Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Mit kell tudni a családok otthonteremtési kedvezményéről?

nyomtatás

Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK)

Amennyiben ingatlanvásárlásra vagy építésre szánja el magát, legyen körültekintő és tervezzen előre! A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) vissza nem térítendő állami támogatásként igényelhető.

Ki igényelheti a kedvezményt?

Magyar állampolgár, vagy
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a 3 hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik, vagy
harmadik országbeli állampolgár, ha bevándorolt, letelepedett vagy hontalan jogállással rendelkezik.

Ki után vehető igénybe a kedvezmény?

A kedvezményre jogosult CSOK-ot igényelhet 

• a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző 

o vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke után, ha a gyermek még nem töltötte be a 25. életévét, vagy már betöltötte, de megváltozott munkaképességű, vagy
o a legalább egy éve gyámsága vagy gondnoksága alatt álló gyermek után a gyermek szüleinek halála esetén;

a magzat után, a várandósság betöltött 12. hetét követően;
fiatal házaspárként, akiknél legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévet, legfeljebb három születendő gyermek vállalása esetén.

Milyen célra lehet igényelni?

1. Új lakás építéséhez, vásárlásához

Olyan új lakás építéséhez, amely 

• 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel, vagy 
• az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszere által előállított igazoló dokumentummal rendelkezik, vagy

• 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott használatbavételi engedéllyel vagy
• a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy

olyan új lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére történő értékesítés céljából épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek. Az ingatlan a kérelem benyújtásának időpontjában

• építési engedéllyel vagy 
• az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszere vagy 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy 
• az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással már rendelkezik, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem.

2. Használt lakás vásárlásához.

3. Meglévő lakás bővítéséhez.

Ki szerezhet tulajdont a kedvezménnyel érintett lakásban?

A kedvezménnyel érintett lakásban, házban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak, fiatal házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

Mitől függ a kedvezmény mértéke?

Az igénybe vehető CSOK összege függ a meglévő és a vállalt gyermekek együttes számától, a lakáscél típusától (új vagy használt lakás) és a lakás hasznos alapterületétől.

Mennyi lehet a támogatás összege?

A CSOK összege új lakás (ház) építése vagy vásárlása, használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén:

Eltartott gyermekek száma  Új lakás hasznos alapterülete (m2)  Új ház hasznos alapterülete (m2)  Támogatás (Ft)  Használt lakás hasznos alapterülete (m2)  Alap összeg (Ft)
 1  minimum 40 minimum 70 600 000  minimum 40 600 000
 2  minimum 50 minimum 80  2 600 000  minimum 50  1 430 000
 3  minimum 60  minimum 90  10 000 000 minimum 60  2 200 000
 4 vagy több 10 000 000  minimum 70  2 750 000


A lakásbővítést követően kialakított lakás hasznos alapterületének el kell érnie a fenti táblázat szerinti minimum hasznos alapterület értékét.

Igényelhető-e hitel a CSOK mellé?

Új lakások építéséhez, vásárlásához két gyermek esetén legfeljebb 10.000.000 forint, három vagy több gyermek vállalása esetén max. 15.000.000 forint összegű, 25 évig kamattámogatott hitel igényelhető.

Igényelhető-e a kedvezmény a kölcsönszerződés megkötését követően született gyermek után?

Igen. Használt lakás vásárlására vagy bővítésére igénybe vett támogatás során figyelembe nem vett, utóbb született gyermek esetén is igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezmény, melynek összege gyermekenként 400.000 Ft. Az új lakás vásárlására, építésére támogatást igénybe vevők utólagos CSOK-ra később született gyermek után nem jogosultak.

Hogyan folyósítják a családi otthonteremtési kedvezményt?

Új lakás építése és bővítés esetén a készültségi fokkal arányosan, utólagosan és a családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részletét a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követően.

Lakás vásárlása esetén egy összegben történik a folyósítás.

A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy – a CSOK-on és a hitelintézeti kölcsönön kívül – saját erejét a lakás építésére, vásárlására már felhasználta.

Hova kell benyújtani a kedvezmény megállapítására vonatkozó kérelmet?

A CSOK iránti kérelmet és mellékleteit – a jogszabályban meghatározott szerződéssel rendelkező – hitelintézethez kell benyújtani.

8_PM_INFOGRAFIKA_CSOK.png

 

Hány alkalommal lehet igénybe venni a családi otthonteremtési kedvezményt?

A családi otthonteremtési kedvezményt ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni. Ha az igénylő a gyermekére korábban vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a korábban folyósított támogatásból vissza nem fizetett összeggel csökkentett CSOK-ot igényelhet ugyanezen, háztartásában nevelt gyermeke után.

Van-e visszafizetési kötelezettség?

Igen, van. A kormányrendelet meghatározza azon eseteket, amikor a támogatást – késedelmi kamattal növelten – vissza kell fizetni.

Körülbelül hány nap az ügyintézési idő?

Az ügyintézési idő körülbelül 30 nap. A részletekről érdeklődjön a hitelintézetekben!

Kihez lehet fordulni a CSOK-kal kapcsolatos panasz esetén? 

Ha Ön CSOK-ot igényelt, azonban a hitelintézet a kérelmét elutasította, erről részletesen, írásban tájékoztatnia kell Önt. Meg kell indokolnia az elutasítást a nem teljesülő igénybevételi feltételek megjelölésével. Tájékoztatnia kell Önt arról is, hogy amennyiben a kérelem elutasításával nem ért egyet, az írásbeli elutasítás kézhezvételétől számított 15 napon belül a családi otthonteremtési kedvezményre jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérheti a kormányhivataltól.

Első fokon a lakás fekvése szerint illetékes vármegyei kormányhivatal (Pest vármegye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatala), másodfokon a lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszter – jelenleg a gazdaságfejlesztési miniszter – jár el.

NE FELEDJE!
A CSOK-ot építés esetén a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadása előtt lehet igényelni, bővítés esetén a kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.
Új és használt lakás vásárlása esetén a lakásra vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötését követő 180 napos határidőn belül lehet igényelni.
További információt a 16/2016. (II.10.) és a 17/2016. (II.10.) Kormányrendeletekben találhat.
Az igénylés iránti kérelem átvételéről a hitelintézetnek igazolást kell adnia, melyben tájékoztatnia kell Önt a támogatás iránti kérelem elbírálásának várható időtartamáról is. Az igazolás kiállításának napjától kezdődik az ügyintézési idő. Ezt az igazolást minden esetben kérje el és őrizze meg, jogorvoslat esetén szüksége lesz a dokumentumra! 
Kérjük, a CSOK igénybevétele előtt teljeskörűen tájékozódjon!
Az ügyintézés pontos menetéről mindig érdeklődjön az adott pénzügyi intézménynél!

A CSOK igénylésére irányuló kérelem az aktuális feltételekkel 2023. december 31-ig nyújtható be a hitelintézetekhez.

FALUSI CSOK

A családi otthonteremtési kedvezmény speciális formája az ún. Falusi CSOK, amely tanyán, birtokközpontban, preferált kistelepülésen lévő 

• használt lakás vásárlása és bővítése, illetve korszerűsítése vagy

• meglévő lakás bővítése, illetve korszerűsítése céljából vehető igénybe.

A falusi CSOK igénylésére irányuló kérelem az aktuális feltételekkel 2023.  december 31-ig nyújtható be a hitelintézetekhez.

Használt lakás vásárlásával egybekötött bővítéshez, illetve korszerűsítéshez az alábbi támogatási összegek igényelhetők:

 Eltartott gyermekek száma Használt lakás hasznos alapterülete (m2)  Támogatás (Ft) 
 1  minimum 40  600.000
 2  minimum 50  2.600.000
 3  minimum 60  10.000.000
 4 vagy több  minimum 70  10.000.000


A fenti összegek maximum 50%-a lehet a lakás vásárlására felhasznált összeg, a másik része pedig bővítésre és/vagy korszerűsítésre fordítható.

Meglévő lakás bővítése, illetve korszerűsítése céljából igényelhető támogatási összegek a következők:

 Eltartott gyermekek száma Használt lakás hasznos alapterülete (m2)    Támogatás (Ft)
 1  minimum 40  300.000
 2  minimum 50  1.300.000
 3  minimum 60  5.000.000
 4 vagy több  minimum 70  5.000.000


Lakás bővítése esetén a bővítést követően kialakított lakás hasznos alapterületének kell elérnie a fenti táblázatokban szereplő minimum hasznos alapterület értékét.

Amennyiben a Falusi CSOK összege nem elegendő lakáscélja megvalósításához, akkor kamattámogatott hitel igénylésére is van lehetősége.

A Falusi CSOK speciális feltételeiről is a hitelintézeteknél érdeklődhet.

Utolsó módosítás: 2023. október 5.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem