Budapest, 2017. október 31. - Annak érdekében, hogy a monetáris transzmisszió hatékonysága a hosszabb kamatjegyzések esetében is biztosított legyen, a BUBOR jegyzési rendszer további fejlesztésére kerül sor. Ennek keretében 2018. január 2-től az eddigi 1 és 3 hónap után 6 hónapos futamidőre is kiterjesztésre kerül a kötelező érvényű árjegyzés, növekszik a kötelező minimális ügyletméret, illetve 10 bázispontra szűkül a hitel kihelyezési és felvételi oldal közti fix szpred.

A Magyar Nemzeti Bank Referenciamutató Jegyzési Bizottsága (RJB) 2017. október 30-i ülésén a BUBOR Szabályzat változtatása mellett döntött. A kötelező érvényű árjegyzés 2016. májusi bevezetése után az 1 és 3 hónapos BUBOR-hoz kapcsolódó fedezetlen bankközi forgalom érdemi emelkedése következett be, valamint nőtt a BUBOR információtartalma. Az elmúlt hónapokban ugyanakkor ez a trend visszafordult. A forgalom jelentős csökkenése mellett az volt megfigyelhető, hogy a hosszabb futamidőre vonatkozó BUBOR jegyzések kevésbé, illetve késve reagáltak azokra a piaci folyamatokra, melyek más mutatókban megjelentek. Emellett a 3 hónaposnál hosszabb futamidőkön továbbra sincs piaci forgalom, ami korlátozhatja a monetáris transzmisszió hatékonyságát a hozamgörbe hosszabb szegmensében.

Erre a jelenségre tekintettel a Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága felkérte az RJB-t, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a piac árfeltáró funkciójának erősítésére a BUBOR mögötti fedezetlen bankközi piacon, különös tekintettel a hosszabb szegmensre.

Ennek érdekében az RJB a következő lépésekről döntött:

I.   Kötelező érvényű BUBOR jegyzés kiterjesztése 6 hónapos futamidőre;
II.  Kötelező minimális ügyletméret emelése:
        a. 100-ról 150 millió forintra 1 hónapos futamidőn;
        b. 50-ről 100 millió forintra 3 hónapos futamidőn;
        c. 50 millió forintos minimális ügyletméret bevezetése 6 hónapos futamidőn;
III. 15 bázispontos fix szpred csökkentése 10 bázispontra.

A változtatások 2018. január 2-án lépnek hatályba.

Az MNB továbbra is kiemelt figyelmet fordít a BUBOR kamatjegyzésekhez kapcsolódó piaci folyamatok monitorozására és indokolt esetben további lépéseket tehet.