Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Mit kell tudni a családok otthonteremtési kedvezményéről?

nyomtatás
Mit kell tudni a családok otthonteremtési kedvezményéről?

Családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK)

Amennyiben ingatlanvásárlásra vagy építésre szánja el magát, legyen körültekintő és tervezzen előre!

A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) vissza nem térítendő állami támogatásként igényelhető.

Ki igényelheti a kedvezményt?

 • Magyar állampolgár

 • aki 3 hónapja jogszerűen Magyarországon tartózkodik, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik

 • a harmadik országbeli állampolgár, ha bevándorolt/letelepedett/hontalan/menekült/oltalmazott jogállással rendelkezik.

Ki után vehető igénybe a kedvezmény?

A kedvezményre jogosult igénylő a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző:

 • vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke után, vagy

 • gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együtt élő és általa eltartott gyermek után, ha az igénylő vállalja, hogy a gyámság három éven belüli megszűnése esetén a családok otthonteremtési kedvezményét visszafizeti, vagy

 • a fiatal házaspár (legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévet) legfeljebb három születendő gyermek vállalásához.

Milyen célra lehet igényelni?

1. 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott
  • építési engedéllyel rendelkező új lakás építéséhez,

  • használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás vásárlásához,

  • a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező új lakás vásárlásához, vagy

  • az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatosági bizonyítvánnyal rendelkező új lakás vásárlásához.

2. Legfeljebb 35 millió forint vételárú használt lakás vásárlásához.
3. Meglévő használt lakás - kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett - bővítéséhez.

Ki szerezhet tulajdont a kedvezménnyel érintett lakásban?

Az új lakásban, házban csak az igénylők szerezhetnek tulajdont.

Mitől függ a kedvezmény mértéke?

Az igénybe vehető CSOK összege függ a meglévő és a vállalt gyermekek együttes számától és a lakás hasznos alapterületétől.

Mennyi lehet a támogatás összege?


A CSOK összege új lakás (ház) építése vagy vásárlása, használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén:


Eltartott gyermekek száma  Új lakás hasznos alapterülete (m2)  Új ház hasznos alapterülete (m2)  Támogatás (Ft)  Használt lakás hasznos alapterülete (m2)  Alap összeg (Ft)
 1  minimum 40 minimum 70 600 000  minimum 40 600 000
 2  minimum 50 minimum 80  2 600 000  minimum 50  1 430 000
 3  minimum 60  minimum 90  10 000 000 minimum 60  2 200 000
 4 vagy több 10 000 000  minimum 70  2 750 000

A lakásbővítést követően kialakított lakás hasznos alapterületnek el kell érnie a fenti táblázat szerinti minimum hasznos alapterület értékét.

Legalább három gyermek vállalása esetén max. 10 millió forint összegű, 25 évig kamattámogatott hitelt is igényelhet.

Igényelhető-e a kölcsönszerződés megkötését követően született gyermek után a kedvezmény?

Igen. A családok otthonteremtési kedvezménye a később született gyermek után is igénybe vehető, melynek összege gyermekenként 400 ezer Ft. Az utólagos CSOK igénylésének további feltétele, hogy a CSOK eredeti igénylésekor legyen már meglévő gyermek, akire igénybe veszik a támogatást.

A 10 millió forint összegű támogatást igénybevevők utólagos CSOK-ra később született gyermek után sem jogosultak.


Hogyan kerül folyósításra a családok otthonteremtési kedvezménye?

 • Új lakás építése és bővítés esetén a készültségi fokkal arányosan, utólagosan és a családok otthonteremtési kedvezményének utolsó részletét a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követően.

 • Lakás vásárlása esetén egy összegben történik a folyósítás.

A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy – a CSOK-on és a hitelintézeti kölcsönön kívül – saját erejét a lakás építésére/vásárlására már felhasználta.

Hova kell benyújtani a kedvezmény megállapítására vonatkozó kérelmet?

A CSOK iránti kérelmet és mellékleteit – jogszabályban meghatározott szerződéssel rendelkező – hitelintézethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) kell benyújtani.

Hány alkalommal lehet igénybe venni a családok otthonteremtési kedvezményét?

A családok otthonteremtési kedvezményét ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni.

Van-e visszafizetési kötelezettség?

Igen, van. A kormányrendelet meghatározza azon eseteket, amikor a támogatást vissza kell fizetni.

Körülbelül hány nap az ügyintézési idő?

Az ügyintézési idő körülbelül 30 nap. A részletekről érdeklődjön a hitelintézetekben.

Kihez fordulhatok a CSOK-kal kapcsolatos panasz esetén?

Ha Ön CSOK-ot igényelt, azonban a hitelintézet a kérelmét elutasította, erről részletesen, írásban tájékoztatnia kell Önt. Meg kell indokolnia az elutasítást a nem teljesülő igénybevételi feltételek megjelölésével. Tájékoztatnia kell Önt arról is, hogy amennyiben a kérelem elutasításával nem ért egyet, az írásbeli elutasítás kézhezvételétől számított 15 napon belül a családok otthonteremtési kedvezményére jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérheti a kormányhivataltól.

Első fokon az illetékes kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatala), másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Ne feledje!

A CSOK-ot építés esetén a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadása előtt lehet igényelni, bővítés esetén a kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtását követően megkezdett bővítési munkálatokra igényelhető.

Új és használt lakás vásárlása esetén a lakásra vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napos határidőn belül lehet igényelni.

További információt a 16/2016. (II.10.) és a 17/2016. (II.10.) kormányrendeletekben találhat.


Az igénylés iránti kérelem átvételéről a hitelintézetnek igazolást kell adnia, melyben tájékoztatnia kell Önt a kérelem elbírálásának várható időtartamáról is. Az igazolás kiállításának napjától kezdődik az ügyintézési idő. Ezt az igazolást minden esetben kérje el és őrizze meg, jogorvoslat esetén szüksége lesz a dokumentumra!


Kérjük a CSOK igénybevétele előtt teljes körűen tájékozódjon!

Az ügyintézés pontos menetéről mindig érdeklődjön az adott pénzügyi intézménynél!


Utolsó módosítás: 2017. szeptember

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem