Budapest, 2018. május 7. –  Az MNB mától felfüggesztette a KARTONPACK Dobozipari Nyrt., az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. és a SET Group Nyrt. részvényeinek tőzsdei kereskedését, mert a kibocsátók – a közgyűlés által elfogadott (konszolidált) éves beszámoló hiányában – nem tették közzé a tavalyi éves jelentésüket. A jegybank az éves jelentésének közzétételét szintén elmulasztó, már felfüggesztés alatt álló Közép-európai Gázterminál Nyrt.-vel szemben is intézkedéseket alkalmazott, és újabb célvizsgálatot indít, amely akár a kibocsátó részvényeinek tőzsdéről való törléséhez is vezethet. Az MNB egyúttal vezetői körlevélben fogalmazta meg a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségekkel kapcsolatos elvárásait.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folyamatos felügyelés keretében vizsgálta, hogy a tőzsdei kibocsátók a tőkepiacról szóló törvény által előírt április 30-i határidőig közzétették-e a 2017. pénzügyi évről készített éves jelentésüket. A vizsgálat megállapította, hogy a KARTONPACK Dobozipari Nyrt. (KARTONPACK Nyrt.), az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. (Őrmester Nyrt.), a SET Group Nyrt. és a Közép-európai Gázterminál Nyrt. (KEG Nyrt.) törvénysértő módon nem jelentette meg az éves jelentését.

A feltárt jogsértések miatt a jegybank a mai naptól az éves jelentések közzétételéig felfüggesztette a KARTONPACK, az Őrmester és a SET Group törzsrészvények kereskedését a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT). Emellett a KARTONPACK Nyrt.-t és az Őrmester Nyrt.-t 4-4 millió, a SET Group Nyrt.-t 5,5 millió forint, a KEG Nyrt.-t 15 millió forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte. A jegybank a KEG Nyrt.-vel szemben alkalmazott felügyeleti bírság kiszabása során figyelembe vette, hogy a KEG Nyrt. – az MNB korábbi határozataiban foglalt felszólítások ellenére – sem a 2015., sem a 2016. pénzügyi évről készített éves jelentését nem tette közzé.

Az MNB újabb célvizsgálatot indít a 2017. évi éves jelentésének közzétételét szintén elmulasztó, sőt idei éves rendes közgyűlését össze sem hívó KEG Nyrt.-vel szemben. Mint ismert, a KEG részvények tőzsdei kereskedése – a 2015. pénzügyi évről készített éves jelentés hiánya miatt – már 2016. május 4-e óta fel van függesztve. A jegybank 2016 óta immár hét intézkedést hozott és összességében közel 45 millió forint bírságot szabott ki tájékoztatási hiányosságok miatt a KEG Nyrt.-re. Az MNB továbbá a KEG Nyrt. igazgatótanácsi és auditbizottsági tagjait összesen 10 millió forintra bírságolta, törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett, a beszámoló letétbe helyezésének elmulasztása miatt megkereste az adóhatóságot, és gazdasági bűncselekmények gyanújával feljelentést tett. Amennyiben a mostani célvizsgálat is megállapításokkal zárulna, az felvetheti a KEG részvényeknek a BÉT-ről való törlésére vonatkozó intézkedés alkalmazását.

A jegybank az intézkedésekkel párhuzamosan – az elmúlt időszak tapasztalataira építve – vezetői körlevelet tett közzé a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos megfelelő tájékoztatások ösztönzése, az átláthatóság további növelése és a kibocsátók önkéntes jogkövető magatartásának erősítése érdekében.

Az MNB folyamatosan elemzi és értékeli a folyamatos felügyelés keretében rendelkezésére álló információkat, és – a tényállás tisztázását követően – az éves jelentésüket nem a tőkepiacról szóló törvény által előírt határidőben és tartalommal közzétevő kibocsátók vonatkozásában is megteszi a szükséges intézkedéseket.

Magyar Nemzeti Bank

A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-26/2018. számú határozata a Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (székhely: 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.) szemben intézkedések alkalmazásáról, tőzsdei termék tőzsdei forgalmazásának felfüggesztéséről, valamint felügyeleti bírság kiszabásáról, illetve a jogsértésre vonatkozó nyilvános közlemény közzétételéről A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-25/2018. számú határozata a KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (székhely: 4030 Debrecen, Galamb utca 11.) szemben figyelmeztetés és felszólítás intézkedések alkalmazásáról, tőzsdei termék tőzsdei forgalmazásának felfüggesztéséről, valamint felügyeleti bírság kiszabásáról, illetve a jogsértésre vonatkozó nyilvános közlemény közzétételéről A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-23/2018. számú határozata a SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (székhely: 1023 Budapest, Rómer Flóris utca 55.) szemben figyelmeztetés és felszólítás intézkedések alkalmazásáról, tőzsdei termék tőzsdei forgalmazásának felfüggesztéséről, valamint felügyeleti bírság kiszabásáról, illetve a jogsértésre vonatkozó nyilvános közlemény közzétételéről A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-22/2018. számú határozata a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (székhely: 2545 Dunaalmás, 0704/35.) szemben figyelmeztetés és felszólítás intézkedés alkalmazásáról, valamint felügyeleti bírság kiszabásáról, illetve a jogsértésre vonatkozó nyilvános közlemény közzétételéről