Budapest, 2023. július 27. – Az MNB 2023. július 31. napjával elrendelte a SET GROUP Nyrt. részvényeinek tőzsdei terméklistáról történő törlését a nyilvános értékpapír-kibocsátói minőséggel összeegyeztethetetlen jogsértések miatt. A számos korábbi jegybanki intézkedés ellenére a társaság hosszabb idő óta nem tesz eleget a tőzsdei szereplőktől elvárt alapvető tájékoztatási kötelezettségének.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a SET GROUP Nyrt. (SET GROUP) feletti folyamatos felügyelet keretében most közzétett határozatában megállapította, hogy a kibocsátó a mai napig nem tett eleget az elmúlt négy pénzügyi évre, illetve a 2022. pénzügyi év első félévére vonatkozó jelentései jogszabály szerinti tartalommal történő közzétételi kötelezettségének. Tekintettel arra, hogy a SET GROUP továbbra sem rendelkezik állandó könyvvizsgálóval, ezen közzétételek teljesítése belátható időn belül nem is várható.

Az MNB a feltárt jogsértések miatt 2023. július 31-i hatállyal elrendelte a SET GROUP részvényeinek tőzsdei terméklistáról történő törlését.

Mint emlékezetes az MNB már 2022. május 3. napjától felfüggesztette a SET GROUP részvényeinek tőzsdei kereskedését és 6 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a 2021-es éves jelentés közzétételének elmaradása miatt.

2022. decemberi határozatában a jegybank megállapította, hogy a kibocsátó 2022. első félévéről készített jelentését sem tette közzé, ezért ismételten figyelmeztette és felszólította a hiányosságok pótlására, továbbá 2 millió forint bírság megfizetésére is kötelezte a SET GROUP-ot.

Eközben a kibocsátó közzétette, hogy könyvvizsgálója a könyvvizsgálat tárgyában létrejött megbízási szerződését azonnal hatállyal felmondta. 2022 decemberében pedig arról tett közzé rendkívüli tájékoztatást, hogy korábbi könyvvizsgálóját a Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztálya a kibocsátó 2019. és 2020. évi beszámolói kapcsán kibocsátott könyvvizsgálói jelentések visszavonására kötelezte. A SET GROUP a könyvvizsgálói jelentés visszavonását követő 90 napon belül (2023 márciusáig) köteles lett volna az ismételt könyvvizsgálat elvégzéséről gondoskodni.

2023 márciusában két határozatot is hozott az MNB a kibocsátóval szemben. Egyrészt folyamatos felügyelés keretében felszólította a társaságot, hogy a 2019-2021-es évekre vonatkozó éves, illetve 2022 első félévére vonatkozó jelentéseit tegye közzé, egyúttal felhívta a társaság figyelmét arra, hogy a további jogsértések részvényei Budapesti Értéktőzsdéről való törlését eredményezhetik. Ezzel párhuzamosan a társasággal szemben folytatott célvizsgálat lezárásaként az MNB 105 millió forint bírságot szabott ki a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségre, illetve a piaci manipuláció tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt.

A SET GROUP-nak az MNB határozata értelmében legkésőbb 2023. június végéig kellett volna gondoskodnia a korábban elmaradt rendszeres tájékoztatások közzétételi feltételeinek megteremtéséről. A kibocsátó azonban sem erről, sem pedig az időközben aktuálissá váló 2022. pénzügyi évről készített éves jelentésének határidőben történő közzétételéről nem gondoskodott – utóbbi miatt az MNB újabb 7 millió forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

A kibocsátó tevékenységével összefüggésben az MNB az elmúlt időszakban számos hatósági eljárást kezdeményezett, ideértve a hűtlen kezelés, saját tőke csorbítása, csalás, a számvitel rendjének megsértése és tiltott piacbefolyásolás gyanújával tett feljelentéseket. A SET GROUP részvényeseivel és vezető feladatokat ellátó személyével összefüggésben több piacfelügyeleti eljárást is lefolytatott korábban az MNB. A kibocsátó egyik vezető feladatokat ellátó személyét tiltott bennfentes kereskedelemmel és vezető feladatokat ellátó személyek ügyleteivel összefüggésben, valamint piaci manipuláció tilalmába ütköző magatartás miatt két ügyben összesen 56 millió forint bírsággal sújtotta. Az MNB mindezek mellett tiltott piaci manipuláció miatt a kibocsátó több részvényesével szemben is piacfelügyeleti eljárást folytatott le, melyek során összesen mintegy 60 millió forintos piacfelügyeleti bírságot szabott ki. Az MNB ezen ügyek kapcsán is több feljelentést tett bennfentes kereskedelem és tiltott piacbefolyásolás gyanújával.

A SET GROUP jelenleg nem rendelkezik a 2019-2022 közötti négy pénzügyi évről készített éves, továbbá a 2022. pénzügyi év első félévéről készített féléves jelentéssel, ezek hiányában pedig a tőzsdei forgalmazás visszaállítása sem lehetséges. Az MNB által elrendelt rendkívüli adatszolgáltatás keretében beérkezett információk alapján megállapítható, hogy ezen közzétételek teljesítésének a kibocsátó belátható időn belül reálisan nem is fog tudni eleget tenni, mivel továbbra sem rendelkezik állandó könyvvizsgálóval.

A kibocsátó tehát számos határozat és felszólítás ellenére már hosszabb ideje nem tud megfelelni a tőzsdei nyilvános részvénytársaságok átlátható működési követelményeinek és a tőzsdei szereplésre vonatkozó minimális szakmai elvárásoknak sem. Ezen tények olyan mértékben veszélyeztetik a SET GROUP részvények esetleges további forgalmazása tekintetében a befektetők esélyegyenlőségét és jogos érdekeit, illetve a pénzügyi közvetítőrendszerbe – így a tőkepiacok működésébe – vetett közbizalmat, hogy az az MNB megállapítása szerint a SET GROUP részvények tőzsdei terméklistáról való törlését teszi szükségessé.

Magyar Nemzeti Bank