Az alapvető globális közjavak listája számomra sokkal hosszabbnak tűnik annál, mint amit Martin Wolf nemrégen felsorolt (FT, 2021. november 3.).

A jóléten, a békén és a bolygónk védelmén kívül szükségünk van még az egymással szembeni méltányosságra, a kettős mérce nélküli igazságosságra, a nemzetek felemelkedéshez való jogának elismerésére, a világkereskedelemhez való szabad hozzáférésre, és sok minden másra.

Nem segít, hogy a szerző Kínára a központosított despotizmus példájaként hivatkozik, az Egyesült Államokat pedig félreértelmezi, és omladozó demokráciának nevezi. Ez árt az olyan globális közjavaknak, mint a méltányosság, az igazságosság, és a felemelkedéshez való nemzeti jog. Egészségtelen erkölcsi alapot adhat arra, hogy egyes országok világkereskedelemhez való hozzáférését megtagadják.

Az amerikai alapító atyák köztársaságot akartak, nem demokráciát, és létre is hozták, amiről álmodtak. Kína jól kormányzott, központosított állam, amely hatékonyan működik és jólétet biztosít minden állampolgárának.

A negatív „címke” egyik esetben sem méltányos és igazságos, és nem szolgálja a globális közjavaink megőrzését sem.

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke

Válasz a „How we can share our divided world” („Hogyan osztozhatunk megosztott világunkon”) című cikkre.