Budapest, 2019. szeptember 25. Az MNB újabb jelentős, 50 millió forint bírsággal sújtotta a QUANTIS Consulting Zrt.-t a feltárt jogsértések miatt, különösen az összeférhetetlenségi és ösztönzőkre vonatkozó szabályok megsértése alapján. A többes ügynök biztosításközvetítő jutalékrendszerével előnyben részesítette a tulajdonosi körben átfedéseket mutató NOVIS Biztosító termékeit és belső szabályzatai sem tárták fel és kezelték megfelelően az érdekkonfliktust. A QUANTIS Consulting Zrt gyakorlata súlyosan sértette az ügyfelek érdekeit.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) korlátozott terjedelmű célvizsgálatot folytatott le a QUANTIS Consulting Zrt.-nél (QUANTIS Consulting, volt BROKERNET Zrt.). A jegybank a 2017. január 1-jétől kezdődő időszakot, többek között a biztosításközvetítőnek az összeférhetetlenséggel, érdekkonfliktusok kezelésével kapcsolatos belső szabályozását tekintette át.

A vizsgálat során az MNB idén májusban végzésével ideiglenesen felfüggesztette a QUANTIS Consulting Zrt. számára a (szlovákiai székhelyű, itthon határon átnyúló szolgáltatást végző) NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. biztosító (NOVIS Biztosító) biztosítási alapú befektetési termékeinek további értékesítését. Az MNB megállapította, hogy a QUANTIS Consulting Zrt. közvetlen és közvetett tulajdonosa egyidejűleg tulajdonos a NOVIS Biztosítóban is.

Vizsgálata nyomán a jegybank ma publikált határozatában kötelezte többek között a QUANTIS Consulting-ot arra, hogy összeférhetetlenségi, az érdekkonfliktusok kezelésére és megszüntetésére vonatkozó szabályzatában rendelkezzen az ügyfelek érdeksérelmének kockázatát felvető helyzetek megelőzéséről, kezeléséről. Az MNB e kötelezések végrehajtásáig – fenntartva korábbi végzésében foglalt döntését – továbbra is megtiltja a biztosításközvetítőnek, hogy forgalmazza a NOVIS Biztosító biztosítási alapú befektetési termékeit.

Az MNB elvárja a biztosításközvetítőtől azt is, hogy a továbbiakban mindenben jogszabályszerű tájékoztatást nyújtson ügyfeleinek az életbiztosítási szerződések megkötése előtt. Ennek során egyértelműen, közérthetően jelezze, hogy az általa közvetített termékre annak biztosítója vállal-e tőke-, illetve hozamgaranciát. Ugyancsak szükséges, hogy a QUANTIS Consulting által – az életbiztosítási szerződés előtt az ügyfélnek kötelezően átadandó – termékismertető dokumentum megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. A biztosításközvetítőnek 90 napon belül kell írásbeli tájékoztatást adnia a kötelezések végrehajtásáról.

A feltárt jogsértések és a súlyosító és enyhítő körülmények mérlegelése alapján az MNB 50 millió forint bírságot is kiszabott a biztosításközvetítővel szemben. A bírság mértékét befolyásolta, hogy a biztosításközvetítő a többi, általa forgalmazott biztosításhoz képest magasabb jutalékot fizetett közvetítőinek a (a tulajdonosi körben átfedést mutató) NOVIS Biztosító konstrukcióinak értékesítése után. A közvetítők érdeke így nem az ügyfelek számára megfelelő, hanem a számukra magasabb jutalékot adó konstrukciók értékesítéséhez fűződött.

Az MNB 2017. május 18-án már hozott elmarasztaló intézkedést a QUANTIS Consulting Zrt-vel szemben, határozatában 52,5 millió forint bírságot is kiszabva többek között az életbiztosítási ügyfélszerződések megszüntetését és újak megkötését célzó jogsértő gyakorlata és az ügyfeleknek nyújtott elégtelen szakmai tájékoztatása miatt.

A NOVIS Biztosítót illetően a jegybank már a korábbiakban, 2018. július 4-én közzétett végzésében felfüggesztette a NOVIS Biztosító több, Magyarországon terjesztett, befektetési egységekhez kötött élet-, illetve nyugdíjbiztosítási termékének értékesítését. E felfüggesztés addig marad érvényben, amíg a NOVIS Biztosító termékértékesítési dokumentumaiban világos, pontos és közérthető tájékoztatást nem ad e biztosítások kapcsán az ügyfél által befizetett tőke megőrzésére, illetve hozamra vonatkozó vállalása tényleges tartalmáról.

Magyar Nemzeti Bank

Határozat