Budapest, 2018. november 15. – Az MNB 2018 őszén felülvizsgálta a Magyarországon székhellyel rendelkező, egyéb rendszerszinten jelentős intézmények körét. Az éves felülvizsgálat alapján az érintett intézmények köre nem változott. Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2016-os döntése szerint a rájuk vonatkozó többlettőke-követelmény 2017-től négy év alatt fokozatosan növekvő, lépcsőzetes módon lép életbe, ezáltal is segítve az alkalmazkodást és erősítve a pénzügyi stabilitást.

Egy esetleges komolyabb pénzügyi probléma a rendszerszinten jelentős intézményeket (Other Systemically Important Institution, O-SII) és azok ügyfélkörét is kedvezőtlenül érintheti, de a fertőzési hatásokon keresztül veszélyeztetheti a pénzügyi közvetítőrendszer egészének működését, és közvetve reálgazdasági problémákat is eredményezhet. Ezért a jegybank makroprudenciális feladatkörében eljárva meghatározza, és évente felülvizsgálja a belföldi rendszerszinten jelentős intézmények körét, és a jelentőségüknek megfelelő, csődvalószínűségüket csökkentő tőkepuffert ír elő számukra. Az MNB 2018-ban megerősítette a tavalyi azonosítási eljárásban meghatározott nyolc intézmény rendszerszintű minősítését.

A jegybank az érintett hitelintézetek sokkellenálló képességének erősítése érdekében 2020-ig egyenletesen emelkedő, intézményenként 0,5-2 százalék közötti tőkepufferráta előírását kezdte meg 2017-től. 2019-ben az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának döntése alapján a többlet-tőkekövetelmények szintje a meghirdetett egyedi pufferráta-pályáknak megfelelően emelkedik. A megállapított ütemezés összhangban áll a nemzetközi szabályozói gyakorlattal. A fokozatos bevezetés biztosítása a pénzügyi stabilitás erősítése mellett segíti az egészséges hitelezést, és elegendő felkészülési időt biztosít az érintett intézmények számára a megfeleléshez.

Az egyéb rendszerszinten jelentős intézmények köre és a vonatkozó tőkepufferráták ütemezése

Intézmény neve Tőkepuffer ráta
2017 2018 2019 2020
OTP Bank Nyrt. 0,50% 1,00% 1,50% 2,00%
UniCredit Bank Hungary Zrt. 0,25% 0,50% 0,75% 1,00%
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 0,25% 0,50% 0,75% 1,00%
ERSTE BANK HUNGARY Zrt. 0,125% 0,25% 0,375% 0,50%
Raiffeisen Bank Zrt. 0,125% 0,25% 0,375% 0,50%
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 0,125% 0,25% 0,375% 0,50%
MKB Bank Zrt. 0,125% 0,25% 0,375% 0,50%
CIB Bank Zrt. 0,125% 0,25% 0,375% 0,50%

Megjegyzés: A 2018. évi azonosítás 2017. december 31-i, auditált konszolidált adatok alapján történt. A tőkepufferek 2020-as értékei indikatív jellegűek, mivel az MNB minden évben újra elvégzi az azonosítást és a tőkepufferráták meghatározását. Forrás: MNB

Részletes információk az egyéb rendszerszinten jelentős intézmények azonosításáról

Magyar Nemzeti Bank