz az érintett üzemben tartóknak.


15.Mi történik akkor, ha nem fizetem a biztosítási díjat, meddig él a szerződésem?

KGFB esetén - díjnemfizetés miatt - a díj esedékességtől számított 60. napon megszűnik a szerződés. (Amennyiben az esedékességkor egy részleges, de több mint 60 napra fedezetet nyújtó díjfizetés történik, akkor a szerződés a díjjal fedezett utolsó nap elteltével szűnik meg.)


16.Az Astrával kötött KGFB szerződésem díj nemfizetés miatt megszűnt. Mehetek-e másik biztosítóhoz, tekintettel arra, hogy az Astra felszámolását elrendelték? Kell-e fedezetlenségi díjat fizetnem?

Mindenképpen másik biztosítót kell választania. Az új biztosítóval a szerződést az Astránál megszűnt biztosításának eredeti évfordulójáig hátralevő időszakra kell megkötni. Amennyiben az évforduló időközben elmúlt volna, úgy az új szerződés a megkötéstől számított egy évre vonatkozik majd. Az esetleges fedezetlenségi díjat a régi biztosítás megszűnése és az új biztosítás létrejötte közötti időszakra az új biztosítónak kell megfizetni.


17.Mi történik, ha a felszámolás miatt a KGFB szerződésem megszűnik, és nem tudok időben új szerződést kötni másik biztosítónál?

Ebben az esetben a szerződés megszűnése és az új szerződés megkötése közötti időszakra fedezetlenségi díjat kell fizetnie, amely jelentősen magasabb lehet, mint a biztosítási díj.

Amennyiben a fedezetlen időszak alatt kárt okoz, úgy köteles lesz a károsulttal szemben helytálló Kártalanítási Számlának az általa kifizetett kártérítés teljes összegét megtéríteni.

Az Astra Biztosítóval fennálló KGFB szerződés másik biztosítóval történő szerződéskötéssel is megszüntethető. Az Astra Biztosítóval kapcsolatos díjfizetési, kárrendezési nehézségek, problémák elkerülése miatt célszerű ezt a megoldást választani.


18.Hogyan értesülök a szerződés megszűnésének időpontjáról, a kapcsolódó adatok hogyan kerülnek be a Kártörténeti Nyilvántartásba?

A hatályos román rendelkezések szerint a felszámoló jogosult a még élő szerződéseket felmondani és a szerződések megszűnésének időpontjáról dönteni. Erről írásban várható a tájékoztatás. A kapcsolódó adatok kártörténeti nyilvántartásba történő átvezetésének módjáról jelenleg nem áll rendelkezésre információ, ezt a felszámoló feladata meghatározni.


19.Az Astrával kötött szerződésem megszűnése, illetve a másik biztosítóval kötött új szerződés hogyan érinti az új szerződés bonus-malus besorolását?

A szerződések bonus-malus besorolás szabályai nem változtak meg, azokat kell alkalmazni az Astrával kötött szerződés megszűnése, illetve a másik biztosítóval történő új szerződés megkötése során.

A fő szabályok:

  • amennyiben az Astrával fennálló szerződés idején károkozás történt, akkor bonus-malus besorolás – a káresemény kapcsán teljesített első kifizetést követő biztosítási időszakban - káreseményenként általában két fokozattal romlik;
  • amennyiben az Astrával kötött szerződés a megszűnés előtti időszakban legalább 270 napig díjjal fedezett volt és káresemény nem történt, akkor a bonus-malus besorolás a következő biztosítási időszakban egy fokozatot emelkedik.


20.Mit tehetek, ha a kártörténeti nyilvántartásba nem, vagy tévesen szerepelnek a szerződésemhez kapcsolódó adatok, például a bonus-malus besorolás?

Amennyiben Ön beazonosítható módon, dokumentumokkal alátámasztva (kötvény, indexlevél stb.) igazolni tudja a helyes adatot, például a bonus-malus fokozatát, ezekkel az iratokkal keresse fel az új biztosítóját és kérje az adatok helyesbítését, például a bonus-malus besorolás felülvizsgálatát.


21.Az Astra Biztosító ügyfele kárt okozott nekem. Mi a teendőm, ha a kártérítés iránti igényemet a Román Garancia Alap felé már korábban bejelentettem?

Amennyiben már bejelentette a kárt és a kárszemle is megtörtént, nincs további teendője.

Ha még nem jelentette be a kárt, vagy nem történt kárszemle, vegye fel a kapcsolatot a MABISZ-szal.

Ha az Astra fizetett ugyan, de a kifizetett összeggel nem ért egyet, az igényének az Astra Biztosító által nem teljesített részét a MABISZ ESZE-nek kell bejelentenie, amely az Ön és az Astra Biztosító által rendelkezésre bocsátott dokumentumok és információk alapján teljesíti a többletigényt, amennyiben az megalapozottnak bizonyul. Amennyiben a teljesítést a MABISZ ESZE is megtagadja, úgy az igényét bírósági úton érvényesítheti a MABISZ-szal szemben.


MABISZ cím:

1062 Budapest, Andrássy út 93.

Központi telefonszám: (+36 1) 802-8400

Hivatali idő: hétfő-csütörtök 8-16h, péntek 8-13:30

A MABISZ Ügyfélszolgálat minden szerdán 20:00-ig fogadja a hívásokat a központi telefonszámon.


22.A kárrendezési igényemet csak a Román Garancia Alaphoz (FGA) jelentettem be. Kell-e ilyen igénnyel a MABISZ-hoz is fordulnom?

Amennyiben az FGA-hoz már bejelentette a kárrendezési igényét, javasoljuk, egyeztessen a MABISZ-szal. A befizetett, de meg nem szolgált díj visszaigénylése tekintetében a kifizetési kérelmet 2016. július 27-ig lehet benyújtani az FGA-hoz.


23.Mikor és hogyan kapom meg a pénzemet?

Attól függően, hogy hova nyújtotta be a kárrendezési, illetve kárkifizetési igényét, az FGA, a MABISZ, vagy a felszámoló tud a későbbiekben erről tájékoztatást adni. Javasoljuk, hogy kísérje figyelemmel a fenti szervezetek honlapjait és a híreket.


24.Mit kell tennem, amennyiben - KGFB-s kár ügyében - bírósági ítélet alapján van követelésem az Astrával szemben?

A bíróság által az Astrával szemben megítélt KGFB-s kártérítési összegek kifizetése iránti igényeket a MABISZ-hoz kell benyújtani. A benyújtásra nincs határidő.Utolsó frissítés: 2016. április 29.

Az egyéb biztosításokkal (pl.: casco, lakás, utasbiztosítás, élet- és közlekedési baleset, vagyon- és felelősségbiztosítással) kapcsolatos információkat IDE KATTINTVA éri el.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem