Budapest, 2019. november 20. – Az MNB két éve elsőként a lakáshitelnél vezette be sikeresen a fogyasztóbarát minősítési rendszert, amelyet most második lépésként kiterjeszt az otthonbiztosításokra. Ezzel támogatja az egységes minimum feltételeknek megfelelő, jól összehasonlítható és fogyasztóbarát szolgáltatást nyújtó pénzügyi termékek terjedését. Szigorú követelményeket szabott meg a jegybank az új minősített otthonbiztosításoknál a kárrendezés, ügyféltájékoztatás, díjmódosítás terén, meghatározta az alapbiztosítási szolgáltatások minimum sztenderd jellemzőit, s javaslatot tett kiegészítő biztosítási szolgáltatási körre is.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kialakította a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) rendszerét. A minősítés elnyerésére jövő év január 10-től pályázhatnak a minősítő védjegyet használni kívánó biztosítók. Az első fogyasztóbarát biztosítási termékek ennek nyomán leghamarabb 2020. I. negyedévétől válhatnak elérhetővé a fogyasztók számára, akik tájékozódását tavasztól jegybanki online összehasonlító weboldal is támogatja majd.

Az MFO minimum szolgáltatási sztenderdeket ír elő, amelyektől csak az ügyfél javára lehet eltérni. Ez biztosítja, hogy az ügyfelek számára könnyebben összehasonlítható, magas szolgáltatási színvonalú termékek kerüljenek piacra, melyek további kiegészítő biztosításokkal személyre szabhatók, segítve ezzel az igényeknek legmegfelelőbb konstrukció kiválasztását. Az MFO egyszerűsíti a termékkel kapcsolatos ügyintézést, s csökkenti annak átfutási idejét. Az ügyfelek a biztosítóval teljes mértékben digitálisan kommunikálhatnak a tájékoztatások kérésétől, a nyilatkozatok kárrendezési dokumentumok beadásán át egészen a szerződés felmondásáig vagy módosításáig. A papírmentes kommunikáció segíti a zöld célok megvalósulását is.

A minősítési rendszer bevezetése élénkítheti a versenyt a lakásbiztosítások piacán, növelheti az ügyfél-mobilitást és erősítheti a digitalizációt is. A fogyasztóbarát minősítési rendszer iránti már meglévő ügyfélbizalmat jelzi, hogy a 2017 szeptemberében bevezetett Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek szerződésszáma idén novemberre közel 60 ezerre nőtt, tízből hat új lakáshitel már ilyen.

Az MFO termék elsődleges célja, hogy az ügyfelek a pénzükért magas színvonalú szolgáltatást kapjanak. Ezt a díj és szolgáltatás egyensúlyával, a biztosítási összeg meghatározása során az értékelvűséggel, a konstrukció érthetőségével (szerződéskötéstől a kárrendezésig), a kárrendezés élethelyzethez igazodó és gyors folyamatával, s a családbarát, zöld és digitális szempontok fókuszba helyezésével biztosítják a termékek. E minősített konstrukcióknál az ügyfeleknek nem lehet önrészt szabni.

A jegybank az MFO-nál a káresemények pontos meghatározását, a mentesüléseket és kizárásokat illetően is egységes feltételrendszerű, széleskörű biztosítási védelmet határozott meg. Ennek keretében – a piacon megszokotthoz képest – az MFO egy bővített alapcsomagot tartalmaz, mely kiterjed valamennyi a háztartást egzisztenciálisan fenyegető kockázatra, miközben más piaci termékekhez képest minimális kizárásokat enged.

Az alapcsomag tartalmazza a piacon szokásos valamennyi környezeti csapás és külső okra visszavezethető 15 alapkockázatot (pl. tűz, vihar, villámcsapás stb.) és ezen túl 5 olyan kockázatot, melyek általában csak kiegészítőként érhetők el, de gyakori káresemények, mint például vízkár (elfolyt víz is), betöréses lopás, rongálás, vagy üvegtörés.

Az alapcsomag mellé az ügyfelek – igényeik szerint – elnevezésükben sztenderdizált, illetve esetlegesen további kiegészítő fedezeteket is választhatnak, együttkötési kényszer nélkül. Ezzel elkerülik, hogy számukra lényegtelen biztosítási fedezetekre is díjat fizessenek.

Az elhúzódó kárrendezések elkerülése érdekében az MFO termékek feltételrendszere megszabja, hogy káresemény esetén az ügyfélbejelentés után a biztosítónak 2 munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot az ügyféllel. A kárszemlére ezután legkésőbb 5 munkanappal sort kell keríteni. A kárkifizetés megindítása a kárszemlét vagy az utolsó szükséges dokumentum beérkezését követő 5 munkanapon belül megtörténik.

A megfelelő tájékoztatás érdekében az MFO termékek esetében a kárrendezés során az ügyfél számára tételesen be kell mutatni, hogy a biztosító mi alapján határozta meg a kártérítés összegét. A kárkifizetés elutasítása vagy az alacsonyabb összegű kárkifizetés esetén a biztosító az ügyfél részére írásban tájékoztatást nyújt, és megindokolja, részletesen alátámasztja a döntést.

A mindennapi létet veszélyeztető kiemelt káresemények esetén (például, ha az épület használhatatlanná, részben vagy egészben lakhatatlanná válik) a biztosító a kárrendezés teljes folyamatára külön kárrendezési kapcsolattartót jelöl ki az ügyfélnek, s kárelőleg folyósításával is segíti a megoldást.

Az MFO termékek esetleges díjmódosítása – a termék ügyfélértékének megőrzése érdekében – csak az MNB által elvárt módszertan alapján történhet. Az értékkövetés mértéke ingatlanok esetén az új szerződések díjváltozásának megfelelő, és ehhez igazodik a biztosítási összeg növekedésének aránya is. Az MFO szerződéssel rendelkező „régi” ügyfelek díja így nem lehet kedvezőtlenebb, mint az újonnan szerződőké.

Annak érdekében, hogy az ügyfelek mindekor a számunkra legelőnyösebb MFO konstrukciót választhassák, igényük esetén bármelyik negyedévben felmondhatják – 30 napos felmondási idővel – a meglévő MFO-szerződésüket (míg a mai lakásbiztosításokat csak az éves szerződési évfordulón lehet megszüntetni). Jegybanki elvárás az is, hogy a biztosítónál tegyék lehetővé, hogy az MFO-ra váltó ügyfelek régi lakásbiztosításaikat még a szerződéses évforduló előtt megszüntethessék.

Magyar Nemzeti Bank