Budapest, 2016. augusztus 4. – Az MNB engedély nélküli pénzügyi és befektetési szolgáltatás miatt szabott ki bírságot a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt.-re, jogosulatlan pénzügyi tevékenység miatt a BTEL Nyrt.-re és a Kun-Mediátor Szolgáltató Kft.-re, illetve bejelentés hiányában végzett pénzügyi szolgáltatás közvetítése nyomán a Credit-Investement Kft.-re. A jegybank – amely folyamatos egyeztetésekkel is segítette a nyomozó hatóság munkáját ezen ügyekben – ismételten hangsúlyozza: a jogosulatlan szolgáltatók vagy pilótajátékok megtévesztően ígérnek akár rövid távon valószínűtlenül magas hozamokat, nemegyszer tőke- vagy hozamgaranciával.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból piacfelügyeleti eljárást folytatott le a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt.-nél (QPT Zrt., nem keverendő össze a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt-vel). A jegybank ennek során megállapította, hogy a QPT Zrt. az MNB engedélye nélkül üzletszerűen végzett olyan pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, amely betétnek nem minősülő más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő gyűjtésére irányult.

A tevékenység során a QPT Zrt. formailag repóügyletekre – visszavásárlási joggal és kötelezettséggel egyidejűleg megkötött értékpapír adásvételre – szerződött. Tényleges tartalmukat tekintve ugyanakkor e szerződések a hitelintézeti törvény (Hpt.) által tiltott olyan pénzeszközök gyűjtésének minősültek, amelyeknél a QPT Zrt. azok kamattal megnövelt visszafizetésére vállalt kötelezettséget. A jegybank megállapította azt is, hogy a QPT Zrt. befektetési szolgáltatásnak minősülő portfóliókezelést is végzett, szintén az MNB engedélye nélkül.

Mindezek nyomán a jegybank 450 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a QPT Zrt. jogosulatlan pénzügyi, illetve 100 millió forintot az engedély nélküli befektetési szolgáltatási tevékenysége miatt.

A Kun-Mediátor Szolgáltató Kft.-nél (Kun-Mediátor Kft.) lefolytatott piacfelügyeleti vizsgálata során az MNB szintén azt tárta fel, hogy a társaság a Hpt. által felügyeleti engedély hiányában tiltott pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végzett, mivel üzletszerűen betétnek nem minősülő más visszafizetendő pénzeszközt gyűjtött a nyilvánosságtól. A jegybank ez alapján 500 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a Kun-Mediátor Kft.-re.

Az MNB a BUSINESS TELECOM (BTEL) Nyrt.-nél hivatalból lefolytatott piacfelügyeleti eljárása során megállapította, hogy a BTEL Nyrt. jegybanki engedély nélkül üzletszerűen végzett olyan pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, amely betétnek nem minősülő, visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő gyűjtését célozta.

A BTEL Nyrt. is az általa kibocsátott értékpapírok kapcsán formailag repóügyletekre – visszavásárlási joggal és kötelezettséggel egyidejűleg megkötött értékpapír adásvételre – szerződött. Valójában azonban e szerződések is Hpt. által tiltott olyan pénzeszközök gyűjtésének számítottak, amelyeknél a BTEL Nyrt. azok kamattal megnövelt visszafizetésére vállalta. Mint a jegybank feltárta, a BTEL Nyrt. pénzkölcsön nyújtására vonatkozó tevékenységet is végzett, szintén az MNB engedélye nélkül.

A jegybank ezek alapján 215 millió forint piacfelügyeleti bírsággal sújtotta a BTEL Nyrt. visszafizetendő pénzeszköz gyűjtését célzó, 28 millió forintot pedig az engedély nélküli pénzkölcsönnyújtási tevékenysége miatt.

A Credit-Investement Kft.-nél lefolytatott piacfelügyeleti vizsgálat egyértelművé tette, hogy a társaság a Hpt. által felügyeleti bejelentés hiányában tiltott pénzügyi szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységet végzett, mivel üzletszerűen függő ügynökként közvetített pénzügyi szolgáltatást a BTEL Nyrt. ügyfelei számára. A jegybank ezért 60 millió forint piacfelügyeleti bírságot rótt ki a Credit-Investement Kft.-re.

A nem gazdasági tevékenységük keretében szerződő magánszemély ügyfeleknek az érintett társaságokkal szembeni – a jogosulatlan tevékenység miatti – követelései egy felszámolási eljárás során a kielégítési sorrendben megelőzik az MNB által kiszabott piacfelügyeleti bírság összegét. Így a jegybanki intézkedés nyomán az ügyfeleket nem éri anyagi hátrány követelésük érvényesítésekor.

Az MNB eljárásai során jelentős iratanyag feldolgozásával, folyamatos egyeztetésekkel segítette a nyomozó hatóság munkáját, előmozdítva a valamennyi ügyben még folyamatban lévő büntetőeljárás sikerét.

Magyar Nemzeti Bank