Budapest, 2023. június 22. Anchor A lakáspiacon lezajlott fordulatra és a jelentősen korrigálódó lakáspiaci túlértékeltségre való tekintettel az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa az anticiklikus tőkepufferráta 2023. július 1-jétől tervezett 0,5 százalékos mértéken történő aktiválását egy évvel későbbre, 2024. július 1-jére halasztja. Emellett preventív céllal újra aktiválja a kereskedelmiingatlan-hitelekhez (kiemelten a nem teljesítő hitelekhez) kapcsolódó kockázatokat célzó rendszerkockázati tőkepuffert. Az intézkedések célzottan erősítik a banki sokkellenállóképességet.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) a magyarországi kitettségek esetében alkalmazandó anticiklikus tőkepufferrátát (CCyB, Countercyclical Capital Buffer) 2023. július 1-jétől 0 százalékban és 2024. július 1-jétől 0,5 százalékos mértékben állapítja meg.

A PST a 2022. júniusi rátafelülvizsgálat során döntött a hazai kitettségek vonatkozásában alkalmazandó tőkepufferráta mértékének 2016 óta első alkalommal való emeléséről, amit a ciklikus rendszerkockázatok és a lakáspiaci túlértékeltség magas és emelkedő szintje indokolt. A magas infláció, a bizonytalan makrogazdasági környezet és a szigorú monetáris kondíciók azonban a ciklikus rendszerkockázatok, és azon belül is a korábban magas kockázatúnak értékelt lakóingatlan-piaci túlfűtöttséghez kapcsolódó kockázatok érdemi csökkenését eredményezték 2022 második félévében, mely várhatóan 2023-ban is folytatódik. Erre tekintettel a PST az anticiklikus tőkepufferráta aktiválásának egy évvel való halasztásáról döntött. Ennek megfelelően 2023. helyett 2024. július 1-jétől léphet életbe az anticiklikus tőkepufferráta 0,5 százalékos előírása. A bankrendszer tőke- és likviditási helyzete továbbra is erős. Az intézkedés biztosítja a bankrendszer jelentős szabad tőkepuffereinek fenntartását.

A globális kereskedelmiingatlan-piacon látható speciális kockázatok okán az MNB a koronavírus-járvány kitörésekor felfüggesztett rendszerkockázati tőkepuffer (SyRB, Systemic Risk Buffer) preventív célú újraaktiválásáról döntött. Az MNB az SyRB alkalmazásával a koronavírus-járvány előtt sikeresen támogatta a problémás kereskedelmiingatlan-hitelek banki mérlegekből való tisztítását, illetve az ezekkel kapcsolatos banki sokkellenálló képesség erősítését. A járványhelyzet alatt felfüggesztett eszköz újbóli élesítését a járvány lecsengése, az újrainduló kereskedelmiingatlan-hitelezés, a globális kereskedelmiingatlan-piacon látott még alacsony, de erősödő kockázatok, valamint a nemzetközi szervezetek (pl. az Európai Rendszerkockázati Testület) kockázati jelzései indokolják. A tőkepuffer az egyes intézményeknél túlzott, illetve problémás kereskedelmiingatlan-piaci kitettségek felépülése esetén kerülne előírásra, így a jelenlegi, még alacsony kockázatokkal jellemezhető időszakban való bevezetése preventív jelleggel erősíti a banki sokkellenálló képességet, szükség esetén pedig ösztönzi a megfelelő állományi alkalmazkodást. Ennek megfelelően kellő banki alkalmazkodási időt is biztosítva 2024. július 1-jétől tervezi előírni az MNB a rendszerkockázati tőkepufferrátákat. Az SyRB alkalmazásának részleteiről az MNB a nyár folyamán egyeztet a piaci szereplőkkel és velük konzultálva alakítja ki a részletes feltételeket 2023 őszéig.

A tőkepufferekre vonatkozó döntésekkel a jegybank biztosítja, hogy a bizonytalan környezetben a kockázatokkal arányos módon növekedjen az intézmények sokkellenálló képessége.

Az MNB a továbbiakban is folyamatosan nyomon követi a bankszektorban látható rendszerkockázatokat és azok alakulásának függvényében írja elő addicionális tőkepuffer-követelmények tartását.

Tudnivalók az anticiklikus tőkepufferről, valamint annak működéséhez kapcsolódó egyéb információk

Tudnivalók a rendszerkockázati tőkepuffer eddigi alkalmazásáról

Magyar Nemzeti Bank