Budapest, 2018. december 10. –  Az MNB 2018. december 18. napjával elrendelte a KEG részvények tőzsdei terméklistáról történő törlését a nyilvános értékpapír-kibocsátói minőséggel összeegyeztethetetlen jogsértések miatt. A KEG Nyrt. a számos korábbi jegybanki intézkedés ellenére évek óta nem tesz eleget a tőzsdei szereplőktől elvárt alapvető tájékoztatási kötelezettségének. Ezzel egyidejűleg az MNB a KEG Nyrt. négy, összehangoltan eljáró részvényesével szemben összesen 94,1 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki, és – a jogsértő befolyásszerzés megszüntetéséig – elrendelte a tagsági jogaik felfüggesztését.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) – ahogy arról korábbi közleményében beszámolt – 2016. május 4-től felfüggesztette az immár felszámolás alatt álló Közép-Európai Gázterminál Nyrt. (KEG Nyrt.) részvényeinek tőzsdei kereskedését, mivel a kibocsátó nem tette közzé a 2015. pénzügyi évről készített éves jelentését. A kibocsátó – számos jegybanki felszólítás és bírság ellenére – ezt követően sem tett eleget több, a tőzsdei szereplőkre vonatkozó közzétételi kötelezettségének, így a felfüggesztés azóta is érvényben van.

A jegybank 2016 óta 12 esetben intézkedett és összességében közel 45 millió forint bírságot szabott ki tájékoztatási hiányosságok miatt a KEG Nyrt.-re, s egyúttal kötelezte a jogsértő állapot megszüntetésére. Tekintettel arra, hogy a KEG Nyrt. a sorozatos bírságok ellenére sem tett eleget a tájékoztatási kötelezettségeinek, az MNB a kibocsátó igazgatótanácsi és auditbizottsági tagjainak személyes felelősségét is megállapította és összesen 10 millió forint bírságot szabott ki, továbbá törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett a beszámoló letétbe helyezésének elmulasztása miatt, és megkereste az adóhatóságot, illetve gazdasági bűncselekmények gyanújával több feljelentést is tett.

Mivel a kibocsátó a jegybank ismétlődő intézkedései, az egyre növekvő és a vezető tisztségviselőket is sújtó bírságösszegek ellenére sem tett eleget a határozatokban foglalt kötelezéseknek, az MNB 2018. május 7-én célvizsgálatot indított annak feltárására, hogy a kibocsátó miként tesz eleget a rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének, illetve e tárgyban a jegybank korábbi határozati kötelezéseinek.

A jegybanki célvizsgálat megállapításai szerint a kibocsátó továbbra sem tette közzé az elmúlt négy pénzügyi évre, illetve 2017. és 2018. első félévre vonatkozó jelentéseit. Emellett semmilyen formában nem tájékoztatta a nyilvánosságot például arról, hogy a működése alapját jelentő gázüzemi tevékenységi engedélyét a bányafelügyelet felfüggesztette és a 2014. évi beszámolót elfogadó közgyűlési határozatot a bíróság hatályon kívül helyezte.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a KEG Nyrt. – a belső működésében rejlő – súlyos jogsértések miatt továbbra sem tud megfelelni a tőzsdei nyilvános részvénytársaságok átlátható működési követelményeinek, és a tőzsdei szereplésre vonatkozó minimális szakmai elvárásoknak sem. Kötelezettségei megszegésével a KEG Nyrt. a szabályosan működő kibocsátók mellett negatívan befolyásolja a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) intézményének megítélését is.

Az MNB a feltárt jogsértések miatt 2018. december 18-ai hatállyal elrendelte a KEG Nyrt. részvényeinek tőzsdei terméklistáról történő törlését. A részvények utolsó kereskedési napja 2018. december 14. lesz. Miután azonban a fennálló jogsértések miatt a részvényforgalmazás visszaállítására nincs lehetőség, ez csupán technikai dátum, az értékpapírokkal a tőzsdei forgalomban már nem lehet kereskedni.

A tőzsdei szereplőktől elvárt – a tőkepiac átlátható, biztonságos működését és a befektetők védelmét garantáló – szigorú közzétételi kötelezettség elmulasztóival szemben a jegybank az elmúlt években zéró toleranciát hirdetett. A tájékoztatási kötelezettségüket nem a tőkepiacról szóló törvény szerint teljesítő kibocsátók vonatkozásában az MNB megtette és a jövőben is megteszi a szükséges intézkedéseket. A jegybank ezzel párhuzamosan – az elmúlt időszak tapasztalataira építve – idén vezetői körlevelet is közzétett a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos megfelelő tájékoztatások ösztönzése érdekében.

Az MNB emellett – szintén ma közzétett határozatával – egy további, a KEG Nyrt. részvényeseit érintő eljárást is lezárt a társaságban történt befolyásszerzéssel összefüggő nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettség elmulasztása miatt.

Az 1 SPS Hungary Gázkereskedelmi Kft., a szlovák MACH TRADE spol. s.r.o. társaság, illetve két külföldi illetőségű magánszemély a KEG részvényekre kötött vételi ügyletek eredményeként összehangoltan eljárva, együttesen 25 százalékot meghaladó befolyást szereztek a társaságban. A vonatkozó jogszabályok szerint ilyen esetben – figyelemmel arra, hogy a társaságban más nem rendelkezik a szavazati jogok 10 százalékát meghaladó befolyással – a nevezett részvényeseknek nyilvános vételi ajánlatot kellett volna tenniük.

Az MNB emiatt az érintett részvényesekkel szemben összesen 94,1 millió forint bírságot szabott ki, és – a jogsértő befolyásszerzés megszüntetéséig – elrendelte a tagsági jogaik felfüggesztését.

Magyar Nemzeti Bank