Budapest, 2017. december 21. – Közzétette honlapján a jelzáloglevél-vásárlási program és a monetáris politikai célú kamatcsere (MIRS) tenderek terméktájékoztatóit a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A programok stratégiai paramétereit 2017 novemberében rögzítette az MNB Monetáris Tanácsa, a most közzétett operatív és technikai feltételeket pedig a piaci szereplőkkel folytatott folyamatos egyeztetések tapasztalatait felhasználva alakította ki a jegybank. Az MNB január közepén kezdi el másodlagos piaci jelzáloglevél-vásárlásait, illetve ekkor kerül sor az első MIRS tenderre is. Az új kibocsátást jelentő jelzáloglevél-aukciókon az MNB február közepétől vesz részt, majd szükség esetén ezen értékpapírokból a másodpiacon is vásárol. Kibocsátónként és sorozatonként a vásárlások összesített felső korlátja a teljes forgalomban lévő állomány 70 százaléka.

Jóváhagyta a jelzáloglevél-vásárlási program és a MIRS tenderek terméktájékoztatóit a Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága. A terméktájékoztatók megjelentek az MNB honlapján, és 2017. december 21-én hatályba léptek.

A Monetáris Tanács 2017. november 21-én két nem-konvencionális eszköz 2018. januári bevezetéséről döntött, amelyek a monetáris politikai eszköztár szerves részét képezik: ezek az általános hatáskörű, feltétel nélküli monetáris politikai célú kamatcsere-eszköz, illetve a célzott jelzáloglevél-vásárlási program. Az eszközök bevezetésének célja az volt, hogy a laza monetáris kondíciók a hozamgörbe hosszabb szakaszán is érvényesüljenek, de mindkét program segíti a hosszú kamatfixálású hitelek arányának növekedését is. A programok stratégiai paramétereit a Monetáris Tanács rögzítette, a most megjelent terméktájékoztatókban összegzett operatív és technikai részleteket az MNB az érintett piaci szereplőkkel folytatott folyamatos egyeztetések tapasztalatait felhasználva alakította ki.

Monetáris politikai célú kamatcsere-eszköz

Az általános hatáskörű monetáris politikai eszközként bevezetett MIRS 2018 első negyedévére vonatkozó keretösszege 300 milliárd forint, az egyes tenderek meghirdetett mennyiségéről az MNB dönt. Az eszközt – amelynek vonatkozásában az MNB kiemelten veszi figyelembe a hazai és a nemzetközi hozamgörbék egymáshoz képesti pozícióját - az MNB a korábbi IRS programjához hasonlóan kéthetente csütörtökön megrendezésre kerülő tendereken értékesíti. Az 5 és 10 éves futamidőn meghirdetett eszközt a partnerbankok 2018 január közepétől érhetik el az MNB változó áras tenderein, ahol a jegybank minimális fix kamatlábat hirdet meg. A korábbi jegybanki IRS-programokhoz képest stratégiai eltérés, hogy a MIRS használata nem feltételhez kötött, illetve ebből adódóan nincs mód az ügyletek MNB-vel történő lejárat előtti lezárására sem.

Az első MIRS-tendert 2018. január 18-án tartja a jegybank.

Jelzáloglevél-vásárlási program

A Monetáris Tanács a jelzáloglevél-vásárlási programtól a jelzáloglevél-kibocsátás emelkedését és a piaci aktivitás élénkülését várja. A program keretében az MNB hazai kibocsátók, nyilvános kibocsátású, forintban denominált, legalább 3 éves eredeti és 1 éves aktuális hátralévő futamidejű, fix kamatozású jelzálogleveleit vásárolja. Az MNB a piaci transzparencia növelése érdekében rögzítette, hogy új kibocsátás esetén csak azokra a jelzáloglevelekre terjed ki a program, amelyek esetében (1) az aukcióra a Budapesti Értéktőzsde kibocsátási platformján került sor, (2) a kibocsátó vállalja a tőzsdei bevezetés kezdeményezését, valamint (3) biztosított a folyamatos tőzsdei árjegyzés. Ugyancsak rögzítésre került, hogy a programban való részvétel feltétele, hogy a jelzálogleveleknél a rendes fedezeten belül legalább 90 százalék legyen a fogyasztónak nyújtott (lakossági) jelzáloghitel aránya.

Az MNB a másodlagos piacon tőzsdei és tőzsdén kívüli ügyletek kötésével, a piaci semlegesség és az egyenlő bánásmód elveinek érvényesítésével vásárol. Az elsődleges piac vonatkozásában az MNB vállalja, hogy amennyiben egy kibocsátó jelentkezik a programra és teljesíti az előírt feltételeket, valamint az MNB belső aukciós limitei is megengedik, akkor az aukción az MNB az aukciós mennyiség 50 százalékát kitevő ajánlatot tesz a kibocsátott papírokra. Az MNB kibocsátói jelentkezés hiányában is fenntartja magának a jogot aukciós ajánlat tételére. A lehetséges vásárlások összesített felső korlátja kibocsátónként a teljes forgalomban lévő állomány 70 százaléka, illetve az MNB törekszik arra, hogy részesedése egy adott sorozat esetében se haladja meg a 70 százalékot.

A másodlagos piacra vonatkozóan az MNB rendszeresen publikálja a vásárolt jelzáloglevelek összegét, az elsődleges piaci vásárlások esetében pedig az adott aukciót követően nyilvánosságra hozza a vásárolt mennyiséget. A vásárlások a másodlagos piacon 2018 január második felében kezdődnek, az elsődleges piacon pedig február 15-től áll az MNB a kibocsátók rendelkezésére. Az MNB az új jelzáloglevelek árjegyzését vállaló bankok támogatása céljából jelzáloglevél-kölcsönzési lehetőséget biztosít, amelynek feltételeit 2018. február 28-ig alakítja ki.

 

A terméktájékoztatók az alábbi linken érhetők el: