Budapest, 2020. április 28. – Az MNB véglegesen megtiltotta K. Csaba budapesti és P. N. S. indonéziai magánszemélyeknek, hogy jogosulatlan közvetítői, illetve P. N. S., a Saint Vincent és a Grenadine-szigeteki British Assets and Investment Management Ltd. és az ugyanezen székhelyű Direct Market Access Ltd. számára, hogy engedély nélküli portfóliókezelést végezzenek. Az MNB a jogosulatlan tevékenységek miatt a négy érintettre összesen 830 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálta, hogy K. Csaba budapesti, illetve P. N. S. indonéziai magánszemélyek végeztek-e a jegybank engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött – különösen portfóliókezelési és függő ügynöki – tevékenységet. Az MNB végzésével ideiglenes intézkedésként már korábban megtiltotta a jogosulatlan tevékenység folytatását.

A jegybank 5 országot érintő, itthon a rendőrség közreműködésével végzett, előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzéseket is magában foglaló vizsgálata során megállapította, hogy K. Csaba és P. N. S. magyarországi befektetőknek két ausztráliai, s egy máltai székhellyel rendelkező – tevékenységükre itthon az MNB engedélyével nem rendelkező – befektetési vállalkozás szolgáltatásait közvetítették. A két magánszemély nem rendelkezett jegybanki regisztrációval, ám közvetítői tevékenységüket több éven át folytatták. Ennek során a velük kapcsolatba kerülő hazai ügyfelekben – évi akár kb. 40 százalékos hozamot is ígérve – azt a látszatot keltették, hogy professzionálisan közvetítenek befektetési szolgáltatást.

Az MNB a fentiek mellett azt is feltárta, hogy P. N. S., a Saint Vincent és a Grenadine-szigeteki British Assets and Investment Management Ltd. és az ugyanitt székhellyel rendelkező Direct Market Access Ltd. – szintén az említett ausztráliai és máltai befektetési szolgáltatók tevékenységéhez kötődően – a magyarországi befektetők részére portfóliókezelést is végzett. Az e tevékenységhez szükséges jegybanki engedéllyel azonban egyikük sem rendelkezett. Az ottani befektetési szolgáltatók érintettsége miatt a piacfelügyeleti eljárás megállapításairól az MNB az ausztrál és a máltai társfelügyeleteket is tájékoztatja.

A portfóliókezelés szigorú személyi, tárgyi, technikai feltételekhez kötött, amelyek meglétét az MNB engedélyezési eljárása során igazolni kell. E tevékenységet csak befektetési vállalkozás és hitelintézet végezheti (magánszemély tehát nem). Az engedély nélküli befektetési szolgáltatás, illetve a bejelentés hiányában végzett közvetítés – a Büntető Törvénykönyv MNB által kezdeményezett módosítása alapján – emellett bűncselekménynek is minősül, ezért az MNB jogosulatlan pénzügyi tevékenység és csalás gyanúja miatt már a piacfelügyeleti eljárás során feljelentést tett az ügyészségen.

Mindezek nyomán a jegybank ma publikált határozatában K. Csaba magánszemélyt 90 millió, P.N.S. magánszemélyt pedig 280 millió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte jogosulatlan közvetítői tevékenység miatt, s véglegesen megtiltotta számukra ennek folytatását.

Egy további határozatában a jegybank engedély nélkül végzett portfóliókezelés miatt P. N. S.-re 180 millió, a British Assets and Investment Management Ltd.-re 145 millió, a Direct Market Access Ltd.-re pedig 135 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki, és véglegesen megtiltotta a jogosulatlan tevékenység folytatását.

A jogsértést súlyosbította, hogy az érintettek tevékenységüket huzamosabb ideig, s itthon befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel nem rendelkező befektetési vállalkozások javára fejtették ki. Tevékenységük miatt emellett kis számú magyar befektető jelentős veszteséget szenvedett el.

Az MNB az üggyel összefüggésben K. Zoltánt a tanúvallomás jogosulatlan megtagadásáért, ezáltal a piacfelügyeleti eljárás elhúzására, akadályozására, a valós tényállás feltárásának meghiúsítására irányuló magatartásáért 2 millió forint eljárási bírsággal sújtotta.

A fogyasztóknak egy-egy szolgáltatás, termék igénybevétele előtt célszerű mindig előzetesen (és nemcsak esetlegesen a kár bekövetkezte után) ellenőrizni, hogy az adott szolgáltató, ügynök rendelkezik-e pénzügyi, illetve befektetési tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel vagy regisztrációval, s így szerepel-e a jegybank Piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásaiban. Az engedéllyel, regisztrációval rendelkező pénzügyi szolgáltatókról az MNB honlapja, ügyfélszolgálata, illetve vidéki pénzügyi tanácsadó irodái minden szükséges tájékoztatást megadnak az érdeklődőknek. Ha a fogyasztók úgy ítélik meg, hogy az adott szolgáltató engedéllyel, vagy regisztrációval nem rendelkezik, vagy bármely további jogosulatlan piaci szereplőkről szereztek tudomást, javasolt bejelentést tenniük az MNB részére.

Magyar Nemzeti Bank