Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Határidők - deviza alapú szerződések

nyomtatás
Határidők - deviza alapú szerződések


1. Mely meghatározott időszakban kötött fogyasztói szerződéseim esetén érint az elszámolási törvény? (2014.02.24.)

Amennyiben szerződését 2004. május 1. és 2014. július 19.napja között kötötte, akölcsönszerződés tekintetében Ön felé a pénzügyi intézményt elszámolási kötelezettség terheli.

Fontos azonban, hogy a 2009. július 26. napján vagy azt megelőzően megszűnt szerződéseknél csak akkor kell a pénzügyi szolgáltatónak elszámolnia Önnel, ha tudomása van arról, hogy az Önnel szembeni követelés nem évült el.

A követelések elévülésére az általános polgári jogi szabályok vonatkoznak. Ez alapján az általános elévülési idő öt év. Az elévülést megszakította, ha például

- sor került a követelés teljesítésére vonatkozó írásbeli felszólításra, vagy

- a követelést bírósági úton érvényesítették, vagy

- azt megegyezéssel módosították – illetve egyezséget kötöttek –, vagy

- a tartozást az adós elismerte, vagy

- végrehajtási cselekményt foganatosítottak a követelés érvényesítése iránti végrehajtási eljárásban.

Az elévülés megszakadásától az elévülési idő újból kezdődik. Az elévülést egyedileg szükséges vizsgálni az összes körülmény figyelembevételével.2. Mikor kapom meg az elszámolást a pénzügyi intézménytől? (2014.12.23.)

Az elszámolás megküldésére (postára adására) vonatkozó határidőket az alábbi táblázat tartalmazza:

Amennyiben forint alapú, vagy „deviza-deviza” szerződéssel rendelkezik:

2015. augusztus 1. – 2015. szeptember 30.

Amennyiben forint alapú, vagy „deviza-deviza” szerződéssel rendelkezik, és a pénzügyi intézmény vagy az MNB a szerződési feltételek tisztességességének elbírálása iránt polgári peres eljárást kezdeményezett, és annak befejezésére 2015. augusztus 1. napja után kerül sor:

A peres eljárás befejezésétől számított 60 napon belül.

Amennyiben Ön az 1996. évi CXII. törvény 200/B.§ szerint kedvezményes-rögzített árfolyamon végtörlesztett és 2015. március 1. és március 31. napja között kérte a pénzügyi szolgáltatótól az elszámolás megküldését, az elszámolás határideje:

2015. november 30. napjáig.

 

3. Kedvezményesen végtörlesztettem korábbi devizahitelemet. Hogyan nyújthatom be az elszámolási kérelmet, ha tartósan külföldön tartózkodom és kedvezményes végtörlesztés során szűnt meg a hitelszerződésem?

Az MNB álláspontja szerint a kérelem benyújtására postai úton is van lehetőség. Javasoljuk, hogy mielőbb adja fel bizonyítható módon (például tértivevénnyel) postai úton az elszámolási kérelmét és fizesse meg átutalással a 10.000 forintos díjat. Fontos hogy a kérelemnek és a díjnak 2015. március 31-ig meg kell érkeznie a pénzügyi szolgáltatóhoz.

Az Ön teendői:

· A pénzügyi intézmény honlapján, az „Elszámolási és forintosítási információk” címszó alatt megtalálja a kérelem formanyomtatványát, amelyet kitöltve és aláírva jutasson el a pénzügyi szolgáltató címére úgy, hogy 2015. március 31-ig ez meg is érkezzen a szolgáltatóhoz.

· Javasoljuk, hogy a kérelem postára adása igazolható módon történjen (pl. tértivevénnyel).

· A kérelem postára adásával egyidejűleg gondoskodjon a 10.000,- Ft-os díj átutalásáról is, a számlaszámot a pénzügyi intézmény honlapján találja meg. A szolgáltatónál a jóváírásnak szintén 2015. március 31-ig meg kell történnie.

· Amennyiben a pénzügyi szolgáltató az erre a célra szolgáló számlaszámát nem tette közzé, úgy javasoljuk, hogy küldjön e-mailt a pénzügyi szolgáltató ügyfélszolgálatára „SOS” megjelöléssel a tárgymezőben, amelyben kérje, hogy haladéktalanul adják meg az Ön számára azt a bankszámlaszámot, amelyre el tudja utalni a kérelem benyújtásának a díját.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a kedvezményes végtörlesztéssel érintett szerződések elszámolására vonatkozó kérelemnek és a 10.000 forintos díjnak legkésőbb 2015. március 31-ig meg kell érkeznie a pénzügyi szolgáltatóhoz! Tehát nem a postára adás időpontját, hanem a kézhezvétel dátumát jelöli ez az időpont! Ha ezt a határidőt elmulasztja, később már nem lesz lehetősége az elszámolás kérni!

4. Mikor kapom meg az elszámolást ha még nem érkezett meg? (2015.05.15.)

A deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések esetében az elszámolásról szóló tájékoztató levelet 2015. április 30-ig kellett postára adnia a pénzügyi szolgáltatóknak.

Ez alól kivételt képez az az eset, amikor a pénzügyi szolgáltató polgári peres eljárást kezdeményezett annak megállapítása iránt, hogy az általános szerződési feltételei nem voltak tisztességtelenek és ezek a perek 2015. március 1-ig nem zárultak le. Ekkor a per lezárását követő 60 napon belül kell a pénzügyi intézménynek megküldenie az elszámolásról a tájékoztató levelet.

A kivételekről a http://fogyasztovedelem/vezeto-hir/elszamolasi-es-forintositasi-informaciok oldalon olvashat bővebben.

Ha az Önre vonatkozó határidő már letelt és Ön még nem kapta meg az elszámolási levelet, haladéktalanul tegyen írásbeli panaszt a pénzügyi intézménynél. Fontos, hogy pontosan indokolja meg, miért kellett volna elszámolni Önnel. Írja le, hogy mikor kötötte és milyen típusú a szerződése, élő, vagy már lezárt, ha lezárt - mikor és hogyan szűnt meg a szerződése, és az Ön álláspontja szerint miért jogosult az elszámolásra.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem