A Magyar Nemzeti Bankban ma bemutatták a jegybank nemrégiben megjelentetett kiadványát, Monetáris politika Magyarországon címmel. Riecke Werner alelnök kiemelte: a nemzetközi tapasztalatok szerint a jegybanki tevékenység átláthatóságának növelése, az egyes lépések elméleti hátterének megismertetése nagyban segíti a monetáris politika kitűzött céljainak elérését, s ezt a felismerést a MNB is magáévá tette. A kiadvány megjelenését ezen kívül az is indokolja, hogy mára kialakult az a monetáris politikai eszköztár, mely egyfelől összhangban van a piacgazdaság kereteivel, másfelől korszerű és illeszkedik a nemzetközi trendekbe.

A kiadvány egyes részei önállóan, kézikönyv módjára is felhasználhatók. A mű az egyetemi tankönyvnél gyakorlatiasabb, a részleteket jobban bemutató, ugyanakkor átfogó, az olvasót fogalomtár és tárgymutató segíti. Elsősorban a szélesebb szakmai közvélemény, továbbá egyetemi, főiskolai hallgatók, a pénzügyi kérdések iránt mélyebb érdeklődést mutatók, valamint a sajtó munkatársai számára készült ez a munka, melynek angol kiadása is várható a következő egy-két hónapban.

Sándor György ügyvezető igazgató elmondta: a kiadvány célja - mint már korábban elhangzott - a jegybanki transzmissziós mechanizmus javítása. A most bemutatott könyv illeszkedik abba a sorozatba, melynek első részei - a negyedévente megjelenő inflációs jelentés, valamint a Gazdaságpolitika mindenkinek elnevezésű sorozatnak az infláció problematikáját tárgyaló kötete mellett - tavaly májustól három, főképpen gyakorlati, technikai kérdéseket tárgyaló műhelytanulmányban láttak napvilágot, melyek a repo-, a bankközi forintpiac, valamint a fizetési rendszerek monetáris vonatkozásait tárgyalják. A tervek szerint további munkák jelennek majd meg, kiegészítve a Monetáris politika Magyarországon c. kiadványt. Szintén a kommunikáció, az átláthatóság javítását szolgálja a nemrégiben a Magyar Bankszövetséggel közösen szervezett Pénzpiaci Konzultatív Fórum, mely a pénzpiac legjelentősebb szerelőinek bevonásával konkrét, aktuális kérdéseket elemez, vitat meg.