Budapest, 2021. december 7. Az MNB felülvizsgálta a devizaegyensúly mutatóra (DEM) vonatkozó szabályozását és döntött annak aszimmetrikus lazításáról. A módosítás nagyobb teret ad a bankok devizaswap-piaci aktivitásának, de nem jár a rendszerkockázatok érdemi növekedésével. A döntés ezáltal az MNB monetáris politikai céljainak teljesülését, a monetáris transzmisszió hatékonyságának növelését is támogathatja.

A piaci folyamatok és kockázatok alakulását figyelembe véve az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) 2021. november 5-én a devizaegyensúly mutatóra (a továbbiakban: DEM) vonatkozó szabályozói limit aszimmetrikus lazításáról döntött. Eszerint devizaforrás-többlet esetén a mutató elvárt minimum értéke a korábbi -15-ről -30 százalékra csökken. Devizaeszköz-többlet esetén a hatályos limit nem változik.

A folyamatosan, főként a növekvő deviza ügyfélbetétek eredményeképp emelkedő szektorszintű devizaforrás-többlet miatt a hatályos szabályozás gátolhatja egyes intézmények normál, túlzott kockázatvállalást nem jelentő likviditáskezelési ügyleteit. A módosítás ennek megfelelően nagyobb teret ad a bankok devizaswap-piaci aktivitásának.

A lazítással jelentősen megnő a mozgástér a banki mérlegek denominációs struktúrájának átalakítására, de ez nem jár a rendszerkockázatok érdemi növekedésével. A devizaforrás-többletes működés jóval kisebb kockázatokat hordoz a devizaeszköz-oldali többlethez képest, amely a 2008-as pénzügyi válsághoz vezető fenntarthatatlan finanszírozási struktúra egyik fő jellemzője volt. A mérlegen belüli devizális eltérésből fakadó árfolyamkockázatot a bankok derivatív eszközökkel kezelik. Ez a 2008-as válság előtt a devizaeszköz-többletek miatt főként rövid lejáratú devizaszerző swapokat jelentett, amelyek jelentős megújítási kockázatokat hordoztak. A jelenleg látható devizaforrás-többlet esetén azonban forintszerző swapügyletek kötése szükséges, ami miatt jóval kisebb a swappiac kiszáradásának kockázata, hiszen az MNB az elfogadható fedezetek mértékéig rendelkezésre tud állni forintlikviditás biztosítására. Emellett a devizafinanszírozás megfelelési mutató (DMM) szabályozás továbbra is biztosítja, hogy a bevont devizaforrások megfelelően hosszú lejáratúak és stabilak legyenek. Az MNB figyelemmel kíséri a releváns folyamatokat és kockázatokat, és szükség esetén kész a szabályozás újbóli módosítására ezekhez igazodva.

A nagyobb banki mozgástér támogatja a devizaswap-piac hatékonyságát, amely a monetáris transzmisszió hatékonyságának növeléséhez és a negyedév végi swappiaci turbulenciák mérsékléséhez is hozzájárulhat.

A 2016 óta hatályos DEM követelmény az eszközök és források közötti denominációs eltérés mértékét maximálja a mérlegfőösszeg arányában. Az eszköz célja a túlzott denominációs eltérésből és a mérlegen kívüli instrumentumokra való túlzott mértékű ráutaltságából eredő kockázatok csökkentése. Az MNB a DEM elvárt maximum szintjét 15 százalékban állapította meg, amely a koronavírus megjelenésekor átmenetileg szigorításra került.

A módosító rendelet Magyar Közlönyben való megjelenése a napokban várható, rendelkezései a kihirdetését követő napon lépnek hatályba.