Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt

nyomtatás
Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt

1. Hitelfelvétel előtt mindenképp fontolja meg, hogy mekkora havi törlesztőrészlet fizetésére képes!

A kiadások és bevételek számbavételéhez nyújt segítséget a honlapunkon megtalálható háztartási költségvetés-számító program. A netes alkalmazás célja, hogy segítségével a háztartási bevételek egyszerűen összevethetők legyenek a kiadásokkal.

A bevételek és kiadások számbavétele során tudja eldönteni, milyen mértékű törlesztőrészlet fizetésére lesz képes. Vegye figyelembe az esetlegesen nem várt jövőbeni eseményeket is (betegség, stb.).

2. Hasonlítsa össze a hitelkínálatot!

Amennyiben hitelfelvételről dönt (legyen az személyi kölcsön, áruhitel vagy lakáshitel), vannak olyan kérdések, amelyeket a hitelfelvétel előtt mindenképpen javasolt tisztázni, hogy a lehető legjobb terméket tudja választani.


A bankok első pillantásra közel azonos feltételekkel kínálják hiteleiket, azonban mégis akadnak olyan apró eltérések, melyek akár több ezer forintos különbséget jelenthetnek a havi törlesztőrészletekben.

Hitelfelvétel előtt mindig nézzen körül és hasonlítsa össze különböző pénzintézetek ajánlatait!

Ezt megteheti ezt az MNB hitel-és lízingtermék-választó programjával.

Mi alapján érdemes a hitelkínálatot összehasonlítani?

Több szempontot együttesen érdemes figyelembe venni, például a teljes visszafizetendő összeget, a díjakat, egyéb költségeket, kockázatokat.

Jelzáloghiteleknél fontos szempont, hogy a hitelkamat fix, vagy változó. A futamidő végéig rögzített, vagyis fix hitelkamatok esetében kissé magasabb a kamat és így a törlesztőrészletek, azonban a törlesztési időszak alatt nem érhet bennünket a kamatváltozásból eredő meglepetés.
A változó kamatozású, más néven referencia kamathoz igazodó hitelek esetében a hitel kamata a referenciakamattal változik a kamatperiódus végén, a referenciakamat periódusok lejáratához igazodva. (Kamatperiódusnak nevezzük azt az időszakot, amely alatt nem változik a hitelkamat.)
A változó kamatozású, de hosszabb, 5 és 10 éves kamatperiódusú hitelek esetében az átárazódás előre és jobban kiszámítható, azaz kevésbé kockázatosak, mint a rövidebb kamatperiódussal rendelkezők. Igaz ugyan, hogy a kamatperiódus hosszának növekedésével emelkedik a hitelkamat mértéke, de a hosszabb távú kiszámíthatóság mellettük szól.
A változó kamatozású, de rövid, jellemzően 3, 6 vagy 12 hónapos referenciakamathoz igazodó hitelek kezdetben olcsóbbnak tűnhetnek, mint a hosszabb kamatperiódusú és fix hitelek, azonban nagyobb a kamatváltozásból eredő kockázat.
Különösen igaz ez a jelenlegi alacsony hozamkörnyezetben, amikor indokolt lehet minél hosszabb időre rögzített kamatú hitelt választani, hiszen a kamatok hosszú távon várhatóan ennél csak magasabbak lehetnek. A látszólag olcsóbb, de gyakran változó kamatozású hitel összességében drágább lehet.

Figyelje a THM-et is, ami megmutatja, hogy a hitel összegén felül mekkora összeg visszafizetésére kell számítani a hitel felvétele után!

A THM mértékére „maximum szabályok” vonatkoznak!

A 2012. április 1-jét követően megkötött szerződéseknél a kölcsön teljes hiteldíj mutatója nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét (pl. 0,9%-os jegybanki alapkamat mellett a maximális THM: 0,9+24=24,9% lehet).

A THM-maximum a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértéke lehet az alábbi esetekben

 • a hitelkártya-szerződéseknél,
 • a fizetési számlához kapcsolódó kölcsönöknél (pl. folyószámlahitelek), továbbá
 • a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkek és szolgáltatások megvásárlásához (pl. áruhitelek) nyújtott kölcsönöknél, amennyiben a hitelt közvetlenül az áruhitellel érintett termék értékesítőjének, illetve a szolgáltatás nyújtójának folyósítják, valamint
 • a kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsön esetében.

Nézzen utána a termék kamatozásának és az egyéb kapcsolódó költségek körének, mértékének, valamint annak, hogy a hitelnyújtó a futamidő alatt egyoldalúan módosíthatja-e a kamat, a díj, vagy a költség mértékét!
A hitelnyújtó jogosult a hitel kamatát, költségét, díját egyoldalúan módosítani, amennyiben azt a szerződésben kikötötték!

Az egyoldalú szerződésmódosítás feltételeit az alábbi táblázat ismerteti.

 Hiteltípus  Egyoldalú módosítás feltételei

 Fogyasztási hitelek

(áruhitel, személyi kölcsön, hitelkártya, gépjárműhitel, folyószámlahitel, pénzügyi lízing stb.)


(Ugyanezen szabályok vonatkoznak a 2012. április 1. napja előtt megkötött jelzáloghitel-szerződésekre is)

• kizárólag kamat, díj, költség módosítható

• egyéb szerződéses feltétel (pl. felmondási okok) nem módosítható

• kamat és kamatfelár csak a kamatperiódus/kamatfelár-periódus lejártakor módosítható a szerződésben meghatározott kamatváltoztatási- vagy kamatfelár-változtatási mutató értékével (negatív érték esetén a csökkentés kötelező, az emelés csak lehetőség)

• díjat évente egyszer, április 1. napjával, max. a KSH által közzétett (előző évi) éves fogyasztói árindex mértékével megegyező mértékben lehet módosítani

• költség annak felmerülésekor módosítható

• új díj, költség nem vezethető be a futamidő alatt

• a díj, költség számítási módja sem változtatható meg

• kedvezően (az ügyfél számára nem hátrányosan) a szerződés bármikor módosítható

2004. május 1. után kötött, meg nem szűnt fogyasztói szerződések

Referencia alapú árazás esetén (pl. BUBOR+4%-os felár):

• a kamatfelár a szerződésben rögzített kamatfelár-változtatási mutató alapján a kamatfelár-periódus fordulónapján módosítható

 

Fix (3, 5, 10 éves) kamatperiódus esetén:

• kamatperiódus alatt a kamat fix, a hitelnyújtó azt nem módosíthatja

• a kamat a szerződésben rögzített kamatváltoztatási mutató alapján, a kamatperiódus fordulónapján módosítható

• kamatperiódus fordulónapját megelőző 90 nappal az új kamatot a hitelnyújtó hirdetményében közzéteszi


 Hiteltípus  Értesítési határidő a módosítás hatályba lépése előtt
 Fogyasztási hitelek

 90 nap

(kivéve referencia alapú árazású hiteltermék esetén)

Állami támogatással nyújtott hitel  15 nap

Piaci kamatozású hitelek (ide nem értve a hitelkártyát és a folyószámlahitelt)


Amennyiben nem fogadja el a hitelnyújtó szerződésmódosítását, jogosult a szerződést a kamatperiódus lejártát megelőző 60. napig díjmentesen felmondani!

Ebben az esetben a fennálló tartozás egy összegben esedékessé válik, lehetősége van ugyanakkor más bank hiteltermékével kiváltani a fennálló hitelét.

 90 nap

3. Nézzen utána, akciós-e az ajánlott hiteltermék!

Fontos, hogy a hitelfelvétel előtt gondosan olvassa el, hogy

 • a kedvezmény mely termékre, kondícióra vonatkozik,

 • melyek a kedvezmény igénybevételének feltételei,

 • milyen időszakban benyújtott hitelkérelemre vonatkozik a kedvezmény.

Alaposan olvassa el a kedvezmény feltételeit!

4. Nézzen utána, a szerződéstől való elállás és a szerződésfelmondás feltételeinek!

A fogyasztó a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem kerül sor. A fogyasztó a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt már folyósították.

5. Nézzen utána, van-e lehetőség a hitelösszeg – futamidő vége előtti – elő/végtörlesztésére!

Ön minden esetben élhet a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésével. A teljes összegű kiegyenlítést hívjuk végtörlesztésnek.

A 2010. március 1. napját követően megkötött szerződések esetén jogszabály határozza meg az előtörlesztés feltételeit, a felszámítható költség legmagasabb mértékét.

A 2010. március 1. napján vagy azt megelőzően megkötött hitelszerződések esetén is van lehetőség előtörlesztésre, de ez esetben törvény nem szabályozza a felszámítható díjak, költségek legmagasabb mértékét. Ebben az esetben a szerződés rendelkezései az irányadók, illetve az előtörlesztés napján érvényes - a felszámítható díjak jegyzékét is tartalmazó – Hirdetmény.


6. Ügyeljen a következőkre!

 • Tanulmányozza át az adott hitelkonstrukció Általános Szerződési Feltételeit/Üzletszabályzatát, és kérdezze meg a bankját, az Ön számára nem érthető fogalmakról!
 • Minden esetben olvassa el a szerződéses dokumentumokat, mielőtt aláírná azokat!
 • Hasonlítsa össze a különböző bankok által kínált konstrukciók jellemzőit (kamat, THM, egyéb költségek stb.)!
 • Alaposan nézzen körül az ajánlatok között, ha szükséges, hívja fel a bank ügyfélszolgálatát vagy keresse fel a legközelebbi bankfiókot személyesen!
 • Kérdezzen rá a különböző futamidejű lehetőségekre, kérjen az ügyintézőtől konkrét példát, hogy lássa a futamidő függvényében a havi törlesztőrészletét!
 • Ne bízzon a kirívóan csábító ajánlatokban! Mindig alaposan ismerje meg a konstrukciót, mielőtt döntését meghozza!
 • A jelzáloghitelre és ingatlanlízingre vonatkozó szerződés tervezetét az ajánlat megtételekor, de legalább 3 nappal a szerződés tervezett megkötése előtt külön kérés nélkül át kell adni a fogyasztónak. Kifejezetten rögzítésre került, hogy e 3 nap alatt semmiképp sem írhatja alá a szerződést: ez így kötelező gondolkodási időt jelent, amely során mérlegelheti a hitelfelvétel következményeit. Ezt egészíti ki az a szabály, amely szerint a pénzügyi intézmény a szerződéstervezet átadását követő 15 napig nem változtathatja meg a szerződéses feltételeket, vagyis eddig ajánlati kötöttsége áll fenn. A kötelező gondolkodási idő és „kőbe vésett" ajánlat nyilvánvalóan kedvez a fogyasztóknak, hiszen ezekkel elegendő felkészülési időt kapnak, mielőtt meghoznának egy igen jelentős pénzügyi döntést.

Utolsó frissítés: 2020. február 7.


Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem