Budapest, 2022. december 1. – 2023-ban a már előirányzott és megkezdett pálya mentén folytatódik a rendszerszinten jelentősként azonosított hitelintézetek tőkepuffereinek felépítése. A tőkepufferek emelése hozzájárul a pénzügyi stabilitás hosszú távú megőrzéséhez a turbulens gazdasági környezetben, emellett annak fokozatossága támogatja a reálgazdaság hitelezésének fenntartását is.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2022-ben is újraértékelte a hazai hitelintézetek jelentőségét a 2021. év végi adatok alapján, és ennek eredményeképp a tavalyihoz hasonlóan hét bankcsoportot azonosított rendszerszinten jelentősként. Az érintett hitelintézetek köre az év folyamán mindössze annyiban módosult, hogy 2022. áprilisban a Magyar Bankholding Zrt. helyett a prudenciális követelményeknek való csoportszintű megfelelés felelősségét a csoportvezetővé előlépő és így rendszerszinten jelentősként azonosított MKB Bank Nyrt. vette át. A szervezeti átalakulás a bankcsoport rendszerszinten kritikus pénzügyi funkciók ellátásában vállalt kiemelkedő szerepét nem érintette.

Az MNB a koronavírus-járvány következtében kibontakozó rendkívüli gazdasági körülmények miatt feloldott, a hazai rendszerszinten jelentős intézmények (Other Systemically Important Institutions – O-SII) vonatkozásában előírt tőkepufferek fokozatos, 2024-ig tartó visszaépítésének megkezdését már 2022-től elvárta. A rendszerszinten jelentős bankok tőkehelyzete továbbra is megfelelő ahhoz, hogy az MNB a korábban előirányzott növekvő mértékben állapítsa meg a 2023-tól előírt tőkepuffereket. Ennek megfelelően 2023-ban is a tervezett végleges mérték egynegyedével növekednek majd az átmeneti pufferráta előírások, amelyek 2024-től érik el tervezett célértéküket. A tőkepufferek felépítése tovább erősíti az intézmények sokkellenálló képességét, ami a jelenlegi, kockázatokkal terhelt gazdasági környezetben kiemelten fontos cél. A végleges ráták mértékét az MNB az éves rendszeres felülvizsgálat során a hitelintézetek rendszerkockázati jelentőségének jövőbeli lényeges változásai alapján szükség szerint módosítja.

A rendszerszinten jelentős hitelintézetek esetleges komolyabb pénzügyi problémái nemcsak azok ügyfélkörét érinthetik kedvezőtlenül, de a pénzügyi fertőzési hatásokon keresztül veszélyeztethetik a pénzügyi közvetítőrendszer egészének működését, és közvetve reálgazdasági zavarokat is kiválthatnak. Ezért a jegybank makroprudenciális feladatkörében eljárva meghatározza, és évente felülvizsgálja a belföldi rendszerszinten jelentős intézmények körét, és a jelentőségüknek megfelelő, csődvalószínűségüket csökkentő tőkepuffert ír elő számukra.

A rendszerszinten jelentős hitelintézetek azonosításához használt pontszámok és a vonatkozó tőkepufferráták

Intézmény

Pontszám

 

O-SII tőkepufferráták

MNB Módszertan

Tény

Előírt

Előirányzott

2020

2020

07.01-től

2022

2023

2024

OTP Bank Nyrt.

3366

2,00%

0%

0,50%

1,00%

2,00%

MKB Bank Nyrt.

1089

-

-

0,25%

0,50%

1,00%

UniCredit Bank
Hungary Zrt.

966

1,00%

0%

0,25%

0,50%

1,00%

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

936

1,00%

0%

0,25%

0,50%

1,00%

Erste Bank Hungary Zrt.

684

0,50%

0%

0,125%

0,25%

0,50%

Raiffeisen Bank Zrt.

582

0,50%

0%

0,125%

0,25%

0,50%

CIB Bank Zrt.

423

0,50%

0%

0,125%

0,25%

0,50%

Megjegyzés: Az azonosítás 2021. december 31-i, auditált konszolidált adatok alapján történt. Forrás: MNB

Részletes információk a rendszerszinten jelentős intézmények azonosításáról

Magyar Nemzeti Bank