Budapest, 2022. november 18. — Az MNB 2022. októberben ismét lefolytatta Banki Konjunktúrafelmérését. A harmadik negyedéves felmérés alapján a bankrendszer a konjunktúra érdemi romlását tapasztalta a harmadik negyedévben, és a következő fél évre további romlást vár. Ehhez legnagyobb mértékben a külső és a hazai makrogazdasági kilátások bizonytalanabbá válása járult hozzá, de a finanszírozási feltételek romlása, az ügyfélkockázat emelkedése, valamint a kereslet és a jövedelmezőség csökkenése is érdemben rontotta a banki konjunktúra-érzetét.

Míg a konjunkturális helyzetet 2021 végén összességében változatlannak ítélték meg a bankok, addig 2022 első, második és harmadik negyedévében egyre nagyobb arányuk érzékelt romlást. A következő fél évben is e tendencia fokozódása várható: a bankok nettó 45 százaléka vár romló konjunktúrát, mely a Hitelezési felmérésre adott válaszok alapján a szigorodó hitelezési feltételekben is tetten érhető.

A konjunktúraérzet romlása mögött több ok is azonosítható:

  • A külső és belső makrogazdasági környezet megítélésében a harmadik negyedévében a bankok nettó értelemben vett 89 százaléka jelzett romlást, amelyhez mind a hazai, mind a nemzetközi környezet hozzájárult. Ez a koronavírus-járvány első hullámának időszakához hasonló mértékű romlást jelent. A következő fél évben a válaszadó intézmények mintegy kétharmada várja a negatív hatások további fennmaradását.
  • Mind a rövid, mind a hosszú forrásokhoz való hozzáférés romlott az elmúlt időszakban, összhangban a kamatkörnyezet nemzetközi szinten tapasztalható emelkedésével és a monetáris kondíciók általános szigorodásával. A következő fél évben az intézmények fele vár további romlást a források elérhetőségében, beleértve a bankközi likviditást is.
  • Az ügyfélkockázatok a várakozásoknak megfelelően nagy mértékben emelkedtek. Elsősorban a vállalati ügyfelek hitelképessége mutatott romlást az elmúlt fél évben, ezt a bankok nettó 53 százaléka jelezte. A kamatstop meghosszabbítása következtében a lakossági ügyfelek hitelképességének romlását a bankok kisebb, de önmagában jelentős aránya, 37 százaléka érzékelte. A következő fél évben a bankok 80 százaléka vár romlást a portfólióminőségben, és felük jelezte a kockázati étvágy várható csökkenését. A válaszadó intézmények mintegy háromnegyede szerint a következő fél évben a vállalati és a lakossági szegmens hitelképessége is romlani fog.
  • A bankok a lakossági szegmensben érdemi, a vállalati szegmensben kisebb mértékű csökkenést érzékeltek a hitelkeresletben, összhangban a Hitelezési felmérés eredményeivel. Előretekintve a bankok fele számít további keresletcsökkenésre a lakossági és a vállalati szegmensben is.
  • A szabályozói környezet szigorodását a bankok 32 százaléka jelezte az elmúlt fél év és a következő fél év vonatkozásában is. Az értékvesztés előtti jövedelmezőség romlását a bankok 39, a működési költségek emelkedését 71 százaléka jelezte. A következő fél évben a bankok fele számít további jövedelmezőség-csökkenésre, háromnegyedük pedig a működési költségek emelkedésére.

A piaci verseny fokozódása az egyetlen tényező, ami továbbra is pozitív hatással van a banki konjunktúraérzetre. A verseny a lakossági szegmensben, a pénzforgalmi szolgáltatások terén és a nem-banki szereplőkkel szemben is erősödött, míg a vállalati szegmensben kissé enyhült. A következő fél évben a válaszadók szerint ez utóbbi szegmensben is a verseny élénkülése várható.

Összességében tehát a bankrendszer a konjunktúra érdemi romlását tapasztalta, amelyhez legnagyobb mértékben a külső és a hazai makrogazdasági környezet kedvezőtlenné válása járult hozzá, de a források elérhetőségének romlása, az ügyfélkockázat emelkedése, valamint a kereslet és a jövedelmezőség csökkenése is érdemben rontotta a banki konjunkturális helyzetet. A következő fél évben a verseny fokozódásán kívül minden tényező érdemben a konjunktúraérzet romlása irányába hat.

A banki konjunktúraindex alakulása bankméret szerint

Banki_konjunktúrafelmérés_sajtóközlemény_202209_HU.png

Megjegyzés: A konjunktúraindex hét komponens (gazdasági környezet, piaci verseny, források elérhetősége, ügyfélkockázat, kereslet, szabályozás, jövedelmezőség) számtani átlaga. Az utolsó adatpont előrejelzés. Forrás: MNB Banki konjunktúrafelmérés.

A Banki konjunktúrafelmérés részletes eredményei és ábrakészlete az MNB honlapján elérhető az alábbi linken:

https://www.mnb.hu/penzugyi-stabilitas/publikaciok-tanulmanyok/banki-konjunkturafelmeres