Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Milyen kötelezettségeim és jogaim lehetnek?

nyomtatás
Milyen kötelezettségem és jogaim lehetnek?

Az előzetes megállapodás

Annak a magánszemélynek, aki a közösség tagjává szeretne válni, a nyilvános felhívás alapján előzetes megállapodást kell kötnie a szervezővel. A megállapodás tartalmazza

 • a szerződő felek adatait,
 • a leendő tag részvételi és új lakóingatlan vásárlási szándékát,
 • a jövőben megvásárolni kívánt új lakóingatlan értékének felső határát (a későbbiekben olcsóbbat lehet vásárolni, drágábbat csak abban az esetben, ha a különbözetet más forrásból tudja biztosítani a tag),
 • a teljesítendő előtakarékossági befizetés tervezett összegét és rendszerességét (például 15 évig havonta 100 ezer forint+az általános forgalmi adóval növelt szervezési díj összege),
 • a regisztrációs díj megfizetését a szervező számára.

A leendő tagnak hozzá kell járulnia a fizetőképességének felméréséhez. Nyilatkoznia kell arról, hogy a közösség nyilvántartásba vételét követő 60 napon belül tagsági szerződést köt, arról, hogy tudomásul veszi, hogy a befizetéseire nem vonatkozik az OBA, BEVA, vagy egyéb szervezet garanciája. Ha külső ok (például nincs elég jelentkező a közösség megalakulásához), vagy a szervező miatt meghiúsul a közösség nyilvántartásba vétele, a megfizetett regisztrációs díjat 8 napon belül vissza kell fizetni a magánszemély számára.

A tagsági szerződés

A közösség nyilvántartásba vételét követő 60 napon belül meg kell kötni a tagsági szerződést. Ha az előzetes megállapodás aláírása után a leendő tag meggondolja magát, vagy más tőle függő okból nem írja alá a tagsági szerződést, elveszíti a regisztrációs díjat.

A tagsági szerződés határozott időre szól (minimum 10 évre), az abban foglalt kötelezettségeket a tagnak maradéktalanul teljesíteni kell. Tagsági szerződést az köthet a közösséggel, aki

 • korábban előzetes megállapodást kötött a szervezővel,
 • együttműködik a szervezővel a fizetési képessége felmérésében és a szervező fizetőképesnek minősíti,
 • vállalja, hogy a közösség részére rendszeres előtakarékossági befizetéseket teljesít,
 • szervező döntésének megfelelően fedezeti életbiztosítást, valamint a megvásárolt új lakóingatlanra vagyonbiztosítást köt és vállalja, hogy a biztosítási díjakat a tagsága ideje alatt folyamatosan fizeti,
 • elfogadja, hogy előre nem látható időpontban akkor szerez jogosultságot a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére, ha a rendszeresen megtartandó kiválasztási eljárás során (sorsolás, licit) erre jogot szerez, és
 • írásban hozzájárul ahhoz, hogy személyazonosító adatait lakcímét és a fizetőképességére vonatkozó adatokat valamint a szerződéssel kapcsolatos valamennyi információt a szervező nyilvántartsa.

A közösségbe belépő tag kötelezettséget vállal arra, hogy az új lakóingatlan vételárához igazodóan rendszeres befizetést teljesít, a közösség pedig vállalja, hogy a szerződésben foglalt feltételek teljesítése esetén a tagnak új lakás vásárlása céljából a futamidő alatt valamikor a hiányzó tagi befizetést megelőlegezi.

Egy magánszemély csak egy érvényes szerződéssel rendelkezhet, tehát nem lehet sem több közösségnek tagja, sem azonos közösségen belül nem rendelkezhet több szerződéssel. Ebből adódóan nem teljesíthet több helyre előtakarékossági befizetést, így nem kaphat több közösségtől pénzt.

A tagsági szerződés a közösség működésének idejére szól, tehát hosszú távú – 10-15 éves – előtakarékossági időszakról van szó. A jövőben megvásárolni kívánt új lakóingatlan tagsági szerződésben meghatározott értéke nem lehet kevesebb, mint 10 millió és nem lehet több, mint 40 millió forint. Ezt az összeget egészítheti ki az állami támogatás (lásd. Állami támogatás). Előfordulhat, hogy a jelenleg 15 millió forint értékű ingatlant a sorsolás időpontjában már 18-20 millió forintért lehet megvásárolni, azonban ennek az ellenkezője sem kizárt. Ha a kiválasztást követően a tag a szerződésben meghatározott értékű lakóingatlannál magasabb értékű lakást, vagy házat szeretne megvásárolni, a különbözetet az adásvételi szerződés időpontjában egy összegben, más forrásból kell biztosítania.

Fizetési kötelezettségek

A tag a belépéskor regisztrációs díjat köteles fizetni, ennek mértékét a toborzás során kiadott nyilvános felhívás tartalmazza. A díj megfizetése alapvető feltétele a tagi szerződés megkötésének.

A tagsági szerződés alapján rendszeres előtakarékossági befizetéseket kell teljesíteni, ennek összege a szerződésben meghatározott új lakóingatlan értékétől és a futamidő hosszától függ. A befizetések után nem jár kamat.

Például egy 10 millió forint értékű új ingatlan megvásárlására kötött 15 éves szerződés esetén 15 éven keresztül közel 56 ezer forintot + általános forgalmi adóval növelt szervezési díjat kell minden hónapban befizetni.

A havonta fizetendő összeg 10 éves, 10 millió forint értékű ingatlanra szóló szerződés esetén közel 85 ezer forint + szervezési díj.

A lakásvásárlásra fordítható szerződéses összeg kiegészülhet állami támogatással.

A szervezési díj* mértéke a szerződésben rögzített új lakóingatlan vételárához igazodik, havi mértéke nem haladhatja meg a szerződéses összeg 0,1%-át. A szervezési díj összegét és gyakoriságát a szervező és a tag a tagsági szerződésben rögzíti.

adatok Ft-ban  10 éves (120 hónapos) NOK - havi bontás 15 éves (180 hónapos) NOK - havi bontás
szerződéses összeg Ft fizetendő
összeg/hó
bruttó, áfá-val növelt szervezési díj/hó* Állami támogatás/hó** fizetendő
összeg/hó
bruttó, áfá-val növelt szervezési díj/hó* Állami támogatás/hó**
10 000 000 83 333 12 700 25 000 55 556 12 700 16 667
15 000 000 125 000 19 050 25 000 83 333 19 050 25 000
20 000 000 166 667 25 400 25 000 111 111 25 400 25 000
25 000 000 208 333 31 750 25 000 138 889 31 750 25 000
30 000 000 250 000 38 100 25 000 166 667 38 100 25 000
35 000 000 291 667 44 450 25 000 194 444 44 450 25 000
40 000 000 333 333 50 800 25 000 222 222 50 800 25 000

 

* maximális havi mértéke a szerződéses összeg 0,1%-a + 27% Áfa

** amennyiben megbízható szervezővel köt szerződést, és Ön jogosult az állami támogatásra

Lehetőség van a rendszeres előtakarékossági befizetéseken túl, rendkívüli befizetéseket teljesíteni. A rendkívüli tagi előtakarékossági befizetés összege évente nem haladhatja meg a hátralévő fizetési kötelezettség mértékének a 40 százalékát.

Például ha 10 millió forint a szerződéses összeg és ebből 1 millió forintot már befizetett a tag, akkor az adott évben a fennmaradt 9 millió forint előtakarékossági kötelezettség 40%-át fizetheti be, ami 3,6 millió forint.

A kiválasztás feltétele, hogy a tag a fizetési kötelezettségeinek mindenkor határidőben, de legkésőbb a kiválasztást megelőző napig, maradéktalanul eleget tegyen és az új lakóingatlan vételárához igazodóan legalább a tagsági szerződésben megjelölt összeg 20 százalékát teljesítse. Ez azt jelenti, hogy a közösség a szerződéses érték legfeljebb 80 százalékát előlegezheti meg, miután a tag a 20 százalékos előtakarékosságot már teljesítette. A rendkívüli előtakarákossági befizetés arra szolgálhat, hogy a tag a 20 százalékos befizetési arányt korábban tudja teljesíteni, és így kiválasztási jogosultságát megszerezhesse.

Például ha 10 millió forint a szerződéses összeg, a tagnak legalább 2 millió forintnyi előtakarékossági befizetést teljesíteni kell ahhoz, hogy kiválasztásra kerülhessen.

A tag jogai

A tag jogosult

 • befizetéseiről és a közösség gazdálkodásáról tájékoztatást kérni,
 • a tagsági szerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén a közösségtől a hiányzó tagi befizetés megelőlegezését kérni,
 • a kiválasztáson részt venni, vagy arról tájékoztatást kérni,
 • a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére vonatkozó szerződést megkötni a közösséggel.

A szervező évente legalább egy alkalommal térítésmentesen, írásban tájékoztatja a tagot számlája egyenlegéről, a jóváírásokról és a terhelésről. Ezt a kimutatást a tárgyévet követő év január 31. napjáig kell megküldeni a tag számára.

Amennyiben a tag anyagi helyzete megváltozik és még nem jutott új lakóingatlanhoz, kérheti a fizetési kötelezettsége csökkentését. Ebben az esetben a szervező megismétli a fizetőképességre irányuló felmérést, amely eredménye alapján a tag fizetési kötelezettségét csökkentheti, azonban ebben az esetben a megvásárolni kívánt új lakóingatlannak a tagsági szerződésben meghatározott értékét is arányosan csökkenteni kell. A szerződéses érték nem csökkenhet 10 millió forint alá. Az így lecsökkentett szerződéses érték a későbbiekben nem emelhető meg!

Utolsó módosítás: 2017. április 18.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem