A Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága teljes mértékben egyetért az MNB közgyűléséről kiadott pénzügyminisztériumi közleménynek a kormány és a jegybank együttműködésére, a monetáris- és árfolyam-politikára, valamint az adósságkezelésre vonatozó értékelésével. Ugyanakkor megdöbbenéssel és sajnálattal fogadta azokat a tévedéseket és megalapozatlan vádaskodásokat tartalmazó megállapításokat, amelyeket a közgyűlésen a pénzügyminiszter úr az MNB CW Bankhoz kapcsolódó tevékenységéről tett. A Nemzeti Bank Igazgatósága visszautasítja az őt ért igaztalan vádakat, és - szakmai tisztességének és jó hírnevének megóvása érdekében - szükségesnek tartja a közvélemény hiteles tájékoztatását.

A Magyar Nemzeti Bank álláspontja szerint az elmúlt időszakban a ma már végelszámolás alatt álló CW Bank jól szervezett és szabályozott intézménnyé vált. Ez a minősítés megegyezik a PM javaslatára a végelszámolás folyamatának követésével megbízott Hozam Rt. jelentésében foglaltakkal is. A CW Bank 1998 májusa óta hivatalban lévő vezetése mindenekelőtt a válságkezeléssel és a piacról való kivezetéssel foglalkozik, tevékenységéhez nem köthető olyan új ügyfélkövetelés, amely további veszteséget okozott volna. Ezért nem felel meg a valóságnak, hogy 1999-ben további 7,4 milliárd forint veszteség képződött a „szakszerűtlen és felelőtlen gazdálkodás" miatt. A PM állításával szemben a 7,4 milliárd Ft nem folyó veszteség, hanem pótlólagos céltartalékképzés, melyet mindenekelőtt az örökölt portfoliónak a jugoszláviai háború okozta romlása, valamint az aktív tevékenységet már nem végző bank szükségképpen felmerülő működési költségei indokolnak.

Nem felel meg a valóságnak, hogy az MNB vezetése a kormány szándéka ellenére járt volna el a CW Bank tulajdonosi felügyelete során. Ezzel szemben részleteiben is egyeztette lépéseit a PM és a Miniszterelnöki Hivatal illetékes vezetőivel, és mindenkor a kormányzati célok elérésére, a veszteség minimalizálására törekedett. A jegybank megteremtette a válságkezelés folyamatának átláthatóságát. Gondoskodott arról, hogy - Nercz Ferenc úr személyében - a végelszámolói testületbe vétójoggal bekerüljön a pénzügyminiszter úr által javasolt szakember. Ugyancsak a pénzügyminiszter úr javaslatának megfelelően, az osztrák jogszabályok adta keretek között megbízást adott a Hozam Rt.-nek a végelszámolási folyamat nyomon követésére.

Az MNB az elmúlt öt évben következetesen arra törekedett, hogy megváljon a nem jegybanki tevékenységektől, így egyetértett azzal a kormányzati szándékkal is, amelynek értelmében előbb a CW rossz portfoliójának, majd a CW egészének a Magyar Fejlesztési Bank általi átvételéről született döntés. Ez az elképzelés annak ellenére nem valósult meg, hogy az MNB mindent megtett az átadás érdekében. Napjainkban a kormány 1999. szeptemberében hozott határozatának megfelelően zajlik a CW Bank végelszámolása.

A Magyar Nemzeti Bank vezető testületeinek törvény által szabályozott összetétele megfelelő biztosítékokat tartalmaz az állami akarat érvényesítésére. Az MNB Felügyelő Bizottsága - melynek az Országgyűlés által választott tagjai a parlamenti pártok képviselői, továbbá a pénzügyminiszter úr által kijelölt vezetők - 1995 óta kiemelt rendszerességgel foglalkozik a CW Bank helyzetével. A mai napig a tényeket alaposan ismerő felügyelő bizottsági tagok részéről nem hangzott el olyan súlyos vád, mint amilyet a Pénzügyminisztérium hivatkozott közleménye tartalmaz. A végelszámolás folyamatát a CW Bank, valamint az MNB Felügyelő Bizottsága és a jegybank auditora folyamatosan figyelemmel kíséri és azt rendben lévőnek találta.

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelő bizottsága tagjainak jelentése az Országgyűlésnek