Budapest, 2023. március 31. Az MNB 105 millió forint bírságot szabott ki a SET GROUP Nyrt.-re a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségre, illetve a piaci manipuláció tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt. A – tőzsdei kereskedését tekintve jelenleg is felfüggesztés alatt álló – kibocsátónak záros határidőn belül a hiányzó pénzügyi jelentései pótlása érdekében is lépéseket kell tennie. Az MNB több témában a befektetők tájékoztatására kötelezte a kibocsátót és a megállapításai nyomán újabb feljelentést tesz.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) célvizsgálatot végzett a SET GROUP Nyrt.-nél (SET GROUP) a kibocsátó rendkívüli tájékoztatási kötelezettségével kapcsolatos gyakorlatának jogszerűsége és a közzétételek megalapozottsága áttekintésére, a 2019. január 1-jétől a vizsgálat lezárásáig tartó időszakot górcső alá véve. A vizsgálat során felmerült adatok alapján a jegybank kiterjesztette eljárását a piaci manipuláció tilalmára, illetve a bennfentes információ nyilvános közzétételére vonatkozó jogszabályi rendelkezések esetleges megsértésének vizsgálatára is.

A jegybanki vizsgálat jelentős számú tájékoztatási visszásságot tárt fel a kibocsátónál. A SET GROUP egyrészt rendszeresen hozott nyilvánosságra olyan közzétételeket, melyek pozitív várakozásokat ébreszthettek a befektetőkben a kibocsátó jövőjét, üzleti lehetőségeit, teljesítményét és pénzügyi helyzetét illetően. A kibocsátó azonban a vizsgálat során számos esetben nem tudta igazolni ezen beharangozó közzétételei megalapozottságát. Így összességében a közzétételek eredményeként a valóságnál megalapozatlanul pozitívabb kép alakulhatott ki a befektetőkben a kibocsátót illetően.

Piaci manipulációnak minősül, ha a korábbi pozitív beharangozó közzététel után a valóság azzal ellentétesen alakul, de a kibocsátó az utóbbi fejleményről mégsem tesz közzé rendkívüli tájékoztatást. A korábbi beharangozó közzététel ugyanis pozitív képet, várakozást alakít ki a befektetőkben. A közzététel korrekciójának elmaradása esetén ők információhiányos állapotba kerülnek, s így továbbra is az eredeti, ám később már nem helytálló információk alapján hozhatják meg befektetési döntéseiket.

A nyilvános értékpapír-kibocsátók által közzétett információk befolyásolják a kibocsátóról a tőkepiac, a befektetők szemében kialakuló képet. A befektetők az információk és a kibocsátóról kialakult kép alapján hozzák meg befektetési döntéseiket, vagyis a közzétett információk beépülnek a kibocsátó részvényei árfolyamába. Ezért van kiemelt jelentősége a tőkepiacon egy kibocsátó közzétételei megalapozottságának, tárgyilagosságának, szövegezésének. Ezért jelentős az olyan jogsértés, amely során a kibocsátó a közzétételeivel a valóságnál megalapozatlanul pozitívabb képet fest magáról, illetve elmulasztja a rá nézve kevésbé előnyös információk közzétételét.

A SET GROUP másrészt több esetben nem tájékoztatta a nyilvánosságot értékpapírjai értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érintő információról. Nem adott például információt csoporttagja eszközbeszerzésének meghiúsulásáról, unokavállalata konszolidációs körből való kikerülésének tényéről, leányvállalata üzletrész-értékesítéseiről, a konszolidációs körébe tartozó társaságai jelentős értékű szerződéseiről, illetőleg azok felmondásáról, továbbá leányvállalatával szemben harmadik fél által támasztott, a konszolidált árbevételéhez viszonyítottan nagy értékű követelésről. A vizsgálat lezárásáig a SET GROUP az MNB többszöri felszólítására sem nyilatkozott az egyes vizsgált közzétételek kapcsán az azokhoz kötődő bennfentes információk azonosításáról, kezeléséről.

Mint emlékezetes, a jegybank tavaly májusban felfüggesztette a SET GROUP részvényeinek tőzsdei kereskedését, felügyeleti bírságot szabott ki a 2021-es éves jelentés közzétételének – jelenleg is fennálló – elmaradása miatt, és csalás és a számvitel rendjének megsértése gyanújával feljelentést is tett. A felfüggesztés azóta is érvényben van. Mostani vizsgálata során az MNB kétszer is eljárási bírsággal sújtotta a kibocsátót, mivel egyes adatszolgáltatási, nyilatkozattételi kötelezettségét időben nem teljesítette.

Az MNB most lezárt célvizsgálata nyomán több témát érintően is a befektetők tájékoztatására kötelezte a SET GROUP-ot és 20 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó, illetve 85 millió forint piacfelügyeleti bírságot a piaci manipuláció tilalmára vonatkozó jogszabályok megsértése miatt. Kiemelt súlyosító körülménynek minősült, hogy a kibocsátó nem adott számot a bennfentes információk megfelelő azonosításáról és kezeléséről, azaz nem működött együtt a vizsgálat során. Az MNB a célvizsgálat megállapításaival összefüggésben tiltott piacbefolyásolás gyanújával feljelentést is tesz.

Mivel a korábbi könyvvizsgálója a Közfelügyeleti Hatóság rendkívüli minőségellenőrzési eljárása okán a 2019. és 2020. évek beszámolóihoz már kiadott független könyvvizsgálói jelentéseket visszavonta, a SET GROUP jelenleg nem rendelkezik a 2019., 2020. és 2021. évre vonatkozó jogszabályszerű éves jelentéssel, valamint nem tette közzé a 2022. pénzügyi év első felére vonatkozó féléves jelentését sem.

Az MNB ezért a célvizsgálat lezárásával párhuzamosan folyamatos felügyelet keretében kiadott határozatában felszólította a kibocsátót, hogy legkésőbb 90 napon belül gondoskodjon a szóban forgó jelentések közzététele feltételeinek megteremtéséről, és az ennek érdekében megtett lépésekről rendkívüli adatszolgáltatás keretében minden hónapban tájékoztassa az MNB-t. A jegybank ismételten felhívta a SET GROUP figyelmét: amennyiben nem tesz lépéseket a jelenleg is fennálló jogsértő állapot megszüntetése érdekében, az MNB kész a tőzsdei kibocsátókkal szembeni legsúlyosabb szankció – azaz a tőzsdei terméklistáról történő törlés – alkalmazására is.

Magyar Nemzeti Bank