Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Mit kell tudnom a közösségről?

nyomtatás
Mit kell tudnom a közösségről?

A közösség jellemzői

Egy nemzeti otthonteremtési közösség legalább 120 magánszemély tagságával alakulhat meg. A közösség egy speciális vagyonösszesség, amely a rendszeres tagi befizetésekből gazdálkodik 10-15 éven keresztül. A közösség jogi személyként működik.

A közösséggel kapcsolatos minden döntés meghozatalára a szervező jogosult. Szervezőként csak hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet működhet. Hatóságként a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jár el. A nyilvántartásba vett szervezőkről és ezek minősítéséről az MNB honlapján találhatóak nyilvános adatok. Ezek az információk hozzásegítik az érdeklődőket ahhoz, hogy meggyőződhessenek arról, hogy a szervező megbízható szervezőnek minősül-e. A szervező csak zártkörűen működő részvénytársasági formában működhet, vagyona elkülönül az általa működtetett nemzeti otthonteremtési közösségek vagyonától.

A közösség csak a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásba vételét követően kezdheti meg működését. A szervező igazgatóságának feladata a közösségek szervezése, majd a működés ideje alatt a befizetett pénzeszközök kezelése, a működés folyamatos biztosítása.

A szervező a közösség tagjait nyilvános felhívás útján toborozza, a toborzás során előzetes megállapodás aláírására és regisztrációs díj befizetésére kerül sor. A szervező a közösség – az MNB által történő - nyilvántartásba vételét követően 60 napon belül az előzetes megállapodást aláírokkal tagsági szerződést köt. A tagsági szerződés alapján a szervező állapítja meg a tag által teljesítendő befizetések nagyságát, ezek gyakoriságát, ellenőrzi a befizetések megtörténtét, eljár a késedelmes fizetések vagy nemfizetés esetén.

Ha a tagok a szerződésben rögzítettek szerint eleget tesznek rendszeres, illetve rendkívüli befizetési kötelezettségüknek, a közösség rendszeres kiválasztási eljárás alapján (sorsolás, licit) megelőlegezi a lakóingatlan tagsági szerződésben foglalt vételára hiányzó részét a kiválasztott tag számára, amelyet állami támogatás egészíthet ki. Ez azt jelenti, hogy lesznek olyan tagok, akik csak a futamidő végén, azaz 10-15 év múlva juthatnak új lakóingatlanhoz. Ennek az előtakarékossági formának egyik jellegzetessége, hogy a befizetett összegek nem kamatoznak és a szervező vagy a közösség fizetésképtelensége esetén sem az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA), sem a Befektető-védelmi Alap (BEVA), sem más garanciaszervezet helytállási kötelezettsége nem áll fenn. Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a felhasználásig a szervező állampapírba fektetheti, illetve bankszámlán tarthatja. A befektetések hozamát a közösség tagjai között kell felosztani befizetéseik arányában, de várhatóan ezek nem lesznek jelentős összegek.

Fontos szabály, hogy a közösség nem válhat szét és más közösséggel sem egyesülhet. Megszűnése csak akkor lehetséges, ha

 • a működésre meghatározott időtartam eltelt és a cél megvalósult, vagy
 • ha még nem telt el, de a cél megvalósult, vagyis minden tag lakóingatlanhoz jutott és minden tag maradéktalanul teljesítette minden befizetési kötelezettségét.

Amennyiben a megszűnéskor fennmarad valamennyi vagyon, azt a megszűnéskori tagok között kell felosztani befizetéseik arányában. Ha a tagnak vagy örökösének kielégítetlen követelése marad a közösséggel szemben, kártérítési igénnyel élhet a szervezővel szemben, amennyiben bizonyítható, hogy a működés során nem a közösség érdekei szerint járt el.


A közösség működése

A közösség megalakulását követően a tagoknak rendszeres (havi) előtakarékossági és általános forgalmi adóval növelt és szervezési díjbefizetést kell teljesíteni, ami kiegészíthető rendkívüli előtakarékossági befizetésekkel. A szervező döntése alapján a teljes futamidőre fedezeti életbiztosítást is kell fizetni, az ingatlan megszerzését követően pedig vagyonbiztosítást kell kötni. A teljesített tagi befizetéseket a szervező minden tag egyéni számláján tartja nyilván, amely egy elektronikus, tagonkénti nyilvántartás a be- és kifizetésekről. Ha a befizetésekből megfelelő összegű pénz áll rendelkezésre, azt szabályozott kiválasztás során a vonatkozó szabályzatban foglaltak szerint a tagok között rendszeres időközönként kisorsolják, vagyis az új lakóingatlan megvásárlása érdekében megelőlegezik a tagsági szerződésben meghatározott még hiányzó összeget a közösség kiválasztott tagjának, amelyet állami támogatás egészíthet ki. Az új lakóingatlan vásárlására fordítható megelőlegezett pénzek megtérülésének biztosítása érdekében a kiválasztott tagoknak a kockázatoknak megfelelő biztosítékot kell nyújtani - a közösség szabályzatában előírt módon -, amely az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog mellett egyéb személyi vagy dologi biztosíték formájában történhet (kezes bevonása, egyéb vagyontárgy biztosítékú célú bevonása, stb.).

A közösség működésének szabályait a szervező határozza meg, az átláthatóság és a folyamatos működés érdekében többféle szabályzatot kell elkészítenie.

A szabályzatok tartalmazzák

 • a tagfelvétel rendjét,
 • a közösségben való részvételre vonatkozó szabályokat,
 • a tagok fizetőképességének felmérését szolgáló szabályokat,
 • az általános szerződési feltételeket,
 • a működésre vonatkozó előírásokat,
 • a befektetésekre vonatkozó szabályokat,
 • a befizetések nyilvántartásának rendjét,
 • a kiválasztásra (sorsolás, licit) vonatkozó előírásokat,
 • a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére és visszafizetésére vonatkozó szabályokat,
 • a késedelmes befizetésekre és a nemteljesítésre vonatkozó rendelkezéseket, valamint
 • a panaszkezelésről és a tájékoztatás rendjéről szóló szabályokat.

A tagoknak alapvető joguk és érdekük, hogy minden szabályzatot megismerjenek és az abban foglaltakat betartsák, valamint a szervezővel is betartassák.

A közösség tagjainak toborzása

A szervező a működési engedélye megszerzését követő 30 nap elteltével kezdheti meg a tagok nyilvános toborzását, ennek érdekében nyilvános felhívást tesz közzé. A felhívásnak tartalmaznia kell a szervező adatait, valamint meg kell határozni

 • a közösség tagjai számának alsó és felső határát,
 • a tag által vásárolni kívánt új lakóingatlan értékének alsó és felső határát,
 • a működés tervezett időtartamát,
 • a kiválasztás tervezett módszerét (sorsolás,licit),
 • a jelentkezési határidőt (legalább 2 hónapot) ,
 • a regisztrációs (egyszeri díj) és szervezési díj (rendszeres) összegét,
 • minden más egyéb feltételt és jogszabályban meghatározott információt.

A közösség létrejöttéhez a Hatóság nyilvántartásba vétele is szükséges, a nyilvántartásba vételi kérelmet a szervezőnek kell előterjesztenie.


Utolsó módosítás: 2017. április 18.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem