Budapest, 2018. október 29. - A államháztartás ESA egyenlegére és az adósságrátára vonatkozó nemzeti és európai uniós költségvetési szabályokat a magyar költségvetés 2017-ben teljesítette és várhatóan a következő években is teljesíteni fogja. 2017-ben az államháztartás ESA-hiánya a GDP 2,2 százalékát tette ki a rendelkezésre álló adatok alapján, míg az MNB előrejelzése alapján 2018-ban 2,2 – 2,3 százalékos, 2019-ben pedig 1,7 – 1,8 százalékos deficit alakulhat ki. Így a magyar és európai uniós szabályok között is megtalálható maastrichti 3 százalékos hiánycél az MNB várakozása szerint a vizsgált években teljesül. Az alacsony hiány és a kedvező makrogazdasági folyamatok következtében pedig tovább folytatódik a GDP-arányos államadósság csökkenése. Az államadósság-ráta éves csökkenése összhangban van az Alaptörvény adósságszabályával, a Stabilitási törvény adósságképletével, valamint az uniós maastrichti adósságszabállyal.

A Magyar Nemzeti Bank a Költségvetési jelentés kiadványsorozaton keresztül tájékoztatja a közvéleményt a Költségvetési Tanács működéséhez kapcsolódó döntéselőkészítő munka főbb eredményeiről. A ma publikált kiadvány célja, hogy bemutassa a 2017. évi államháztartási folyamatokat, a 2018. évi költségvetés várható alakulását a rendelkezésre álló költségvetési adatok és a szeptemberi Inflációs jelentéshez készült jegybanki előrejelzés alapján, valamint áttekintést adjon a 2018 júliusában elfogadott 2019. évi költségvetés várható teljesüléséről. Mindezek figyelembevételével a kiadvány értékeli az egyenlegre és adósságra vonatkozó nemzeti és európai uniós szabályok 2017. évi tényleges, valamint a 2018. évi és 2019. évi várható teljesüléseit is.

2017-ben az államháztartás ESA-hiánya a GDP 2,2 százalékát tette ki a rendelkezésre állóadatok alapján, ami azt jelenti, hogy az előirányzatnál 0,2 százalékponttal alacsonyabb hiány alakult ki. 2018-ban az MNB előrejelzése szerint 2,2 – 2,3 százalékos deficit alakulhat ki, 2019-ben pedig 1,7 – 1,8 százalékra csökkenhet a hiány. A 2017. és 2018. évi erőteljesebb gazdaságélénkítő fiskális politikát követően 2019-ben a csökkenő hiány anticiklikus fiskális politikát eredményez.

Az alacsony hiány és a kedvező makrogazdasági folyamatok következtében folytatódik a GDP-arányos államadósság csökkenése. A GDP-arányos bruttó államadósság 2017. év végére 73,3 százalékra mérséklődött az egy évvel korábbi 75,9 százalékos szintről, 2019 végére pedig 70 százalék közelébe csökkenhet az értéke. Az MNB elemze´se szerint a lakossa´gi a´llampapi´rokbo´l to¨rte´no? forra´sbevona´s a tova´bbiakban is fedezetet nyu´jthat az eredme´nyszemle´letu? deficitet meghalado´ pe´nzforgalmi hia´nybo´l ado´do´ finanszi´roza´si ige´nyre, i´gy a jegybanki progno´zis szerint a ko¨zponti ko¨ltse´gvete´s devizaara´nya tovább cso¨kkenhet az előrejelzési horizonton. A rendelkezésre álló adatok alapján a Stabilitási törvény előírásai szerinti adósság-mutató 73,2 százalékpontra csökkent a tavalyi év során, így 2017-ben teljesült az Alaptörvényben meghatározott adósságszabály. Prognózisunk szerint a teljes előrejelzési horizonton, tehát 2018-ban és 2019-ben is teljesülni fog az Alaptörvény adósságszabálya.