Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Jogorvoslat - Kérdések és válaszok a forintosítással kapcsolatban

nyomtatás
Jogorvoslat - Kérdések és válaszok a forintosítással kapcsolatban


1. Mit tehetek, ha nem értek egyet a szerződésmódosulás tartalmával? (12.19.)

Ebben az esetben Ön a pénzügyi intézménynél írásbeli panaszt tehet. Erre a tájékoztatás kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésére.


2. Milyen esetekben tehetek panaszt az átváltással kapcsolatban? (12.19.)

A pénzügyi intézménynél az alábbi esetekben tehet panaszt:

1. határidőben nem kapta meg a tájékoztatást, illetve

2. ha vitatja az átváltás, a kamat, illetve az új törlesztőrészlet számítását.


3. Hogyan tehetek panaszt a pénzügyi intézménynél? (12.19.)

Panaszát kizárólag írásban, aláírásával ellátva nyújthatja be a pénzügyi intézménynek!


4. Mennyi időn belül kell panaszomra válaszolnia a pénzügyi intézménynek? (12.19.)

A pénzügyi intézmény az Ön panaszát annak beérkezésétől számított 60 napon belül köteles kivizsgálni és azt írásban megválaszolni.


5. Mit tehetek, ha nem vagyok elégedett a panaszomra kapott válasszal? (12.19.)

Ha nem ért egyet a panaszára kapott válasszal, Ön a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) eljárását kezdeményezheti.


6. Milyen esetekben tudok a Pénzügyi Békéltető Testületnél eljárást indítani? (12.19.)

Ön az alábbi esetekben kezdeményezhet eljárást a Pénzügyi Békéltető Testületnél:

1. ha nem határidőben, vagy egyáltalán nem kapta meg a forintosítással kapcsolatos tájékoztatót,

2. ha vitatja az átváltás, a kamat, illetve az új törlesztőrészlet számítását. Ebben az esetben pontosan le kell írnia, hogy véleménye szerint melyik adat hibás,

3. ha a pénzügyi szolgáltatóhoz benyújtott panaszát azzal utasították el, hogy panasza elkésett volt, azonban Ön ezzel nem ért egyet.


7. Mennyi időn belül lehet a PBT eljárását elindítani? (12.19.)

Önnek a pénzügyi szolgáltató elutasító válaszának kézhezvételétől számított 30 napon belül van lehetősége az eljárás megindítására.

Akadályoztatás esetén az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, legkésőbb a kézhezvételtől számított 6 hónapon belül kell Önnek az eljárást kezdeményeznie. Ne feledje, hogy késedelme esetén az akadályoztatását hivatalos okiratokkal igazolnia kell.


8. Milyen formanyomtatványon kell benyújtanom a PBT-hez a kérelmet? (12.19.)

A PBT eljárására vonatkozó kérelem formanyomtatványát megtalálja az MNB személyes ügyfélszolgálatán, valamint a www.penzugyibekeltetotestulet.hu honlapon. A nyomtatványt a PBT a pbt@mnb.hu címen jelzett kérésre postán vagy a elektronikusan is megküldi. Ne felejtse el, hogy az akadályoztatás tényét igazolni kell! Erről a PBT eljárását kezdeményező kérelemben nyilatkozni szükséges, és a kérelemhez az akadályoztatás tényét igazoló iratot is mellékelni kell.

9. Mit tehetek, ha pontosan meg tudom határozni, hogy az elszámolással kapcsolatban mivel nem értek egyet? (2015.05.15.)

Amennyiben Ön hibát talál az adatokban, vagy a számításban és pontosan meg tudja határozni, valamint le tudja vezetni és bizonyítani is tudja a hibát, a tájékoztató levél kézhezvételét követő 30 napon belül írásbeli panasszal élhet a pénzügyi szolgáltatójánál.

10. Kötelező a panaszomat formanyomtatványon beadni a pénzügyi intézményhez? (2015.05.15.)

A pénzügyi intézmény ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben és honlapján köteles elérhetővé tenni az elszámolással, illetve forintosítással kapcsolatos panasz benyújtására szolgáló, a pénzügyi intézmény panaszeljárására vonatkozó – az MNB által közzétett formanyomtatványt.

Az elszámolással és forintosítással kapcsolatos ügyintézés során törekedni kell arra, hogy Ön lehetőség szerint e formanyomtatványon tegyen panaszt, azonban a pénzügyi intézmény az ettől eltérő formában benyújtott írásbeli panaszt is köteles befogadni.

11. Hány napon belül kell a pénzügyi intézménytől megkapnom a választ? (2015.05.15.)

A pénzügyi intézménynek 60 napon belül kell megválaszolnia az Ön panaszát.

12. A pénzügyi intézményhez benyújtott panaszomra adott elutasító válaszban kötelező tájékoztatni engem a további lehetőségeimről? (2015.05.15.)

A további jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatót a panaszt elutasító válaszhoz mellékelnie kell a pénzügyi intézménynek. A tájékoztatást akkor is meg kell küldeni, ha az intézmény álláspontja szerint Ön nem minősül fogyasztónak, vagyis ha a hitelügylet – a szolgáltató megítélése szerint – nem fogyasztói kölcsönszerződés. A tájékoztatás az ilyen esetekben nem minősül az intézmény részéről a fogyasztói minőség elismeréseként.

13. Mit tehetek, ha nem értek egyet a válasszal? (2015.05.15.)

Ha nem kapja meg a választ, vagy azzal nem ért egyet, a válaszlevél kézhezvételétől számított 30 napon belül a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) fordulhat jogorvoslatért.

A jogorvoslati kérelmet a PBT által rendszeresített 151., 152. és 153. számú formanyomtatvány kitöltésével kezdeményezheti. A nyomtatványok elérhetőek a pénzügyi szolgáltatóknál, a PBT-nél és az MNB ügyfélszolgálatán, illetve letölthetőek a http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/letoltheto_dok honlapról. A postai úton benyújtott kérelmeket minden esetben a 670. számú postafióknak kell címezni.

14. A pénzügyi intézményhez benyújtott, elszámolással kapcsolatos panasz elutasítása esetén ki nyújthat be jogorvoslati kérelmet a Pénzügyi Békéltető Testülethez? (2015.05.15.)

A pénzügyi intézményhez benyújtott, elszámolással kapcsolatos panasz elutasítása esetén azok a személyek kezdeményezhetik a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását,

  • aki az elszámolásról szóló értesítés és tájékoztatás címzettje, vagy annak kellett volna lennie

  • vagy az a másolatra jogosult, személy, aki a szerződésben hitelfelvevőként vagy lízingbevevőként (kötelezettként) szerződő fél (adós, adóstárs).

Tehát az elszámolás címzettje mellett – Ön is jogosult az elszámolás vitatására, amennyiben az elszámolással érintett szerződésben hitelfelvevőként (adósként, adóstársként) vagy lízingbevevőként szerződő fél (volt).

A másolatra jogosult kezes és zálogkötelezett számára ezzel szemben az Elszámolási törvény nem biztosít lehetőséget az elszámolás vitatására.

15. Kedvezményesen végtörlesztettem, és nem kértem március 31-éig az elszámolást a 10 ezer forintos díj ellenében. Tehetek még valamit? Nincs póthatáridő? (2015.05.15.)

Amennyiben Ön korábban élt a kedvezményes végtörlesztés lehetőségével és 2015. március 31-ig nem kérte a volt pénzügyi szolgáltatójától az elszámolás elkészítését, már nem élhet ezzel a lehetőséggel.

16. Ha panasszal élek az elszámolással kapcsolatban, akkor később kapom meg a nekem járó összeget? (2015.05.15.)

A panasz benyújtásának nincs halasztó hatálya a pénzügyi teljesítésre. Ön tehát a tájékoztató levél kézhezvételétől számított 30 napon belül élhet panasszal a pénzügyi szolgáltatójánál, de ez nem halaszthatja a követelés kifizetését vagy a jóváírását.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem