Budapest, 2020. április 9. – Idén április 10-től csupán rendkívül korlátozott feltételekkel értékesíthetők Magyarországon a bináris opciók az MNB döntése alapján. A különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodásokat (CFD) érintő korábbi korlátozások fennmaradnak: azokkal a továbbiakban is csak az ügyfél által elhelyezett kezdeti fedezet, biztosítékzárási és negatív egyenleg elleni védelem esetén lehet kereskedni. Az ESMA friss véleményében arányosnak, indokoltnak és kellően szigorúnak minősítette az MNB intézkedéseit.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2020. április 10-től korlátozza a bináris opciók lakossági ügyfelek részére történő értékesítését. A bináris opció egy olyan készpénzben kiegyenlített származtatott eszköz, amelynél a rögzített összegű kifizetés attól függ, hogy egy vagy több meghatározott esemény – a mögöttes eszköz (például részvény, deviza, áru vagy index) árának vonatkozásában – az eszköz lejáratakor vagy azt megelőzően bekövetkezik-e (pl. a mögöttes eszköz elér-e egy meghatározott árat lejáratkor). A bináris opció jellemzően a megkötését követően néhány perccel le is jár, amely rendkívül spekulatív jellegűvé teszi. Ezzel tehát a befektető tulajdonképpen meghatározott esemény bekövetkeztére fogad a mögöttes eszközök értékéhez kapcsolódóan.

A jövőben kizárólag azok a bináris opciók lesznek értékesíthetők, amelyek megfelelnek a jegybank ma közzétett határozatában foglalt szigorú követelményeknek.

A forgalmazható bináris opció legalább 90 napos futamidővel és a termékre vonatkozó szabványosított tájékoztatóval kell, hogy rendelkezzen, s azon a szolgáltatónak (az előre meghirdetett jutalékon és a kapcsolódó díjakon túl) nem lehet nyeresége vagy vesztesége. Szintén forgalmazható marad azon bináris opció, amelynél a befektető a futamidő végén két előre meghatározott, a kezdeti befektetésnél nem kisebb összegű kifizetés közül az egyiket bizonyosan megkapja. Ez utóbbi típusú terméknél a befektető egyik esetben sem vesztene pénzt a termékbe való teljes befektetéséhez képest, ezért e téren a korlátozás nem indokolt.

Mint ismeretes, az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) – a pénzügyi eszközök piacáról szóló uniós rendelet (MiFIR) előírása alapján – a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodások (CFD) kapcsán 2018. augusztus 1-jétől, a bináris opciók vonatkozásában pedig tavaly július 2-ától alkalmazott termékintervenciós döntéseket, amelyeket (kisebb módosításokkal) többször meghosszabbított.

A CFD-ket érintő ESMA-korlátozás így 2019. július 31-ig, a bináris opciókra vonatkozó tiltás 2019. június 30-ig maradt érvényben az Európai Unió, így Magyarország területén is. A nemzeti felügyeleti hatóságok a vonatkozó uniós korlátozások lejártával, a MiFIR felhatalmazásának megfelelően vették át a termékintervenció feladatát e kockázatos spekulatív konstrukcióknál.

A mostani általános intézkedéseket megelőzően az MNB 2019 augusztusában öt, a CFD-k piacán érintett hazai piaci szereplő esetében korlátozta a CFD-k forgalmazását. E konstrukció magyarországi piaca mind forgalom, mind pedig ügyfélszám tekintetében jelentősen meghaladja a bináris opciók piacméretét.

Utóbbiak mostani korlátozásával egyidejűleg a CFD-kre vonatkozó hatósági korlátozás hatályát is kiszélesíti az MNB, szintén ma közzétett határozatában. A továbbiakban a szigorítás nem csupán az adott termék értékesítésében korábban érintett hazai szolgáltatókra, de az azzal potenciálisan kereskedni jogosult valamennyi hazai és határon átnyúló piaci szereplőre is kiterjed. Az MNB CFD-ket korlátozó, megújított döntése a korábban bevezetett tőkeáttételi és egyéb korlátokat (biztosítékzárási védelem, negatív számlaegyenleg elleni védelem, reklámokra vonatkozó korlátozás) tartalmában nem érinti.

A jegybank a továbbiakban is figyelemmel kíséri a lakossági befektetők számára kiemelt kockázatot hordozó termékek piacának az alakulását. A jegybank szükség esetén további lépéseket tesz a magyarországi befektetők érdekeinek a védelme céljából.

Az ESMA mind a bináris opciókra, mind a CFD-kre vonatkozóan véleményeket bocsátott ki a magyar jegybanki intézkedések kapcsán. Ezekben arányosnak, indokoltnak és kellően szigorúnak minősítette az MNB termékintervencióit e konstrukciók kapcsán.

Magyar Nemzeti Bank