A Magyar Nemzeti Bank 2020-ban indította el a bankok konjunktúraérzetét és stratégiai terveit feltérképező kérdőíves felmérését Banki konjunktúrafelmérés néven. A kérdések kialakításában nagyban támaszkodtunk az Európai Bankhatóság (EBA) Risk Assessment Questionnaire felmérésére. A kérdőív első, a Banki konjunktúraindex alapját képező kérdésblokkját minden negyedévben, míg a stratégiai kérdéseket tartalmazó négy további kérdésblokkot félévente válaszolják meg a hazai hitelintézetek.

Az adatszolgáltatás célja, hogy az MNB megismerje a bankok konjunktúraérzetét és stratégiai terveit, valamint egy bankrendszeri hangulatindex, a Banki konjunktúraindex (Bank Sentiment Index) létrehozása. A kérdőív tematikája a bankok üzleti stratégiájára, jövedelmezőségi, hitelaktivitási és portfólióminőségi várakozásaira, eszköz-forrás menedzsmentjére, valamint általános gazdasági kilátásaira terjed ki. Mivel a bankrendszer aktivitása prociklikus, a Banki konjunktúraindex ún. „early warning” indikátorként alkalmazható, hogy a jegybank mielőbb jelzést kapjon arra vonatkozóan, ha az intézmények banki aktivitást veszélyeztető tényezőket érzékelnek. Ez jelentős segítséget nyújt mind bankválságok, mind egyéb pénzügyi válságok felismerésében, és a szükséges gazdaságpolitikai lépések időben történő meghozatalában.

Az MNB az aktuális felmérést a tárgynegyedévet követő egy hónapon belül elvégzi, és a harmadik hónap folyamán honlapján publikálja a felmérés összesített eredményeit és ábrakészletét.