A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti jelentésének célja, hogy bemutassa az MNB hatósági funkciójából eredő tevékenységét a pénzügyi fogyasztóvédelem és a piacfelügyelet területén, valamint az ezeken a területeken feltárt kockázatokat.


A Jelentés éves gyakorisággal kerül megjelentetésre, felváltja a féléves gyakoriságú „Fogyasztóvédelmi kockázati jelentés”-t, illetve a negyedévente megjelenő „Összefoglaló a Felügyelet fogyasztóvédelmi célú hatósági tevékenységéről” című publikációt. Az előbbiek mellett a Jelentés kibővül a piacfelügyeleti tevékenység és kockázatok bemutatásával is. Az előzmény kiadványok miatt a mostani 2014. első félévére koncentrál. A jövőben a vonatkozási időszak a megjelenés évét megelőző év második félévére és a megjelenés évének első félévére fog kiterjedni.


Az új Jelentés struktúrája a következő: a vezetői összefoglaló és a megújult vonatkozó MNB stratégia ismertetése után a fogyasztóvédelmi és a piacfelügyeleti szakterületek hatósági tevékenységéről következik egy beszámoló, majd a Jelentés második részében a fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti jellegű kockázatok bemutatása és elemzése található.

Magyar Nemzeti Bank