Budapest, 2017. december 22. – A technológiai innovációk elősegíthetik a pénzügyi rendszer versenyképességének, hatékonyságának növelését, valamint olcsóbb és kényelmesebb szolgáltatások útján értéket teremthetnek az ügyfeleknek is. Ugyanakkor a szabályozó hatóságok számára új kihívásokat jelent az új, innovatív megoldásokhoz kapcsolódó kockázatok kezelése. Az MNB 2017 második felében átfogó felmérést végzett a FinTech innovációkkal kapcsolatos vélemények megismerése céljából mind a piaci szereplők, mind a fogyasztók körében. A felmérés eredményei, a nemzetközi legjobb gyakorlatok, valamint a pénzügyi stabilitási szempontok figyelembe vétele alapján a jegybank kidolgozott egy, a hazai FinTech innovációk ösztönzését célzó lehetséges szabályozói koncepciót, amelyet a mai napon megjelent „Innováció és Stabilitás” című konzultációs dokumentum formájában nyilvános konzultációra bocsát. A konzultáció keretében 2018. január 20-ig nyílik lehetőség a felvázolt keretrendszerrel kapcsolatos észrevételek megtételére.

Az elmúlt években a FinTech megoldások alkalmazása világszerte erőteljes növekedést mutatott. Az innovatív, digitális megoldások elterjedése jelentősen javíthatja a pénzügyi rendszer versenyképességét és hatékonyságát. Az ügyfelek oldalán az innovatív megoldások a pénzügyi szolgáltatások egyszerűbb és olcsóbb eléréséhez, kényelmesebb és időtakarékosabb ügyintézéshez vezethet. A FinTech innovációk, valamint az új típusú üzleti modellek rohamos térnyerése kapcsán ugyanakkor figyelemmel kell lenni a lehetséges kockázatokra és a pénzügyi stabilitási szempontokra is. A szabályozó hatóságok azzal a dilemmával szembesülnek, hogy egy túlzottan szigorú megközelítéssel biztosítsák-e a kockázatok minimalizálását, feláldozva az innovációból fakadó versenyképességi előnyöket, vagy az új megoldásoknak teljes szabadságot engedve kockáztassák jövőbeli lehetséges veszélyek felépülését. A kérdés hatékony kezeléséhez a két véglet közötti optimum megtalálása szükséges.

Ezen optimum megtalálására számos, az innovációkban rejlő előnyök hasznosítását, valamint az esetleges kockázatok minimalizálását célzó szabályozói kezdeményezés körvonalazódik nemzetközi szinten. A FinTech innovációk terjedése Magyarországon is egyre inkább érzékelhető, ezért az MNB is szorosabban nyomon követi az új típusú kockázatokat, de emellett az innovációkat kellően támogató szabályozói megközelítésre törekszik.

Az MNB 2017 második felében átfogó kutatást végzett a FinTech innovációkkal kapcsolatos piaci folyamatok és a szabályozói környezettel kapcsolatos piaci álláspontok felmérése céljából. Ennek keretében feltérképezte a hazai fogyasztói attitűdöket, a hagyományos pénzügyi szereplők és a FinTech cégek igényeit, tapasztalatait, valamint utóbbiak finanszírozási forrásokhoz jutási lehetőségeit. A jegybank áttekintette továbbá a nemzetközi szabályozói fejleményeket és a legjobb gyakorlatokat.

Mindezek alapján a jegybank kidolgozott egy, a hazai FinTech innovációk ösztönzését célzó lehetséges szabályozói koncepciót, amelyet a mai napon megjelent „Innováció és Stabilitás” című konzultációs dokumentum formájában nyilvános konzultációra bocsát. Az innovációk biztonságos keretek között való ösztönzésére vonatkozó koncepció részeként felvázolt hazai innovációs hálózat („Innovation Hub”) létrehozása egy közvetlen, kölcsönösen előnyös kapcsolatot tenne lehetővé a szabályozó hatóság, valamint a hazai innovatív pénzügyi szereplők között. Egy ún. szabályozói „tesztpálya” („Regulatory Sandbox”) bevezetése pedig a kockázatok kordában tartása mellett hazánkban is ösztönözhetné a FinTech innovációk alkalmazását és terjedését. Az Innováció és Stabilitás című konzultációs dokumentumban az MNB ismerteti ezen platformok tervezett működési sarokpontjait és várja az észrevételeket a javasolt keretrendszer kapcsán.

Az Innováció és Stabilitás című konzultációs dokumentumban bemutatott javaslatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket 2018. január 20-ig küldhetik meg az érintettek az innovationhub@mnb.hu e-mail címre.

Innovation Hub

Konzultációs dokumentum