Budapest, 2020. szeptember 8. – Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a banki finanszírozási helyzet elmúlt féléves alakulását figyelembe véve 2020. szeptember 7-én döntött a koronavírus-járvány kapcsán átmenetileg szigorított Devizaegyensúly mutatóra (DEM) és Devizafinanszírozás megfelelési mutatóra (DMM) vonatkozó előírás visszaállításáról, valamint a Bankközi finanszírozási mutatóra (BFM) vonatkozó szabályozás módosításáról. A döntés a pénzügyi stabilitás fenntartása mellett növelheti a speciális pénzügyi szolgáltatásokban aktív bankok mozgásterét a finanszírozás terén, ami a devizaswap-piac jövőbeli hatékonyabb működését is támogathatja.

A koronavírus-járvány világszintű terjedésének bankrendszerre való hatásainak ellensúlyozása és a bankszektor gazdasági növekedéshez való hozzájárulásának támogatása érdekében a Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) 2020. március 18-án számos prudenciális intézkedést hozott meg. Ennek keretében 2020. március 24-től átmeneti jelleggel szigorodott a Devizaegyensúly mutatóra (DEM) és a Devizafinanszírozás megfelelési mutatóra (DMM) vonatkozó előírás a járvány banki finanszírozásra gyakorolt kockázatainak preventív jellegű kezelése érdekében. A DEM esetében az engedélyezett maximális devizális eltérés szintje 15 százalékról 10 százalékra csökkent, a DMM esetében pedig a pénzügyi vállalatoktól származó források kerültek úgy súlyozásra, hogy az minél hosszabb forrásbevonásra ösztönözze a bankokat.

A kockázatok alakulását és a koronavírus-járvány pénzügyi rendszerre kifejtett hatásait az MNB folyamatosan nyomon követte, ami alapján szükségesnek ítélte ezen átmeneti intézkedések felülvizsgálatát. Mivel az intézkedések által megelőző jelleggel célzott kockázatok szektorszinten nem realizálódtak, és a járványhelyzet nem vezetett a finanszírozási szerkezet érdemi átalakításához, a DEM és a DMM esetén indokolt volt a korábbi követelmények helyreállítása, a szigorító lépések visszavonása. A PST ennek megfelelően 2020. szeptember 7-én a DEM és DMM szabályozások március előtti állapotának visszaállításáról, és így a koronavírus kapcsán hozott módosítások hatályon kívül helyezéséről döntött. Ez egyes speciális pénzügyi szolgáltatásokban aktív bankok mozgásterét növelheti a finanszírozás terén, ami a devizaswap-piac hatékonyabb jövőbeli működését is támogathatja.

Emellett a PST döntött a Bankközi finanszírozási mutató (BFM) követelmény módosításáról is. Ez alapján a pénzügyi vállalatokkal kötött derivatív ügyletek kapcsán fennálló és ezen ügyeletek átértékelődése miatt jelentkező mérlegen belüli kötelezettségek mentesítésre kerülnek a BFM követelmény meghatározásánál, mivel ezek a devizaswap-piacon aktív bankok esetén jelentős volatilitást mutatnak, így korlátozhatják a megfelelés tervezhetőségét és nem kívánt alkalmazkodást válthatnak ki.

A módosítások szeptember folyamán, a rendelet Magyar Közlönyben való megjelenését követő napon lépnek hatályba.

A jegybank likviditási és finanszírozási kockázatokat kezelő makroprudenciális eszközeiről további információk itt találhatók.

Magyar Nemzeti Bank