lakosság ezzel kapcsolatos anyagi vesztesége a lehető legkisebb legyen.

Az 1999. július 26-i dátummal a forgalomból bevont régi típusú 5000 forintos bankjegyek cseréjét a Magyar Nemzeti Bank pénztárai 2000. január 20-án kezdik meg és azokat 2000. november 30-ig váltják át törvényes fizetőeszközre. A bankjegyeket értéklevélben is be lehet küldeni a jegybank pénztáraiba. Az így beküldött valódi bankjegyek ellenértékét a tulajdonosoknak az MNB postai úton kiutalja.

Budapest, 2000. január 17.

--------------------------------------------------------------------------------

Háttéranyag a régi típusú 5000 forintos bankjegyek elévülési határnapjának meghosszabbításáról szóló MNB közleményhez

Mikor vonta be az MNB a régi 5000 forintost, és miért hozta előbbre a bevonási és elévülési határnapot?

Az MNB az új 5000 forintos kibocsátásával egyidejűleg, 1999. március 19-én rendelkezett arról, hogy a régi 5000 forintosok 2000. április 1-jéig maradnak forgalomban, ezt követően már nem törvényes fizetőeszközök, és 2002. április 1-jéig válthatók be más törvényes fizetőeszközre.

Mivel mind a régi 5000 forintos, mind a már bevonásra meghirdetett régi 500 és 1000 forintos bankjegyek száma a forgalomban jelentősen csökkent, a készpénzforgalom egyszerűsítése érdekében az MNB mindhárom régi típusú bankjegy esetében a forgalomból való bevonás időpontját 1999. augusztus 31-ére módosította.

Ezt követően ugrásszerűen megnőtt a forgalomban a lakosság megtévesztésére alkalmas hamis régi 5000 forintosok száma, ezért az MNB az állampolgárok veszteségeinek csökkentése érdekében a bevonási határidőt1 1999. július 26-ára módosította, az elévülési határnapot2 pedig 2002. április 1-jéről 1999. november 30-ára hozta előre. A bevonást1 követő négy munkanapon 2,7 millió, augusztusban további 3 millió, augusztus végéig tehát összesen 5,7 millió darab régi 5000-es bankjegyet, a bevonáskor forgalomban lévő bankjegyek több mint 70%-át váltották be.

Az elévülési határidőt az MNB egy alkalommal, 1999. december 15-ig meghosszabbította. A kéthetes meghosszabbítás alatt csekély számú, megközelítőleg 50.000 darab régi 5000 forintost váltottak be törvényes fizetőeszközre.

Miért hosszabbítja meg most az MNB az átváltási időt?

A bevonás 1999. március 19-ei meghirdetésekor megközelítőleg 34 millió darab (közel 171 milliárd Ft) régi 5000 forintos volt forgalomban, amelyből 1999. december 15-éig közel 33 millió darabot (kb. 165 milliárd Ft értékben) váltottak be törvényes fizetőeszközre. Az elévülési határnapig (1999. december 15-ig) a bevonáskor, 1999. július 26-án forgalomban lévő 8 millió darab bankjegynek a 14%-át nem váltották be törvényes fizetőeszközre.

Az ezt megelőző bevonások alkalmával – igaz ott jóval kisebb címletekről volt szó – a forgalomban lévő érmék, bankjegyek döntő részét, 80-90%-át nem váltották át más törvényes fizetőeszközre. A Magyar Nemzeti Banknak ugyanakkor nincsenek adatai arról, hogy a forgalomban lévő bankjegyek mely hányada vész el, semmisül meg, kerül külföldre, vagy teszik el emlékül az emberek.

Az 1999. december 15-ei határidőt követően beérkezett régi 5000 forintosok átváltását kérő levelekből az vált nyilvánvalóvá, hogy jó néhányan – köztük idős emberek – hosszú évek óta nem hitelintézetekben, hanem otthon tartják pénzüket, vagy annak egy részét, e megtakarításhoz igen ritkán, csak nagy szükség esetén nyúlnak. 1997. július 1-je, tehát a 10.000 forintos bankjegy bevezetése előtt a régi 5000 forintos volt a legnagyobb címlet, az otthon tartott megtakarítások döntő hányada pedig mindig a legnagyobb címletben található. Többek között ez magyarázza a beváltási, elévülési határidőn túl beérkezett sok kérelmet.

A Magyar Nemzeti Bank a Pénzügyminisztérium egyetértésével, a lakosság veszteségeinek elkerülése érdekében döntött úgy, hogy az átváltásra rendelkezésre álló időt 2000. november 30-ig meghosszabbítja.

Miért vártunk azzal, hogy meghosszabbítsuk az átváltásra rendelkezésre álló időt?

Az 1999. december 1-jétől 15-éig rendelkezésre álló két hétben a teljes, még kint maradt bankjegyeknek csupán 4%-át váltották át törvényes fizetőeszközre, joggal számíthattunk tehát arra, hogy további beváltási igény csak elszórtan lesz. Csak az 1999. december 15-e utáni hetekben derült ki – a beérkezett beváltást kérő levelek mennyiségéből –, hogy szükséges az átváltásra rendelkezésre álló határidő meghosszabbítása.

Hol, mikor, meddig és miként lehet beváltani a régi 5000 forintosokat?

A régi 5000 forintosokat kizárólag a Magyar Nemzeti Bank pénztárainál lehet törvényes fizetőeszközre átváltani, munkanapokon 8 és 13 óra között. Az ügyintézési idő minimális, az átváltás díjmentes. A bankjegyeket műszeres vizsgálatnak vetik alá a pénztárosok, és ha azok hamisnak bizonyulnak, úgy azokat a Magyar Nemzeti Bank térítés nélkül bevonja és az esetről – a vonatkozó jogszabályok alapján – jegyzőkönyvet vesz fel. A Magyar Nemzeti Bank a pénzmosással kapcsolatos szabályozás szerint jár el a kétmillió forintot meghaladó átváltási igény esetében, vagy ha egyéb, pénzmosásra okot adó tényt fedez fel. Ekkor az átváltó személy adatait rögzíti.

A Magyar Nemzeti Bank nem kívánja a posta és a hitelintézetek feladatait azzal nehezíteni, hogy ismét felkéri őket a régi 5000 forintosok átváltásában való közreműködésre. Aki nem tudja vagy nem akarja az átváltást személyesen intézni, az levélben (célszerűen a postán beszerezhető értéklevélben) is elküldheti pénzét az MNB bármely pénztárához. A valódiság megállapítását követően a beküldött régi 5000 forintosok helyett törvényes fizetőeszközt fogunk értéklevélben a beküldőnek eljuttatni.

Aki beküldte kérvényét az átváltásra, mit tegyen?

Mindenkinek, aki 1999. december 15-e után régi 5000 forintos átváltását kérte, az MNB levélben fog válaszolni. Aki egyben a régi 5000 forintosokat is beküldte, azoknak automatikusan az ellenértéket fogja postai úton kiutalni.

Mit tegyen az, aki az 1999. december 15-ei határidőt követően a birtokában maradt régi 5000 forintost megsemmisítette, eldobta?

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 37.§ (7) bekezdése szerint megsemmisült bankjegy ellenértékét az MNB nem téríti meg, e tekintetben megsemmisítési eljárás nem indítható, azaz mindazok, akik nem tudják a régi 5000 forintos bankjegyeket bemutatni, illetve átadni az MNB pénztáraiban, nem számíthatnak az ellenérték megtérítésére.