Az MNB felhívja a Kibocsátók figyelmét, hogy az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Prospektus rendelet) alapján készült tájékoztatók, valamint alaptájékoztatók jóváhagyása iránti kérelmek a „Kérelem a tájékoztató, illetve alaptájékoztató jóváhagyására”, zárt végű nyilvános értékpapíralapok esetében a „Kérelem a tájékoztató, illetve alaptájékoztató és a kezelési szabályzat jóváhagyására nyilvános zárt végű értékpapíralap esetén”, míg zárt végű nyilvános ingatlanalapok esetében a „Kérelem a tájékoztató, illetve alaptájékoztató  és a kezelési szabályzat jóváhagyására és az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttének engedélyezésére nyilvános zárt végű ingatlanalap esetén” megnevezésű űrlapon történő benyújtását követően új követelmény az „Űrlap a tájékoztató/alaptájékoztató jóváhagyásával kapcsolatos információk benyújtásához” megnevezésű űrlap kitöltése és ERA rendszeren történő megküldése az MNB részére a Prospektus rendelet 21. cikk (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel. A tájékoztató és egyes részei ellenőrzési és jóváhagyási eljárásának lefolytatásához készített útmutató az MNB honlapján továbbra is elérhető.