Budapest, 2018. január 31. – Ismét szakmaiatlan támadást intézett egy politikai hetilap a Magyar Nemzeti Bank ellen. Az MNB nem rendelkezik hatáskörrel a bíróságok által büntetőeljárásban hozott ítéletek végrehajtására. A hetilap a KARTONPACK Nyrt. vezetőjét érintő ítélet végrehajtását – tévesen – mégis az MNB-től kéri számon, ami illeszkedik a valótlanságokon, csúsztatásokon alapuló támadássorozatába. Az MNB - törvények biztosította - hatásköreit mindenkor a jogszabályoknak megfelelően, a befektetők és a pénzügyi stabilitás érdekeit szem előtt tartva gyakorolja.
Az egyik politikai hetilap a KARTONPACK Dobozipari Nyrt. (KARTONPACK) tőzsdei kibocsátó cég kapcsán ma írott cikkében olyan büntetőjogi, polgári peres és cégbírósági feladatok végzését kéri számon a Magyar Nemzeti Banktól (MNB), amelyekre a törvény szerint nem rendelkezik hatáskörrel.
A KARTONPACK eddigi igazgatósági elnökét, a K&H Equities Zrt. brókervádlottját a büntetőbíróság ítéletében eltiltotta foglalkozásától. A jogszabály szerint a büntetésvégrehajtási bíró felhívása alapján az erről szóló adatokat a nyilvántartást vezető cégbíróságnak kell bejegyeznie a cégnyilvántartásba, s neki kell gondoskodnia, hogy az elítélt ne végezhesse eltiltott tevékenységét.
Szintén tévesen tulajdonít bírósági hatáskört a támadó hetilap az MNB számára a közgyűlési szavazás kapcsán. A részvények tulajdonjogával, birtoklásával kapcsolatos kérdésekben a jogalkotó az MNB számára nem rendelt hatáskört. A KARTONPACK 2017. december 18-i közgyűlésén a mindenki számára elérhető cégnyilvántartási adatok szerint egyedül az egyik részvényes, a Britton Capital & Consulting Kft. jelent meg és szavazott.
Mint ismert, a KARTONPACK Nyrt. három nagyrészvényes tulajdona, a közkézhányad mindössze 2 ezrelék. A tulajdonosok közti polgári jogi, cégjogi viták rendezésének nem lehet eszköze az MNB, tévesen tulajdonít bírósági hatáskört a politikai hetilap a jegybanknak.
Az MNB ugyanakkor a saját hatáskörében mindenkor a lehető legszigorúbban fellép a tőkepiaci transzparencia érdekében. Ezt tette a KARTONPACK részvényeit érintő piacfelügyeleti eljárásában is 2016 októberében, amikor 20 millió forintos bírságot szabott ki bennfentes kereskedelem miatt (e tényt a támadó hetilap nagyvonalúan csak „jogi huzavonaként” említette).
Az MNB a politikai lap támadásai ellenére is határozottan és a jogszabályok keretei közt végzi felügyeleti feladatait, és visszautasítja a politikai indíttatású támadásokat.
Magyar Nemzeti Bank