Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Lakástakarék pénztár

nyomtatás
Lakástakarék

A lakás-előtakarékosság államilag támogatott megtakarítási forma. Ez azt jelenti, hogy nem csupán a saját megtakarításait tudja felhasználni, hanem állami támogatást is kap lakáscélú tervei megvalósításához.

A jelenlegi kamatkörnyezetben a lakás-előtakarékosság ideális megoldás lehet azoknak, akik biztonságos, ugyanakkor a betéti kamatoknál magasabb hozamot szeretnének elérni és az összeget mindenképpen lakáscélra (például: vásárlás, korszerűsítés) szeretnék fordítani. A lakás-takarékpénztárak működését, a lakás-előtakarákossági szerződés feltételeit jogszabályok rögzítik. Önnek különböző módozatú előtakarékossági termékek állnak rendelkezésére a pénzpiacon, amelyek különbözhetnek egymástól például a futamidő, az elérhető szerződéses összeg, a betét és a lakáskölcsön kamatfeltételei vagy a törlesztőrészletek mértéke tekintetében.

A lakás-előtakarékosság egyik nagy előnye a garantált állami támogatás igénybevételének a lehetősége, amennyiben Ön arra jogosult. A befizetések után az állam 30% támogatást ad, maximum 10 évre, legfeljebb évente 72 000 forintot. Természetesen kamatot is kap a lakástakarék-pénztártól, mely után nem kell kamatadót fizetni.

Ezen kívül lehetőség nyílik hitelfelvételre is, mely kedvezőbb kamatozású is lehet, mint a piacon elérhető lakáshitelek.

A konstrukció másik nagy előnye ezen kívül, hogy a szerződésben a megtakarításra és a felvehető hitelre vonatkozó feltételek a futamidő alatt nem változtathatóak. Összességében elmondható, hogy ez kiszámítható konstrukció.

Mire használható fel az összegyűlt pénzösszeg?

A lakáscélú előtakarékosság a lakáscélok széles körére felhasználható, például:

 • lakásvásárlásra,

 • építésre

 • felújításra,

 • bővítésre,

 • korszerűsítésre,

 • közművesítésre,

 • lakáscélú hitelkiváltásra.

 

Milyen részei vannak a szerződéses összegnek?

A szerződéses összeg több elemből áll, így a

 • befizetésekből,

 • állami támogatásból,

 • betéti kamatokból és a

 • felvehető hitelösszegből.

Ezek összege a szerződéses összeg.

Melyek a lakástakarékpénztári megtakarítás előnyei?

A megtakarítási forma előnye, hogy
 • a vállalt (havi) pénzügyi terhek előre kiszámíthatók, tervezhetők,

 • a lakáscélok széles körére fordítható,

 • egy családon belül több családtag is köthet előtakarékossági szerződést,

 • közeli hozzátartozó is felhasználhatja a szerződéses összeget.

Van rá lehetőség, hogy több állami támogatást kapjak?

Egy adószámra egy naptári évben csak egy szerződés után igényelhető állami támogatás. Családon belül viszont közeli hozzátartozó kedvezményezett javára is köthető szerződés, így egy családon belül több lakás-előtakarékossági szerződés megkötésével többszörösen igénybe lehet venni az éves állami támogatást.

A minimális megtakarítási időszak 4 év, a maximális 10 év. Ha a megtakarítási időszak lejárt, de a 10 év még nem telt el, és nem szeretné felhasználni az összegyűjtött pénzt, akkor tovább takarékoskodhat. Az összegyűlt pénz felhasználását követően újra szerződést köthet, így folyamatosan igénybe veheti az állami támogatást.

A szerződés megszüntetése

Bármikor megszüntethető a szerződés, akár lejárat előtt is a megtakarítási időszakban. Amennyiben a megtakarítást Ön nem lakáscélra használja fel, visszakapja a befizetett megtakarítási összeget és annak kamatát, viszont ilyen esetben az állami támogatás nem illeti meg. Felmondás esetén az állami támogatás akkor tartható meg, ha a megtakarítási időből legalább négy év eltelt és a megtakarítást lakáscélra használja fel.

Tippek az előtakarékoskodáshoz:

 • A szerződés futamidejénél gondoljon arra is, hogy várhatóan mikor használja majd fel a pénzösszeget! Menet közben is van lehetőség a választott időtáv módosítására, de ennek költségei lehetnek.

 • Minél több megtakarítása van, annál kevesebb más forrásra (például: banki hitel) lesz szüksége a lakáscéljai megvalósításához!

A lakástakarék-pénztáraknál elhelyezett betétekre és annak kamataira 100.000 euró értékhatárig az Országos Betétbiztosítási Alap vállal garanciát.

A lakás-takarékpénztárakkal kapcsolatosan leggyakrabban feltett kérdések

Kinek érdemes takarékoskodni?

Öngondoskodásként jó lehetőség lehet mindenkinek, aki hosszabb távon tud tervezni lakáscélú beruházásaival kapcsolatosan. A terméknél nincs szükség induló tőkére, hiszen havi rendszeres megtakarítással és az erre járó kamattal, illetve állami támogatással összegyűjthető egy jelentős összeg, amelyhez még kedvező lakáscélú kölcsön is igényelhető.

Köthet-e társasház, lakásszövetkezet lakáselőtakarékossági szerződést?

Társasház épületenként kétharmados közgyűlési határozattal a közös tulajdonukban lévő épületrészek felújításához és korszerűsítéséhez szükséges pénzügyi források biztosítása céljából köthet szerződést.

Lakásszövetkezet épületenként a tulajdonában vagy a tagjainak közös tulajdonában álló épületrészek felújításához és korszerűsítéséhez köthet szerződést.

Megváltoztatható-e a megtakarítási idő?

A kiutalás elfogadása előtt a rövidebb megtakarítási idő maximum tíz évre meghosszabbítható, ha időközben kiderül, hogy az ügyfélnek csak később lesz szüksége a megtakarításra és a hitelre. Ugyanígy lerövidíthető a hosszabb megtakarítási idő, minimum négy évre, de ez esetben a korábban szabad felhasználási céllal kötött nyolc éves szerződés már csak lakáscélra használható fel. Mindez szerződésmódosítást jelent. Ennek során módosul a szerződéses összeg, amelyre a lakás-takarékpénztárak a hirdetményükben szereplő módosítási díjat, valamint a szerződéses összeg emelése esetén számlanyitási díjkülönbözetet számítanak fel.

Megváltoztatható-e a befizetés?

Ha az ügyfél kezdetben csak kisebb havi betétbefizetést vállalt, ám később több pénzt tud félre tenni, akkor a szerződéses összeg módosításával növelheti a havi befizetést, ez esetben több állami támogatást kap, de ebben az esetben is igaz, hogy évente a betétbefizetései 30 százalékát, legfeljebb 72 ezer forintot kaphat állami támogatásként. Az emelés hatására a lejáratkor több pénz lesz az ügyfél számláján, egyúttal nagyobb összegű lakáskölcsönre lesz jogosult.

Módosítható-e a szerződésben meghatározott betéti és hitelkamat mértéke?

A szerződés időtartama alatt az ltp. a szerződésben meghatározott betéti és hitelkamatok mértékét nem módosíthatja. Ugyanez vonatkozik a kezelési költség mértékére is.

Lehet –e kedvezményezettet megjelölni a lakás-takarékpénztári szerződésben?

Az előtakarékoskodó a szerződésben kedvezményezettet is megjelölhet. Ebben az esetben a betéttel és annak kamataival a megtakarítás időtartama alatt az előtakarékoskodó rendelkezik. A kiutalás elfogadásával a szerződéses összeg folyósításakor, illetve a betét lakáscélú felhasználása esetén a kedvezményezett a betét, a támogatás, a jóváírt kamatok, valamint a lakáskölcsön feletti rendelkezési jogot megszerzi.

Az állami támogatás naptári évhez kapcsolódik?

Az állami támogatás egy teljes év megtakarítása után jár, ezért nem naptári évhez kapcsolódik, hanem a konkrét előtakarékoskodó megtakarítási évéhez. Az év kezdete az első betételhelyezés hónapjának első napja.

Ha több pénzt fizetek be, mint amennyit a szerződésben vállaltam, a többletbefizetésre ugyanúgy jár állami támogatás?

Amennyiben az előtakarékoskodó nem a szerződésben vállalt egyösszegű vagy rendszeres teljesítéssel helyezi el betétjét, akkor az adott megtakarítási év 3. és 4. negyedévében betétként elhelyezett összegre járó állami támogatás nem haladhatja meg a betétként elhelyezett összeg után egész évre eső rész 25-25%-át.

Az előtakarékoskodó felhasználhatja-e nem lakáscélra is a betétszámláján elhelyezett összeget?

A betétszámláján jóváírt állami támogatást és az arra jóváírt betéti kamatot az előtakarékoskodó akkor használhatja fel szabadon (nem lakáscélra is), ha

 • a megtakarítási ideje elérte a 4 évet és a kölcsönkérelmét az ltp. azért utasította el, mert házastársa vagy a szerződés kedvezményezettje meghalt vagy munkaképességét 67%- ban elvesztette, illetve legalább 50% feletti egészségkárosodás esetén ebben az állapotban egy évig javulás nem várható. Szintén e szabályt kell alkalmazni abban az esetben, ha a szerződés megkötését követően munkanélkülivé válik és ez legalább 1 éven keresztül fennáll.

 • 8 éves megtakarítási idejű konstrukció esetén, ha a szerződést 2009. július 1-e előtt kötötték. Fontos tudni, hogy a 2009. június 30-a után kötött 8 éves megtakarítási idejű szerződéseket csak lakáscélra lehet igénybe venni, ugyanúgy mint a rövidebb futamidő esetén!

Vonatkozik-e a lakás-takarékpénztári konstrukciókra az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) biztosítása?

Az OBA biztosítása kizárólag az előtakarékoskodók által teljesített betétbefizetésekre és azok kamatára terjed ki.

Kell-e kamatadót fizetni a lakás-takarékpénztári megtakarításokra?

A lakás-előtakarékossági megtakarítás kamatadó-mentes megtakarítási forma.

Milyen költségeket/díjakat számíthat fel a lakás-takarékpénztár a szerződésekre?

Az általános szerződési feltételeknek tartalmazniuk kell az ltp. által felszámított díjakat. Ezek a következők lehetnek:

 • a szerződés megkötésekor számlanyitási díj (Maximum a szerződéses összeg 1%-a, melyet a szerződéskötésre irányuló ajánlat megtételekor előre meg kell fizetni. Nem része az állami támogatásra jogosító betétbefizetés összegének.)
 • a szerződés megtakarítási ideje alatt számlavezetési díj (maximum 1800,- Ft/év)
 • a szerződés módosításakor szerződésmódosítási díj (maximum 2000,- Ft)
 • a szerződés szüneteltetése esetén szüneteltetési díj (maximum 2000,- Ft)
 • a lakáskölcsönre kezelési költség (éves mértéke nem lehet több mint a hitelév első napján fennálló lakáskölcsön 1%-a)

A lakás-takarékpénztár egyéb költségeket csak az ügyfél által igényelt egyéb szolgáltatások után számíthat fel, melyeket díjtáblázatban kell rögzíteni.

Munkanélküli lettem. Mit tehetek, ha nem tudom fizetni a szerződésben meghatározott betétösszeget?

Javasoljuk, minél hamarabb keresse fel lakás-takarékpénztárát és próbáljanak közösen megoldást találni. Van lehetőség ugyanis a szerződés szüneteltetésére.

Amennyiben mégis a szerződés felmondása mellett dönt, kérjük vegye figyelembe, hogy ebben az esetben az állami támogatást nem kapja meg.

Örökölhető-e a lakás-takarékpénztári szerződés?

Az előtakarékoskodó elhalálozása esetén, a szerződésben megjelölt kedvezményezett, ennek hiányában az örökös léphet a szerződő fél helyébe. Kedvezményezetti öröklés esetében az elhelyezett betét és annak kamatai nem tartoznak az elhunyt hagyatékához, azok felett a jogosult a hagyatéki eljárás lefolytatásától függetlenül rendelkezhet.

Az elhalálozott előtakarékoskodó javára már megigényelt, illetve jóváírt állami támogatást a szerződéses összeg lakáscélú felhasználása esetén az új előtakarékoskodó nem köteles visszafizetni akkor sem, ha azt összevonja egy másik szerződéssel, melynek megtakarítási időszaka alatt már kapott állami támogatást.

Utolsó frissítés: 2020. február 7.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem