A Wikipediától valóban nem várhatjuk el, hogy a végső igazság letéteményese legyen (John Thornhill, FT véleményrovat, 2022. március 18.). Az online tudástárnak megvannak a maga hibái, elfogultságai és vakfoltjai, vagyis nem 100 százalékban megbízható.

Pedig annak kellene lennie, mert a közjavak közé tartozik. Valószínűleg az egyik „utolsó legjobb hely” az interneten. Viszont ahogy Taha Yasseri mondja: „arra nagyon jó, hogy ott kezdjük a kutatást, de semmiképpen nem ott kellene befejezni”. Pontos megfogalmazás.

A Wikipediát gyakran használják trollok, és még gyakrabban elfogult szereplők. A feltételezhetően megbízható forrásból származó bejegyzésekből még az ordító hibákat is nehéz lehet kigyomlálni. Különösen ha emberekről van szó (még akkor is, ha politikusokról, bankárokról vagy jegybanki tisztviselőkről beszélünk) ezek a tévedések igazán kínosak és félrevezetőek lehetnek.

Az élő és elhunyt személyeket tekintve pedig mi – a családunkkal együtt – kapjunk lehetőséget arra, hogy kijavítsuk a Wikipedia szándékosan elferdített karakterábrázolását. Ez pedig foglalja magában az egyértelműen hibás adatok eltávolítását is.

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke

Válasz a „The truth about war is messy – just read Wikipedia” (Az igazság a háborúról zavaros – csak olvassuk a Wikipediát) című cikkre.