Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Mit kell tudnom a kiválasztásról és a támogatásról?

nyomtatás
Mit kell tudnom a kiválasztásról és a támogatásról?

A kiválasztás (licit és sorsolás)

A kiválasztások során a licit és a sorsolás közül bármelyik, vagy egyszerre mindkét kiválasztási módot lehet alkalmazni.

A szervező felméri a közösség rendelkezésére álló szabad forrásokat (a rendelkezésre álló pénzt) és a jogszabályoknak megfelelően, a kiválasztási szabályzatban foglaltak szerint meghatározott időközönként nyilvános kiválasztást tart. Az eljárás során kerül sor azon tagok kiválasztására, akik jogosulttá válnak az új lakóingatlan vásárlása érdekében a hiányzó tagi befizetések megelőlegezésének igénylésére. A nyilvános kiválasztás során licittel vagy sorsolással (adott esetben a kettő kombinációjával) kerül sor a megelőlegezésre jogot szerző tag kiválasztására.

A kiválasztás során alapvető feltétel, hogy a tag a szerződésben megjelölt új lakóingatlan vételárához igazodóan legalább a megjelölt összeg 20 százalékát előtakarékossági befizetésként már teljesítette és a fizetési kötelezettségeinek mindenkor határidőben, de legkésőbb a kiválasztást megelőző napig maradéktalanul eleget tett.

A sorsolás lebonyolítása során kizárólag a véletlenen múlik, hogy a kiválasztásra jogosult tagok közül ki válik jogosulttá a megelőlegezésre.

A licit során a liciten résztvevő tag vagy tagok a licit időpontjáig ténylegesen teljesített előtakarékossági befizetések és az ehhez igazodó szervezési díj befizetésén túl további rendkívüli befizetést és szervezési díjfizetést vállalnak a mielőbbi kiválasztás érdekében. Ezt nevezik licitösszegnek. Fontos azonban, hogy a licit során vállalt licitösszeg nem lehet magasabb a hátralévő befizetési kötelezettség 60 százalékánál. A liciten való részvétel szándékát jelezni kell a szervezőnek. A licitösszeg és a kapcsolódó szervezési díj befizetése akkor válik esedékessé, ha a tag biztosan kiválasztásra került.

Például ha 10 millió forint a szerződéses összeg és ebből 4 millió forintot már befizetett a tag, akkor a licitre a fennmaradt 6 millió forint 60%-át fizetheti be, ami 3,6 millió forint. A sikeres licithez nem a legmagasabb összeget, hanem a legmagasabb százalékos értéket kell elérni. Az érvényes licithez a licitértékhez mérten arányos általános forgalmi adóval növelt szervezési díjat is meg kell fizetni.

Ha több tag is licitál azonos időpontban, az a tag szerez jogot a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére vonatkozó szerződés megkötésére, aki a szerződéses érték hátralévő, még meg nem fizetett részéhez képest a legnagyobb arányú licitösszeg és az ehhez kapcsolódó szervezési díj megfizetését vállalta. Ha több tag azonos mértékű licitösszegre tesz ajánlatot, közöttük sorsolással dől el, hogy melyikük szerez jogot a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére vonatkozó szerződés megkötésére. A licit során nyertes tag a kiválasztást követő 8 napon belül köteles a licit összegét és az ehhez kapcsolódó szervezési díjat megfizetni. Ha határidőben nem- vagy csak részben teljesíti ezt a kötelezettséget, az általa tett ajánlat érvénytelenné válik és helyette a licit során kialakult sorrendben őt követő tag válik jogosulttá a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésének igénylésére.

A kiválasztás időpontját és helyszínét a szervező az internetes honlapján közzéteszi, a kiválasztással érintett tagokat a sorsolás előtt 8 nappal írásban értesíti. A kiválasztásról közjegyzői jegyzőkönyvet kell készíteni.

A megelőlegezés feltételei

A kiválasztott tag az új lakóingatlan vásárlásakor az adásvételi szerződést az eladóval saját nevében köti meg. A közösség által biztosított összeg azonban nem haladhatja meg a tagsági szerződésben meghatározott összeget, amely legfeljebb 40 millió forint lehet. Vevőként az adásvételi szerződésben egy vagy több, egymással a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozó tag szerepelhet. Az új építésű ingatlan megvásárlásához kapcsolódó szokásos költségeket (ügyvédi költségek, közjegyző, értékbecslés, földhivatali illetékek, stb.) - az eladóval történő eltérő megállapodás hiányában - az ingatlant megvásárló tagnak kell megfizetnie.

Az új ingatlanra a közösség javára első ranghelyen jelzálogjogot kell, valamint a kötelezettségek biztosítása érdekében elidegenítési és terhelési tilalmat lehet bejegyeztetni, ezen felül az ingatlan csak abban az esetben terhelhető meg, ha a megvásárláshoz a tag

 • családi otthonteremtési kedvezményt vesz igénybe, vagy
 • otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönt vesz fel.

Ebben a két esetben a közösség javára alapított jelzálogjogon felül az állam javára, illetve a kölcsönt nyújtó pénzügyi intézmény javára lehet bejegyeztetni jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat. Ez azt jelenti, hogy a közösség (a többi tag) kevesebb biztosítékkal rendelkezik abban a kritikus esetben, ha a lakóingatlanhoz jutott tag nem teljesíti fizetési kötelezettségeit, ugyanakkor a szervező köteles helyt állni a biztosíték végrehajtásából származó esetleges veszteségekért.

A hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni. A megelőlegezési szerződésben a közösség kötelezettséget vállal arra, hogy az új ingatlan vételárához szükséges hiányzó tagi befizetés összegét megelőlegezi. A tag vállalja, hogy a megelőlegezett összeget az erre irányuló szerződés szerint fizeti meg. A szerződés meghatározott összegre szól, amit a közösség kamatmentesen, forintban nyújt. Az általános szerződési feltételeket a szervező a közösség számára szabályzatban határozza meg.

A megelőlegezésre vonatkozó szerződésben rögzíteni kell

 • a közösség és a tag azonosító adatait,
 • a megelőlegezett tagi befizetés összegét és igénybevételének célját,
 • a visszafizetés határidejét,
 • a fizetendő részletek mértékét, esedékességét, megfizetésének módját,
 • a késedelmes teljesítés következményeit,
 • a szerződés módosításának feltételeit, jogkövetkezményeit,
 • a szerződés felmondásának eseteit és ennek jogkövetkezményeit,
 • a szerződés biztosítékait és
 • nemfizetés esetén a jelzálogjog érvényesítésének rendjét.

A tagsági szerződés aláírása során lehetőség van arra, hogy a tag tulajdonában lévő lakóingatlant a szervezőnek felajánlja megvételre, azaz az új lakás megvásárlási jogának megszerzésekor a régi lakást „beszámítassa” a szervezővel. Ekkor – amennyiben a szervező be kívánja számítani a tag régi ingatlanát - a szervező és a tag megállapodnak a régi lakóingatlan adásvételéről és az árról. A tag a szervezőtől így megkapott vételár összegét kizárólag az új lakóingatlan megvásárlására fordíthatja.

Több tag együttes szerződését ugyanazon lakóigatlan megvásárlására fordítani, csak abban az esetben lehetséges, ha a tagok közeli hozzátartozók, azonos közösség tagjai és a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződéskötés feltételeinek külön-külön is megfelelnek. Ez azt jelenti, hogy a közös ingatlant megvásárolni kívánó közeli hozzátartozókat egy éven belül kell kiválasztani, és az elsőként kiválasztott személy kiválasztásától számítva egy éven belül a megvásárolni kívánt ingatlant is meg kell jelölni.

Állami támogatás

Állami támogatásra csak úgynevezett megbízható szervező minősítésű szervező által működtetett közösség tagja lehet jogosult. Ezt a minősítést alapesetben minimum két év működés után a Hatóság adja, amelytől a jogszabályi megfelelés esetén lehet csak eltérni. Fennállhat annak a kockázata, hogy ha a tag olyan közösségbe lép be, amely szervezője a belépéskor nem minősül megbízható szervezőnek és két év után sem kapja meg ezt a minősítést, akkor eleve elesik az állami támogatás lehetőségétől. Ezzel kapcsolatban a szervezőnek nincs kártérítési felelőssége.

Az állami támogatás mértéke a rendszeres havi előtakarékossági befizetés 30 százaléka, de legfeljebb havonta 25 ezer forint. Annak érdekében, hogy a tag maximálisan ki tudja használni az állami támogatást, havonta közel 85 ezer (évente 1 millió forint) előtakarékossági befizetést kell teljesítenie.

A tagsági jogviszony teljes időtartamára járó állami támogatást egy összegben, az adásvételi szerződés megkötése után 45 napon belül a közösség javára fizeti a központi költségvetés. Jogosulatlan igénybevétel esetén a támogatást vissza kell fizetni.

Egy magánszemély csak egy szerződés után igényelhet állami támogatást csak abban az esetben, ha a szervező megbízható szervezőnek minősül.

Nem jár az állami támogatás, ha a szervező nem minősül megbízható szervezőnek.

Állami támogatásra az jogosult, aki

 • magyar állampolgár,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorló személy, vagy
 • letelepedett vagy bevándorolt jogállású, menekültként vagy oltalmazottként elismert személy.

Aki a tagsági szerződés megkötését megelőzően a lakástakarék-pénztárakról (LTP) szóló törvény alapján az LTP megtakarítás után már részesült állami támogatásban, a közösségbe befizetett államilag támogatott megtakarítás után már nem jogosult további állami támogatásra.

Utolsó módosítás: 2017. április 18.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem