A Jegybanktanács 2000. július 6-ai ülésén áttekintette az első félév gazdasági és pénzügyi folyamatait. A gazdasági folyamatok elemzése és előrejelzése alapján megállapította, hogy az infláció fokozatos mérséklődése mellett a növekedés 2000-ben gyorsulhat az előző évhez képest anélkül, hogy a külső egyensúly romlásának veszélyével kellene számolni. A növekedési ütem gyorsulását részben a belföldi felhasználás, részben pedig a nettó export GDP-növekedéshez való hozzájárulásának emelkedése magyarázza. A belföldi felhasználáson belül a fogyasztással szemben a felhalmozás szerepe erősödik.

A lakossági megtakarítások alakulásával kapcsolatban a Jegybanktanács kiemelte: az év első felének megtakarítási adatai azt támasztják alá, hogy a lakossági fogyasztás a jövedelmeknél gyorsabban nő. A fogyasztás egyenletes növekedése a lakosság jövedelmének jövőbeni tartós emelkedésére vonatkozó várakozásán alapul. A magánszektor - a lakosság és az üzleti szektor együtt - megemelkedett finanszírozási igénye azonban eddig nem vezetett a külső egyensúly érezhető elmozdulásához, mivel az államháztartás egyenlege a tervezettnél kedvezőbben alakul.

2000-ben az importált infláció - a kiemelkedően nagy világpiaci energiahordozó-áremelkedés és az euró-régió növekvő inflációja következtében - az elmúlt évinél kedvezőtlenebb feltételeket teremtett, de az infláció mérséklődésének trendje tovább folytatódik. Az MNB által számított maginfláció folyamatosan csökken, az infláció tartósan egyszámjegyűvé válása megalapozottnak látszik.

A Jegybanktanács ülésén részt vettek annak tagjai: dr. Kádár Béla, dr. Kornai János, Riecke Werner, az MNB alelnöke, dr. Surányi György, az MNB elnöke és dr. Száz János. A pénzügyminisztérium képviseletében jelen volt Adamecz Péter, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára.

Budapest, 2000. július 13.

Magyar Nemzeti Bank