Budapest, 2017. március 30. – Az MNB azonnali hatállyal megtiltotta az Y-Gen Financial Kft.-nek, hogy jogosulatlanul bármely tevékenységet, így különösen portfóliókezelést, valamint függő ügynöki tevékenységet végezzen. A jegybank – amely mindenkor kiszűri a piacról a nem felügyelt, engedély nélküli szereplőket – a társaság tevékenységének vizsgálatára piacfelügyeleti eljárást folytat és büntetőfeljelentést tett.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2017. február 17-én hivatalból piacfelügyeleti eljárást indított a gyanú szerint jogosulatlan portfóliókezeléssel és függő ügynöki tevékenységgel foglalkozó Y-Gen Financial Kft. tevékenységének áttekintésére.

Az eljárás célja megállapítani, hogy az Y-Gen Financial Kft. végez-e, illetve végzett-e az MNB engedélye nélkül – rendszeres gazdasági tevékenység keretében – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény szerinti befektetési szolgáltatási tevékenységet, kiegészítő szolgáltatást, így portfóliókezelést, illetve bejelentés hiányában függő ügynöki tevékenységet.

Az MNB a piacfelügyeleti eljárás során február végén eredményes helyszíni ellenőrzést tartott az Y-Gen Financial Kft. által használt ingatlanban, ma közzétett végzésében pedig befektetővédelmi okokból azonnali hatállyal megtiltotta a Y-Gen Financial Kft.-nek, hogy bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen. A jegybank már korábban közzétette az Y-Gen Financial Kft.-re vonatkozóan a potenciális befektetőknek szóló felhívását honlapja Figyelmeztetések menüpontjában, és az eddigi bizonyítékok alapján haladéktalanul büntetőfeljelentést tett az illetékes nyomozó hatóságnál.

Az Y-Gen Financial Kft. széles körben – egyebek mellett elektronikus levelek útján – hirdeti a piacfelügyeleti eljárás során vizsgált tevékenységét.

A portfóliókezelés során a befektetők pénzeszközeit előre meghatározott feltételek mellett, azok megbízása alapján a portfóliókezelő különböző pénzügyi eszközökbe fekteti be és kezeli. E tevékenység Magyarországon önálló főszolgáltatásként szigorú jogszabályi követelmények betartásával végezhető, melyeknek az Y-Gen Financial Kft. bizonyosan nem felel meg.

Az MNB végzése semmilyen formában nem érinti az Y-Gen Financial Kft. részére rendelkezésre bocsátott pénzösszegek – befektetőknek való – visszafizetési kötelezettségét. A jegybank a piacfelügyeleti eljárást lezáró döntést a honlapján fogja közzétenni.

Az MNB ismételten felhívja a potenciális befektetők figyelmét arra, hogy egy-egy szolgáltatás, termék – különösen a tőkeáttételes befektetési termékek (pl.: FX és CFD) – igénybevétele előtt mindig előzetesen (s ne csak esetlegesen a kár bekövetkezte után) ellenőrizzék, hogy az adott szolgáltató rendelkezik-e pénzügyi, illetve befektetési tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel vagy regisztrációval, s így szerepel-e a jegybank Piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásaiba. Ezen információkkal kapcsolatban az MNB honlapja, ügyfélszolgálata, illetve vidéki pénzügyi tanácsadó irodái minden szükséges tájékoztatást megadnak a szerződésük megkötése előtt álló érdeklődőknek.

Magyar Nemzeti Bank