Budapest, 2018. október 1. – Elérte a meghirdetésekor kitűzött monetáris politikai célokat és hozzájárult a pénzügyi stabilitás erősítéséhez az MNB 2018 januárjában indított jelzáloglevél-vásárlási programja. Az utóbbi háromnegyed évben az állampapírhozam alá csökkent a jelzáloglevelek hozama, az alacsony finanszírozási költségek pedig támogatták, hogy mind az öt hazai jelzálogbank jelentős kibocsátásokat hajtson végre. Mindez érdemben hozzájárult ahhoz, hogy az új folyósításokon belül a hosszú kamatfixálású hitelek aránya 80 százalék fölé emelkedett. A Monetáris Tanács döntése értelmében szeptember végével lezárultak a jegybank másodpiaci vásárlásai, az elsődleges piaci vásárlásokat az MNB változatlan feltételekkel 2018. december 31-ig fenntartja.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 2017. november 21-én jelzáloglevél-vásárlási programot hirdetett, amelynek keretében az MNB a hazai jelzálog-hitelintézetek által kibocsátott és nyilvánosan forgalomba hozott, legalább 3 éves eredeti futamidővel rendelkező, fix kamatozású jelzálogleveleket vásárolt. A célzott, nemkonvencionális monetáris politikai program célja az volt, hogy a laza monetáris kondíciók a hozamgörbe hosszabb szakaszán és kiemelten a jelzáloglevélpiacon is érvényesüljenek, elősegítve ezzel a jelzálogbankok hosszú lejáratú, stabil forrásainak emelkedését, így közvetve a hosszú kamatfixálású jelzáloghitelek felárának csökkenését és a fix kamatozású hitelek arányának növekedését.

A jegybank a program keretében 2018. október 1-ig 226 milliárd forint névértékben vásárolt jelzálogleveleket. Ebből 125 milliárd forintot a kibocsátási árakat meghatározó másodlagos piacon, a fennmaradó 101 milliárd forintot pedig közvetlenül a kibocsátóktól, az elsődleges piacon vásárolta meg az MNB.

A jelzáloglevél-vásárlási program elérte a kitűzött célokat. A vásárlások során az állampapír-hozamokhoz mért felárak a hozamgörbe teljes szakaszán a negatív tartományba süllyedtek, az alacsony finanszírozási költségek pedig érdemben támogatták az új kibocsátásokat. A programban mind az öt jelzálogbank részt vett, és összesen 218 milliárd forint névértékben bocsátott ki fix kamatozású jelzálogleveleket az utóbbi háromnegyed évben, érdemben növelve ezzel a hosszú lejáratú, stabil források arányát a jelzáloghitelek finanszírozásában. Az újonnan kibocsátott jelzáloglevél-sorozatok tőzsdére való bevezetésével a program tovább erősítette a Budapesti Értéktőzsde szerepét a hazai tőkepiacon. A programban előírt kötelező árjegyzés javította a piac működésének hatékonyságát, növelte a transzparenciát. A kapcsolódó jegybanki kezdeményezések (kiemelten a minősített fogyasztóbarát lakáshitel bevezetése és a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési szabályozás) mellett a jelzáloglevél-vásárlási program egyértelmű sikerének tekinthető, hogy 2018 őszére az új folyósításokon belül az éven túli kamatfixálású lakossági jelzáloghitelek aránya az egy évvel korábbi 50 százalék körüli szintről 80 százalék fölé emelkedett, érdemben hozzájárulva ezzel a lakossági hitelfelvevők sérülékenységének csökkentéséhez, így a pénzügyi stabilitás erősítéséhez.

A Monetáris Tanács 2018. szeptember 18-án bejelentette a hosszú hozamokra ható nemkonvencionális eszköztár finomhangolását, aminek keretében a jelzáloglevél-vásárlási program két lépcsőben lezárásra kerül. A másodpiaci vásárlások 2018. szeptember 30-én véget értek, míg az elsődleges piaci vásárlások változatlan feltételekkel 2018. december 31-ig tartanak. Ezt követően az MNB a jelzáloglevélpiacon teret enged a piaci folyamatok fokozottabb érvényesülésének.