Budapest, 2024. március 4. – Bár a pozsonyi Novis Biztosító engedélyét közel háromnegyed éve visszavonták, a bíróság még nem rendelte el a felszámolást. Az MNB a közjó védelmében már évekkel ezelőtt megtiltotta az itthon határon átnyúló társaság életbiztosításainak hazai forgalmazását, de a 4 700 magyar ügyfél közül sokan még mindig fizetik díjukat. A mostani bizonytalan helyzetben érdemes az ügyfeleknek alaposan megfontolniuk a szerződésükkel kapcsolatos döntéseiket.

Amint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi közleményében jelezte, a szlovák felügyeleti hatóság (NBS) 2023 júniusban visszavonta a szlovákiai székhelyű NOVIS Biztosító (NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.) tevékenységi engedélyét. Az NBS ugyancsak tavaly júniusban kezdeményezte a szlovák bíróságon a biztosító felszámolási eljárásának megindítását, a felszámoló kijelölését. Az ezzel kapcsolatos bírósági eljárás egyelőre zajlik, vagyis a taláros testület még mindig nem hozott döntést az ügyben, és az MNB előtt jelenleg nem ismert a döntéshozatal várható időpontja.

Az NBS engedély-visszavonó határozata nem jelenti a Novis Biztosítóval kötött meglévő biztosítási szerződések azonnali megszűnését. A felszámolási eljárás megindításáig az ügyfelek jogai és kötelezettségei változatlanok, így például biztosítási fedezettel rendelkeznek, és a szerződésükben foglalt feltételek szerint biztosítási szolgáltatások kifizetésére, a szerződésükből eredő egyéb követelések teljesítésére jogosultak. A felszámolás elrendelését követően a kijelölt felszámolónak kell tájékoztatnia valamennyi ügyfelet az ezt követő lépésekről.

A Novis Biztosító korábbi tájékoztatása szerint a társaságnak mintegy 4 700 magyar ügyfele van, akiknek egy része változatlanul még mindig fizeti a díjat szerződése után. Az MNB ismételten felhívja a figyelmet tájékoztatójára, amely szerint a hazai ügyfeleknek érdemes tájékozódni a Novis Biztosító helyzetéről, s a szerződésük adta lehetőségeik alapján dönteni biztosításukról. Javasolt átolvasni az általános szerződési feltételeket, sőt hasznos lehet független szakértővel, esetleg jogi tanácsadóval áttekinteni és értelmezni a rendszeres díjfizetés esetleges felfüggesztésének (ha a szerződés rendelkezik róla, ilyen lehet pl. a díjfizetés szüneteltetése, illetve a díjmentes leszállítás vagy díjmentesítés), valamint a szerződés lejárat előtti megszüntetésének lehetőségeit.

A szerződés lejárat előtti megszüntetése (visszavásárlása, amely esetben visszavásárlási összeg kifizetésére jogosult a szerződő), illetve a díjmentes leszállítás (amikor a további díjfizetés leállításával alacsonyabb biztosítási összeggel maradhat fenn a szerződés) esetén várható kifizetések aktuális összegéről érdemes lehet a Novis Biztosítótól érdeklődni. Nyugdíjbiztosításnál figyelembe kell venni, hogy a szerződés lejárat előtti, a felszámolás elrendelését megelőző megszüntetése esetén 20 százalékos kamattal növelten kell visszafizetni a korábban igénybe vett adókedvezményt. E következményekkel együtt a mostani bizonytalan helyzet kezelésére érdemes minden lehetőséget elemezni és a szerződés adta keretek közt dönteni a biztosítási szerződés sorsáról.

A Novis Biztosító Magyarországon határon átnyúló életbiztosítóként tevékenykedik, azonban immár közel öt éve nem köthet új biztosítási szerződéseket itthon. A közjó védelmére uniós jogosítvánnyal rendelkező MNB korábbi határozott lépései (termékei értékesítésének megtiltása) ugyanis megakadályozták a társaság hazai ügyfélkörének további növekedését. Az MNB a továbbiakban is tájékoztatja majd az érintett magyarországi ügyfeleket a szlovák felektől tudomására jutó információkról.

Magyar Nemzeti Bank