Budapest, 2017. szeptember 28. A Magyar Nemzeti Bank meghatározta az anticiklikus tőkepufferráta 2017. október 1-jétől alkalmazandó mértékét. A ciklikus rendszerkockázatok szintje továbbra is alacsony, ezért a Pénzügyi Stabilitási Tanács - a hitelezés támogatása érdekében - a 0 százalékos ráta fenntartásáról döntött.

Az anticiklikus tőkepuffer célja a pénzügyi közvetítőrendszer hitelezési ciklusokon átívelő stabilitásának és ellenálló képességének növelése. Az anticiklikus tőkepuffer mértékét az MNB negyedévente vizsgálja felül.

Az előző negyedévhez képest a hitelpiacon megfigyelhető élénkülés ellenére a ciklikus rendszerkockázatok szintjében és dinamikájában érdemi változás nem látható. Bár a hitelezési fordulat mind a lakossági, mind a vállalati szegmensben megvalósult, a nettó hitelkiáramlás összességében nem minősíthető túlzottnak. Az irányadó hitel/GDP rés tartósan és számottevően negatív értéke, valamint a kiegészítő túlfűtöttségi és sérülékenységi indikátorok aktuális szintje és dinamikája továbbra is a ciklikus rendszerkockázat alacsony szintjére utalnak. Ezek alapján az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a hazai kitettségekre alkalmazandó anticiklikus tőkepufferráta 0 százalékos szinten való fenntartásáról döntött. A rátában a következő 1 éves időhorizonton előreláthatóan nem várható változás, ami támogathatja a hitelintézetek hitelezési aktivitásának bővítését.

Az aktuális tőkepufferráta megállapítása mellett az MNB az alkalmazandó anticiklikus tőkepufferráta meghatározását támogató módszertani fejlesztéseket hajtott végre, amelyek a ciklikus kockázati térkép kiegészítő indikátorkészletét érintették. Az empirikus irodalom alapján a túlfűtöttségi indikátorok köre két új, a háztartási és a vállalati hitelállomány változásának ütemét megragadó mutatóval egészült ki.

További tudnivalók az anticiklikus tőkepufferről, valamint annak működéséhez szükséges egyéb információkról

Magyar Nemzeti Bank