Budapest, 2017. december 20.A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tudományos folyóiratának idei negyedik, decemberi számában megjelent tanulmányok elsősorban a gyermekvállalás ütemezésével, a demográfiai jellemzők gazdasági hatásával, a fiskális politika gazdaságélénkítő szerepével, a szállítói finanszírozás és bankhitelek közötti kapcsolat vizsgálatával, valamint az eszközárbuborékok jellemzőivel és kezelésük lehetőségeivel foglalkoznak.

Németh Petra tanulmányában a gyermekvállalási döntés hazai jellegzetességeit vizsgálja mikroszinten, életciklusmodell segítségével. A szimulációs eredmények szerint a 2011-ben és 2014-ben bevezetett intézkedések jelentős hatással vannak a gyermekvállalásra és annak ütemezésére, valamint elősegítik az anya korai visszatérését a munkaerőpiacra.

Berde Éva és Kuncz Izabella az együtt élő nemzedékek keretrendszerének továbbfejlesztésével, demográfiai alapú növekedési modellel elemzik a termékenység és halandóság változásának hatását az egy főre jutó GDP pályájára. Különböző demográfiai szcenáriókat alapul vevő szimulációik eredményeiből általános következtetéseket vonnak le, felhívva a figyelmet a kihívás összetettségére.

Molnár György, Soós Gábor Dániel és Világi Balázs a fiskális politika gazdaságélénkítő szerepét vizsgálják. A szerzők a 2007–2008-as válságot követő recesszió által új lendületet kapott kutatások legújabb eredményeit foglalják össze. Bemutatják, hogy a sok a vita ellenére egyre több eredmény támasztja alá azt a megállapítást, hogy a költségvetési politika hatásai nem állandók, hanem a gazdaság ciklikus pozíciójától függenek.

Havran Dániel, Kerényi Péter és Víg Attila tanulmányukban arra keresik a választ, hogy miként használták a magyar vállalatok a szállítói finanszírozást 2010 és 2015 között. Paneladatokat felhasználó becslésük szerint a szállítói finanszírozást és a rövid lejáratú bankhiteleket a kis- és mikrovállalkozások egymás kiegészítőjeként, míg a nagyvállalatok egymás helyettesítőjeként használták.

Lakos Gergely és Szendrei Tibor az eszközárbuborékokat magyarázó elméleteket ismertetik a nemzetközi szakirodalom alapján. Felhívják a figyelmet arra, hogy az eszközárbuborékok jelentette félreárazás gátolhatja az erőforrások hatékony felhasználását. A kérdés vonatkozásában kitérnek a pénzügyi stabilitásért felelős makroprudenciális politika szerepének vizsgálatára is.

A decemberi szám három esszét is tartalmaz. Báger Gusztáv írásában a nemzetközi monetáris és pénzügyi rendszer fejlődését ismerteti és értékeli annak működését. Kuti Mónika, Bedő Zsolt és Geiszl Dorottya a tulajdonosi tőke alapú közösségi finanszírozás legfrissebb, nemzetközi kutatási eredményeiről számol be. Az utolsó esszében Vajas Ákos az MNB 1950 és 1990 között megjelenő, magyar nyelvű kiadványait mutatja be vizuális kommunikációs szempontból.

A Hitelintézeti Szemle decemberi száma tartalmaz ezen kívül még három könyvismertetést és három konferenciabeszámolót is.

Jó olvasást kívánunk!

Magyar Nemzeti Bank